Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie i wdrożenie SYSTEMU MONITORINGU SYTUACJI W OŚWIACIE jako narzędzie wspierające realizację POLITYKI OŚWIATOWEJ GMINY Urząd Gminy Rokietnica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie i wdrożenie SYSTEMU MONITORINGU SYTUACJI W OŚWIACIE jako narzędzie wspierające realizację POLITYKI OŚWIATOWEJ GMINY Urząd Gminy Rokietnica."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie i wdrożenie SYSTEMU MONITORINGU SYTUACJI W OŚWIACIE jako narzędzie wspierające realizację POLITYKI OŚWIATOWEJ GMINY Urząd Gminy Rokietnica LEGNICA, 3 czerwca 2013

2 DLACZEGO nowa STRATEGIA? Warsztaty Zarządzania Strategicznego Projekt doskonalenia zarzadzania usługami publicznymi i rozwojem w jst. Raport z badania warunków życia i jakości usług publicznych wrzesień/październik 2012 Ewolucja specyfiki i profilu Gminy Rokietnica Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej Ocena realizacji dotychczas obowiązującej strategii NOWA STRATEGIA Rozwoju Gminy Rokietnica Koncepcja OBYWATELSKIEJ PARTYCYPACJI (in. proces uspołeczniania strategii ): Szeroki dostęp do informacji; Możliwość wyrażania opinii; Udział w procesie decyzyjnym; Monitoring; Ewaluacja; Aktualizacja;

3 STRATEGIA: dynamiczny proces dialogu władzy ze społeczeństwem Aby Strategia Rozwoju Gminy odzwierciedlała rzeczywiste potrzeby i aspiracje danej społeczności, oraz uniknęła losu kolejnego półkownika musi być wynikiem dialogu władzy ze społeczeństwem. Jesteśmy pewni, że tylko takie podejście, zastępujące pisanie strategii jej budowaniem, pozwoli uwzględnić specyfikę Gminy Rokietnica, jej odrębność i unikalną przewagę.

4 POLITYKA OŚWIATOWA: strategiczny priorytet Polityka oświatowa państwa Racjonalizacja kosztów (ograniczenie wydatków bieżących na oświatę) OCZEKIWANIA SPOŁECZNE: specyfika gminy wynikająca z intensywnych procesów demograficznych (dynamiczny wzrost liczby ludzi młodych w tym rodzin z małymi dziećmi); CEL STRATEGICZNY: Stworzenie stabilnego, spójnego i efektywnie działającego systemu zarzadzania oświatą. BAZA DOBRYCH PRAKTYK

5 POLITYKA OŚWIATOWA: podstawowe założenia CENTRA EDUKACJI: trzy centra edukacji na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych najbliżej miejsca zamieszkania dziecka przy jednym, centralnie działającym gimnazjum; Wyrównywanie szans edukacyjnych i najwyższe standardy nauczania i wychowania (jakość nauczania, baza lokalowa, funkcjonalność, innowacyjność); Społecznie cenotwórczy charakter obiektów oświatowych (przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, życie publiczne);

6 POLITYKA OŚWIATOWA: KIEDY to może działać? PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU MONITORINGU W OŚWIACIE KIEDY ZDECYDOWAĆ O UTWORZENIU KOLEJNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLACH? JAK ZOPTYMALIZOWAĆ WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ BAZY OŚWIATOWEJ (BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, KADRA NAUCZYCIELSKA) I OBNIZYĆ WYDATKI BIEŻĄCE? CO ZROBIĆ BY WYNIKI NAUCZANIA NA WSZYSTKICH POZIOMACH ZACZĘŁY PRZYJMOWAĆ WYŻSZE WARTOŚCI? PO JAKIE PROGRAMY EDUKACYJNE I POMOCOWE SIĘGAĆ? JAK USPRAWNIĆ ZARZĄDZANIE I STWORZYĆ STABILNIE DZIAŁAJĄCY SYSTEM

7 POWOŁANIE ZESPOŁU MONITORUJĄCEGO SYSTEM Stałe kwartalne spotkania z dyrektorami placówek Cykliczne spotkania z Radami Rodziców Coroczna analiza demograficzna (linia trendu) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych Wykaz bazy lokalowej, stanu organizacji i wyposażenia placówek oświatowych Analiza systemu dowożenia Systemowość rozwiązań w zakresie planowanych remontów i inwestycji (założenia do budżetu ) Analiza programów unijnych i pomocowych i ich dostępności Organizacja drzwi otwartych Publikacje informacji z życia szkół Udział w zjazdach, spotkaniach, projektach resortowych i w ramach stowarzyszeń samorządowych Analizy porównawcze na tle innych jst. COROCZNY RAPORT O STANIE OŚWIATY (debata na forum Rady Gminy, publikacja w prasie lokalnej) SYSTEM MONITORINGU W OŚWIACIE: ZADANIA

8 SYSTEM MONITORINGU W OŚWIACIE: NARZĘDZIA Metodologia badań i opracowanie wyników na podstawie WZS (raz na dwa lata); Platformy udostępnione w ramach GWD i WZS (Gminny Systemu Analiz Samorządowych, www.naszakasa.org.pl; www.zgwrp.pl/dlugjst); www.zgwrp.pl/dlugjst Na podstawie systemu opracowanego w ramach GWD (ankietyzacja uczniów i rodziców kl. VI SP i kl. III Gimnazjum); styczeń każdego roku; Opracowywany przez zespół corocznie do końca września; Obowiązkowy Raport o stanie oświaty w Gminie Badanie jakości usług edukacyjnych i poziomu bezpieczeństwa w szkołach Badanie poziomu życia i jakości usług publicznych w ramach monitoringu strategii Analizy porównawcze z innymi jst.

9 SYSTEM MONITORINGU: KORZYŚCI Kluczowym elementem STRATEGICZNEGO MYŚLENIA jest ROZSZYFROWYWANIE INTENCJI innych ludzi, PRZEWIDYWALNOŚĆ rozwoju sytuacji, PLANOWANIE adekwatnych strategii działania, MONITOROWANIE POSTEPÓW i OPRACOWYWANIE koniecznych MODYFIKACJI w sposobie działania. Tylko w ten sposób pojmowana KREATYWNOŚĆ staje się wspólnie nadzorowanym DYNAMICZNYM PROCESEM umożliwiającym i warunkującym ROZWÓJ.

10 Dziękuję za uwagę Danuta Potrawiak Sekretarz Gminy Rokietnica Urząd Gminy Rokietnica Legnica 3 czerwca 2013


Pobierz ppt "Przygotowanie i wdrożenie SYSTEMU MONITORINGU SYTUACJI W OŚWIACIE jako narzędzie wspierające realizację POLITYKI OŚWIATOWEJ GMINY Urząd Gminy Rokietnica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google