Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków UE Kalisz, 2 Październik 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków UE Kalisz, 2 Październik 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków UE Kalisz, 2 Październik 2014r.

2 Agenda KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Doświadczenia VAC AERO Kalisz w realizacji projektów Projekty zrealizowane - rezultaty Dobre praktyki – na etapie aplikowania o środki Dobre praktyki – na etapie rozliczania projektu Nowa perspektywa finansowa

3 Doświadczenie VAC AERO Kalisz KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Spółka aplikowała w kilkakrotnie konkursach w perspektywie finansowej 2007-2013 i uzyskała dofinansowanie na realizację projektów w ramach: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – działania 1.2 i 1.2 Podkarpacki Regionalny Program Operacyjny – działanie 1.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działania 4.4 i 6.1 W poprzedniej perspektywie finansowej 2004-2006 – Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” – działanie 2.2.1 Łączna wartość netto zrealizowanych projektów to ponad 17,6 miliona PLN

4 Projekty zrealizowane - rezultaty KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 WRPO 2007-2013, Działanie 1.2 – Zakup zrobotyzowanej linii do wytwarzania powłok ochronnych metodą natrysku naddźwiękowego (HVOF) Wartość netto projektu 1 696 107,30 PLN Innowacyjna technologia dotychczas nie stosowana w Polsce w przemyśle lotniczym; Projekt przyczynił się do utworzenia 9. nowych i trwałych miejsc pracy;

5 Projekty zrealizowane - rezultaty KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 WRPO 2007-2013, Działanie 1.2 – Zakup zrobotyzowanej linii do wytwarzania powłok ochronnych metodą natrysku naddźwiękowego (HVOF) Wprowadzenie do oferty nowych usług, dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego a nawet spożywczego!; Sprostanie oczekiwaniom naszych Klientów; Wzrost konkurencyjności.

6 Projekty zrealizowane - rezultaty KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 WRPO 2007-2013, Działanie 1.2 – Wzrost konkurencyjności firmy przez zakup urządzenia do szlifowania powłok ochronnych uzyskiwanych metodą napylania plazmowego i naddźwiękowego Wartość netto projektu 1 039 664,56 PLN Nowe możliwości produkcyjne – precyzyjne szlifowanie bardzo twardych detali, Utworzenie 3.nowych miejsc pracy; Wzrost przewagi konkurencyjnej;

7 Projekty zrealizowane - rezultaty KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 WRPO 2007-2013, Działanie 1.2 – Wzrost konkurencyjności firmy przez zakup urządzenia do szlifowania powłok ochronnych uzyskiwanych metodą napylania plazmowego i naddźwiękowego przedłużenie posiadanej już linii produkcyjnej o dalszą obróbkę mechaniczną po procesach specjalnych; Kompleksowe świadczenie usług w jednym miejscu

8 Dobre praktyki Etap aplikowania o środki Etap rozliczania projektu KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

9 Kompromis między kryteriami a rzeczywistością Zdroworozsądkowe dostosowywanie projektów do kryteriów (3-letnia trwałość projektu) Właściwy timing Nie odkładać nic na koniec. Uzyskać wymagane załączniki z wyprzedzeniem Określenie realnych wskaźników produktu i rezultatów projektu Dobrze przygotowany wniosek nie gwarantuje realizacji projektu Właściwe określenie nakładów inwestycyjnych Etap aplikowania o środki

10 Etap rozliczania projektu Dokumentacja projektowa porządek w dokumentach – 80% sukcesu przygotowanie i trzymanie dokumentacji oraz zapytań ofertowych pilnowanie terminów pism urzędowych dedykowanie konkretnej osoby, odpowiedzialnej za całościową realizację projektu – pełen etat informowanie urzędników o zmianach ustalenie zasady współpracy z księgowością KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

11 Faktyczna realizacja projektu dobór podwykonawców projektu (zabezpieczanie terminowej realizacji projektu w umowach), stosowanie właściwych trybów wyboru podwykonawców (zapytania ofertowe), Realizowanie projektu możliwie ściśle wg. zapisów wniosku o dofinansowanie i biznes planu, jednak nie obawiać się wnioskować o zmiany w uzasadnionych sytuacjach, zadbanie o właściwy cash flow pomiędzy realizacją projektu a funkcjonowaniem firmy (zabezpieczenie wkładu własnego), Etap rozliczania projektu KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

12 Ponad to… w kontaktach z urzędnikami – asertywnie, ale z wyczuciem (upewnić się czy aby na pewno mają rację, w razie konieczności wskazać błędy w rozumowaniu, ale wykorzystując umiejętności miękkie – nie chcemy obrażonego urzędnika) dużo cierpliwości (długa ocena wniosków, przekroczone terminy na wypłatę pieniędzy, konkluzja: warto - ostatnia szansa na pozyskanie kapitału bezzwrotnego bez oddawania w zamian udziałów w przedsiębiorstwie) KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

13 Fundusze Unijne 2014-2020 Środki NCBiR Nowe środki NFOSiGW Horyzont 2020 – środki wspólno- towe KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

14 Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

15 Fundusze Unijne w Wielkopolsce 2 447,9 mln EUR KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

16 Dziękuję za uwagę KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2014R. INWESTUJ LOKALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE WYKORZYSTUJĄC FUNDUSZE UNIJNE - DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020


Pobierz ppt "Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków UE Kalisz, 2 Październik 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google