Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Gminne forum edukacji finansowej w gminie Żagań”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Gminne forum edukacji finansowej w gminie Żagań”"— Zapis prezentacji:

1 „Gminne forum edukacji finansowej w gminie Żagań”
PODSUMOWANIE 8 czerwca 2010 r. Małgorzata Rulińska

2 PROJEKT W LICZBACH Budżet: zł Uczestnicy: 30 osób w 2 grupach Pracownicy: 5 Okres realizacji: listopad czerwiec 2010 Liczba zrealizowanych godzin: 232 Liczba wypitych kaw: ok. 640 :o)

3 Uczestnicy: 1. Mieszkańcy z terenu gminy – 15 osób. 2. Podmioty działające na terenie gminy – 15 Beneficjent: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział Regionalny w Zielonej Górze przy wsparciu władz gminy

4 Personel: 1. Małgorzata Rulińska - koordynator 2. Elżbieta Szymańska – lektor 3. Dominika Getman – asystent koordynatora projektu 4. Sylwia Świderska – ekspert ds. rozliczeń projektu 5. Leonard Kuźniar – trener z zakresu bankowości 6. Grażyna Janikula- wsparcie rekrutacji i dobry duch projektu :o)

5 Zrealizowane cele projektu:
I. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców, zamieszkałych na terenie Gminy Żagań z zakresu edukacji finansowej oraz podstaw języka angielskiego, II. Podniesienie poziomu umiejętności poruszania się po rynku finansowym podmiotów z obszarów wiejskich, III.Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu budżetowania projektów wpływających na rozwój obszarów wiejskich oraz zmotywowanie do sięgania po zewnętrzne środki.

6 Zadania projektowe dla I grupy
Kurs z języka angielskiego – poziom podstawowy – godzin Warsztaty z edukacji finansowej – 30 godzin

7 Zadania projektowe dla II grupy
Ukonstytuowanie się forum, przyjęcie statutu i wyznaczenie władz. Przewodniczącą Forum została Ewa Wołczek – Bury Forum zrealizowało 66 godzin zajęć. Chętni uczestnicy skorzystali dodatkowo z 40 godzin doradztwa indywidualnego.              

8 Zadania projektowe grupy II
I.   Przeprowadzono szkolenia z planowania i realizacji budżetów organizacji pozarządowych. 3 spotkania średnio co drugi tydzień tj. 1,5 miesiąca. II. Przeprowadzono warsztaty z budżetowania projektów partnerskich na rzecz społeczności lokalnych. 8 spotkań średnio co drugi tydzień tj. 4 miesiące III. Doradztwo – tematy z zakresu edukacji finansowej wybrane przez forum. Forma doradztwa: spotkania indywidualne i doradztwo drogą internetową.

9 Uczestnicy forum zajmowali się między innymi:
opracowaniem statutu i wyborem zarządu, przeglądem lokalnych i regionalnym dokumentów strategicznych, planowaniem inicjatyw lokalnych, podnoszeniem poziomu wiedzy z zakresu wspierania rozwoju edukacji, zasobów ludzkich, współpracy międzynarodowej, przedsiębiorczości, wymianą informacji o swoich działaniach, budowaniem więzi lokalnych, podnoszeniem poziomu umiejętności z zakresu przygotowania projektów na rzecz społeczności lokalnych, planowania inicjatyw lokalnych i ich budżetowania.

10 Rezultaty Grupy II Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie – projekt „SIŁA JEST W TOBIE” w ramach działania PO KL. Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie – projekt do działania PO KL „Bo w przedszkolu jest wesoło”. Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie – projekt do działania „Twoja przyszłość”. Rada Sołecka – Marzena Kowal projekt do działania 9.5. PO KL „Edukacja językowa i informatyczna”

11 Rezultaty Grupy II Gmina Żagań /Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleninie – projekt „ROZWIJAMY SKRZYDŁA” w ramach działania PO KL. Kolo Gospodyń Wiejskich „Tradycje wielkanocne” – PO EWT Brandenburgia-Lubuskie (fiszka).

12 Dziękujemy za współpracę władzom i wszystkim uczestnikom:o)
Gminy Żagań i wszystkim uczestnikom:o)


Pobierz ppt "„Gminne forum edukacji finansowej w gminie Żagań”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google