Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL Postęp rzeczowy i finansowy Data Warszawa, 11 kwietnia 2011 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA PRIORYTETU III PO KL

2 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Dzięki wsparciu EFS możliwe są zmiany i wsparcie bezpośrednie w następujących obszarach: -podstawy programowe i programy nauczania -modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych -nowy system nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą -system kształcenia i doskonalenia nauczycieli -rozwój kształcenia zawodowego - informatyzacja polskiej oświaty -wsparcie uczniów uzdolnionych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -rozwój kompetencji kluczowych uczniów -uczenie się przez całe życie (life long learning) - kształcenie na odległość - prowadzenie i instytucjonalizacja badań edukacyjnych -wsparcie oświaty polskiej za granicą

3 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Od początku wdrażania Priorytetu III ogłoszonych zostało 11 konkursów, w ramach Poddziałań 3.3.2, 3.3.4 i 3.4.3. W ramach wszystkich konkursów trwa realizacja projektów. Poddziałanie 3.3.2 1) Konkurs nr 2/POKL/3.3.2/08 Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych – I edycja 2) Konkurs nr 3/POKL/3.3.2/09 Uruchomienie nowego typu studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego 3) Konkurs nr 5/POKL/3.3.2/09 Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych – II edycja 4) Konkurs nr 6/POKL/3.3.2/09 Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela

4 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Poddziałanie 3.3.4 5) Konkurs nr 1/POKL/3.3.4/08 Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości - I edycja 6) Konkurs nr 1/POKL/3.3.4/09 Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) – II edycja 7) Konkurs nr 2/POKL/3.3.4/09 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego 8) Konkurs nr 4/POKL/3.3.4/09 na projekty innowacyjne pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m. in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości – konkurs na projekty innowacyjne – I edycja

5 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Poddziałanie 3.4.3 9) Konkurs nr 4/POKL/3.4.3/08 Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów 10) Konkurs nr 3/POKL3.4.3/2008 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego 11) Konkurs nr 1/POKL/3.4.3/10 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego – II edycja

6 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Komisja Europejska przyznała Ministerstwu Edukacji Narodowej 855 300 828 alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Razem z wkładem z środków publicznych w wysokości 150 935 440 uzyskaliśmy 1 006 236 268 na realizację zadań w ramach Priorytetu III PO KL w latach 2007-2013 – daje to ponad 4 mld zł*. * 1 = 4,0106 PLN (wg kursu EBC z dnia 31.03.2011 r.)

7 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty W ramach wszystkich Działań i Poddziałań Priorytetu III do dnia 01.04.2011 roku podpisano 278 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 2 155 798 505,64 zł, w tym: - 37 projektów beneficjentów systemowych na łączną kwotę 994 304 427,23 zł -241 projektów beneficjentów konkursowych na łączną kwotę 1 161 494 078,41 zł -zakończyła się realizacja 12 projektów systemowych i 23 projektów konkursowych

8 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

9

10

11 W ramach wszystkich Działań i Poddziałań Priorytetu III do dnia 01.04.2011 roku zatwierdzono 1096 wniosków o płatność na łączną kwotę 513 814 152,54 zł, w tym: -222 wnioski o płatność beneficjentów systemowych na łączną kwotę 168 923 644,14 zł -874 wnioski o płatność beneficjentów konkursowych na łączną kwotę 344 890 508,40 zł

12 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

13 Dziękuję za uwagę Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa tel. 022 34 74 881 fax. 022 34 74 883 www.efs.men.gov.pl


Pobierz ppt "Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL Konferencja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google