Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek - najlepsza inwestycja 18 listopada 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek - najlepsza inwestycja 18 listopada 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek - najlepsza inwestycja 18 listopada 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM jedyny w kraju spadek wskaźnika zatrudnienia osób po 50 roku życia (o 0,2 p.p.); bardzo wysokie zróżnicowanie wewnątrz regionalne (współczynnik zmienności – 50,1%); najwyższa w kraju różnica między powiatem o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia rejestrowanego (29,4 p.p.); wysoki poziom wskaźnika wykorzystania wolnych miejsc pracy (2,26); najwyższy poziom bezrobocia rejestrowanego w powiecie szydłowieckim (31,2%); Zidentyfikowane obszary problemowe na terenie województwa

3 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIIECKIM niski poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych (15,1%) w porównaniu z wskaźnikiem zatrudnienia ogółem; relatywnie wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (54,9%); wysoka liczba powiatów, w których wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie przekracza 40% ; najniższy w kraju udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo (23,7%); najwyższy w kraju udział osób z wykształceniem wyższym (10,7%) oraz średnim ogólnokształcącym (14,7%) w ogólnej liczbie osób biernych zawodowo. Zidentyfikowane obszary problemowe na terenie województwa

4 Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego (łącznie 11 304 umów). POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL Mazowieckie Śląskie Łódzkie Lubelskie Wielkopolskie Podkarpackie Warmińsko-Mazurskie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Dolnośląskie Pomorskie Świętokrzyskie Zachodniopomorskie Podlaskie Opolskie Lubuskie 1 076 999992898883867805689673621621599512490341308

5 Podpisane umowy/decyzje w ramach komponentu regionalnego w mln PLN POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL 541,7405,8561,3168,8550,0647,8712,4173,4582,3265,4388,4790,3407,7465,9462,9411,8 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

6 Podpisane umowy Poziom wykorzystania alokacji w ramach PO KL pod względem wartości podpisanych umów i wydanych decyzji stanowi 24,9%. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 3 790 umów o wartości około 1,4 mld zł. Umowy na najwyższą wartość ok. 3,5 mld zł podpisano w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (2 127 umów). Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego został zrealizowany w Priorytecie VI i wyniósł 36%. * Dane z 2 listopada 2009 r. POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

7 Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL

8 Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

9 Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

10 Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VIII POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

11 Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie IX POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

12 Wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego w mln PLN POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL 197,6175,3212,650,6199,2214,7279,094,1242,9104,4169,4309,9185,2237,0187,7225,0 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

13 Zatwierdzone wnioski o płatność Poziom realizacji alokacji 2007-2013 pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach całego PO KL stanowi 7,9 %* Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wydatki o wartości blisko 3,8 mld zł (najwięcej w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich – ponad 2 mld zł). W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowalne wydatki w wysokości ok. 530,5 mln zł, co stanowi zaledwie 3,2% realizacji alokacji na lata 2007-2013 dla całego komponentu. * Dane z 2 listopada 2009 r. POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

14 Podpisane umowy w ramach komponentu regionalnego w stosunku do całości środków przyznanych dla poszczególnych województw (w %). POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL 23,2%21,5%25,4%19,5%22,6%25,0%17,6%22,2%30,6%21,8%24,3%23,6%29,2%34,7%16,4%31,2% Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

15 Stan wdrażania PO KL w stosunku do całości środków finansowych na lata 2007-2013, czyli do ponad 11,4 mld euro. POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL Dynamika stanu wdrażania PO KL w 2009 roku w % 121,3% 57,1% 119,1% 12,0% 27,1% 7,9% 2,1% Spadek związany ze zmianą kursu walut

16 Stan wdrażania PO KL w stosunku do całości środków finansowych na lata 2007-2013, czyli do ponad 11,4 mld euro. POSTĘP REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL w mln PLN 27 943 57 891 6 115 13 161 3 844 1 051

17 www.mazovia.plwww.efs.gov.pl

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Człowiek - najlepsza inwestycja 18 listopada 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google