Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium przypadku. Rodzina składa się z sześciu osób - pana i pani oraz 4 dzieci (2 dorosłych, które są na etapie usamodzielniania się i 2 małoletnich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium przypadku. Rodzina składa się z sześciu osób - pana i pani oraz 4 dzieci (2 dorosłych, które są na etapie usamodzielniania się i 2 małoletnich."— Zapis prezentacji:

1 Studium przypadku

2 Rodzina składa się z sześciu osób - pana i pani oraz 4 dzieci (2 dorosłych, które są na etapie usamodzielniania się i 2 małoletnich przy rodzicach). Pani i 2 dzieci od kilku lat doznają przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Pan zachowuje się agresywnie, nadużywa alkoholu, narkotyków, poniża żonę i dzieci, wszczyna awantury, podejrzewa o zdrady i przymusza do przyznania się. Groził Pani że doprowadzi ją do takiego stanu, że sama popełni samobójstwo, a jeśli go opuści wtedy on się powiesi.

3 Nigdy nie podejmuje pracy zawodowej tłumacząc, że komornik zajmie wypłatę na poczet kredytów i zaległych alimentów. Nie uczestniczy w kosztach utrzymania mieszkania i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Jest bardzo wymagający w stosunku do żony i dzieci. Stosuje kontrolę i zniewolenie zabraniając kontaktów dzieci z rówieśnikami, rodzeństwem, podważa ich wartość i godność. Pani podjęła kilkakrotnie próby ucieczki do koleżanki, gdy przemoc była gorąca. Nie mając wsparcia i środków do życia, powraca do męża.

4 W sytuacji powtarzającej się przemocy wielokrotnie interweniowała Policja. Była prowadzona procedura NK, przeprowadzono postępowanie sprawdzające w kierunku art. 207 § 1kk, była odmowa wszczęcia dochodzenia z braku danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dopóki przemoc fizyczną stosował do niej nie ujawniała całej prawdy o przemocy i podejmowała nieracjonalne sposoby jej przerwania.

5 Zgłosiła się do OPS Ponieważ tym razem mąż pobił syna. Była gotowa podjąć wszelkie działania zmierzające do przerwania przemocy aby zapewnić bezpieczeństwo i spokój, dzieciom i sobie.

6 OPS SOW

7 Pobyt w Hostelu SOW 1. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie 2. Opracowanie indywidualnego planu pomocy Ofierze Przemocy w rodzinie uwzględniając: - potrzeby - cele - metody - czas pomocy

8 3. Udzielono poradnictwa - medycznego - psychologicznego - prawnego - socjalnego 4. Prowadzono terapię indywidualną Grupa wsparcia 5. Wsparcie, pomoc psychologiczna, terapeutyczna dzieciom

9 SOW podjął współpracę z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie i przeciwdziałaniem przemocy po przez skierowanie wniosku o zwołanie LZI OPS - Policja - Szkoła -SOW

10 PODZIAŁ RÓL OPS- pomoc finansowa poprzez przyznanie świadczeń Pomoc w uzyskaniu dofinansowania do mieszkania i spłaty zadłużenia Motywowanie sprawcy przemocy do podjęcia leczenia psychiatrycznego i odwykowego

11 PODZIAŁ RÓL Policja- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty Sporządzenie wniosku o leczenie odwykowe do GKRPA Motywowanie sprawcy przemocy do udziału w programie korekcyjno- edukacyjnym Szkoła – wskazanie zaległości, potrzeb dzieci

12 Wyniki realizacji indywidualnego planu pomocy W czasie pobytu w Hostelu - Odzyskała równowagę psychiczną i emocjonalną - Odbudowywała poczucie mocy osobistej, sprawczości, własnej godności, - Umiejętność radzenia z emocjami - Aktywnie wspierała dzieci w wyrównywaniu braków programowych związanych ze zmianą szkoły (dobra integracja z rówieśnikami i dobre wyniki w nauce)

13 Wyniki realizacji indywidualnego planu pomocy - Nawiązała kontakt z rodziną uzyskując wsparcie i pomoc w poszukiwaniu miejsca zamieszkania - Zarejestrowała się w PUP i aktywnie poszukiwała pracy - Zgłosiła się na szkolenia zawodowe aby podnieść kwalifikacje zawodowe i możliwość znalezienia pracy

14 Wyniki realizacji indywidualnego planu pomocy - Po zdobyciu wiedzy na temat mechanizmów, form przemocy i sposobów jej przerwania złożyła zeznania i zawiadomienie w związku z doznaną przemocą - Zabezpieczyła socjalnie dzieci – alimenty - Zabezpieczyła siebie i dzieci przed ponoszeniem odpowiedzialności za zobowiązania małżonka

15 Po opuszczeniu Hostelu - Podjęła pracę zawodową - Przy wsparciu rodziny wynajęła samodzielne mieszkanie - Złożyła wniosek o rozwód

16 Stan obecny: - Osoba samodzielnie funkcjonuje i wychowuje dzieci - Pracuje zawodowo - Dzięki odbudowanym relacjom z rodziną, ma jej wsparcie i pomoc

17 Monitorowanie sytuacji rodziny przez okres 6 miesięcy - wsparcie psychologiczne - poradnictwo prawne - pomoc rzeczowa


Pobierz ppt "Studium przypadku. Rodzina składa się z sześciu osób - pana i pani oraz 4 dzieci (2 dorosłych, które są na etapie usamodzielniania się i 2 małoletnich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google