Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partycypacja w tworzeniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Głuchów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partycypacja w tworzeniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Głuchów."— Zapis prezentacji:

1 Partycypacja w tworzeniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Głuchów

2 Dlaczego właśnie Strategia? Posiadanie strategii rozwoju edukacji w gminie, w tym edukacji małych dzieci, stanowi ważną pomoc w zakresie ubiegania się o środki zewnętrzne. Gmina może wykazać w czytelny sposób istnienie struktury logicznej rozwiązania istniejących problemów oraz wykluczenie bieżących uwarunkowań politycznych, gospodarczych czy związanych z kadencyjnością władz gminnych.

3 Partycypacja w tworzeniu Strategii Zaproszenie przedstawicieli różnych środowisk z terenu Gminy Powstanie zespołu do prac nad strategią Poszukiwanie wspólnych celów do realizacji Warsztaty Metody pracy przyjęte podczas warsztatów

4 Strategia Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Głuchów” została opracowana społecznie w cyklu warsztatów zrealizowanych pod kierunkiem trenera mgr Zofii Ptasznik w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Efekty pracy

5 Celem opracowanego dokumentu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku do 10 lat z terenów wsi, poprzez tworzenie najlepszego środowiska rozwoju oraz podnoszenie jakości edukacji elementarnej. Strategia zakładała realizację sformułowanych celów strategicznych (głównych) w pięcioletnim przedziale czasowym, poprzez wdrożenie przyporządkowanych celom operacyjnym (szczegółowym), konkretnych programów operacyjnych. Realizacja Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Głuchów zakładała korzystanie ze środków publicznych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym ze środków UE.

6 Zasadnicze obszary działań w gminie Głuchów zapisane w Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej :  I obszar - Upowszechnianie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci.  II obszar - Wypracowanie systemu wsparcia specjalistycznego.  III obszar – Podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców.  IV obszar - Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej dla dzieci.

7  „Strategia Rozwoju Edukacji Elementarnej” została przyjęta do realizacji uchwałą Rady Gminy Głuchów nr XIV/85/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku.  W lutym 2010 roku Wójt Gminy Głuchów swoim zarządzeniem powołał zespół monitorujący wdrażanie strategii, w skład którego weszli:  Agnieszka Burzyńska – inspektor ds. zarządzania oświatą w Gminie Głuchów  Teresa Przybył – nauczyciel  Halina Janik – rodzic  Bożena Biskupska – przedstawiciel „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”  Waldemar Gessek – członek Rady Gminy Głuchów

8 Efekty wdrażania strategii osiągnięte dzięki partycypacji - Objęcie ponad 90% dzieci opieką przedszkolną - Objęcie dzieci opieką specjalistyczną, np. logopeda - Doposażenie placówek oświatowych - Budowa nowoczesnego przedszkola - Utworzenie żłobka - Realizacja różnorodnych projektów na rzecz dzieci

9 Efekty wdrażania strategii osiągnięte dzięki partycypacji - Utworzenie grup zabawowych - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Powstanie stowarzyszeń na terenie Gminy - Utworzenie punktów przedszkolnych - Utworzenie Zespołów wychowania przedszkolnego - b\Budowa placów zabaw - Utworzenie stanowisk „asystenta rodziny”

10 Urząd Gminy w Głuchowie Aleja Klonowa 5 96-130 Głuchów woj. łódzkie www.gluchow.pl


Pobierz ppt "Partycypacja w tworzeniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Głuchów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google