Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie

2 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r., realizuje zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3 Działania Ośrodka służą bezpieczeństwu i ochronie ofiar przemocy w rodzinie, a także czasowej izolacji od źródeł kryzysu oraz skutecznej i intensywnej pomocy interwencyjnej. Działania wspierające wraz ze strategiami terapeutycznymi opierają się na wspieraniu ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej oraz w przerwaniu cyklu przemocy i zapobieganiu kolejnym atakom przemocy w rodzinie.

4 SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE FUNKCJONUJE CAŁODOBOWO. TERAPIA INDYWIDUALNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE GRUPA TERAPEUTYCZNA - CHOREOTERAPIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJACYCH PRZEMOCY W RODZINIE WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO PORADNICTWO: -PSYCHOLOGICZNE - PRAWNE - SOCJALNE - PEDAGOGICZNE Oferowana pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

5 PIERWSZY KONTAKT TELEFONICZNY / OSOBISTY CZASOWY POBYT W OŚRODKU DO 3 MIESIĘCY KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA KONSULTACJA TERAPEUTYCZNA TERAPIA KONSULTACJA PRAWNA GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W OLSZTYNIE (SOW) GMINNE OŚRODKI WSPARCIA ORAZ INNE INSTYTUCJE W GMINIE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE WYCZERPANE ZASOBY POMOCY W RAMACH OFERTY GMINY I SKIEROWANIE KLIENTA DO SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE SUPERWIZJA PRACY TERAPEUTYCZNEJ

6 CAŁODOBOWY POBYT NA OKRES DO TRZECH MIESIĘCY Hostel SOW dysponuje 10 miejscami noclegowym rozmieszczonymi w trzech pokojach (z łazienkami). Na terenie hostelu znajduje się także: - wspólne pomieszczenie pobytu dziennego, - miejsce zabaw dla dzieci oraz pomieszczenie do nauki, - ogólnodostępna kuchnia, - pomieszczenie do prania i suszenia.

7 Specjaliści w SOW: TERAPEUCI PSYCHOLOG RADCA PRAWNY PRACOWNIK SOCJALNY PEDAGODZY/PRACOWNICY PIERWSZEGO KONTAKTU SUPERWIZOR PRACY ZESPOŁU

8 OD CELÓW I PLANU POMOCY ZALEŻY PERSEKTYWA POMOCY Cele te same = POMOC ( Potrzeby i cele klienta). Cele Inne = INTERWENCJA ( Potrzeby i cele instytucji pomocowych).

9 Specjalistyczna Pomoc w SOW Polega na: Zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony przed doświadczaniem przemocy w rodzinie. Wspólnym budowaniu planu pomocy. Rozpoznawaniu potrzeb, zasobów i pracy w tym obszarze. Indywidualnym i grupowym procesie terapeutycznym.

10 Korzystanie z terapii umożliwia klientom SOW Rozmowę o swoich problemach Przemyślenie swoich celów Odkrycie swoich możliwości Wypracowanie umiejętności jakich potrzebują Zaplanowanie swojej przyszłości Osiągnięcie swoich zamierzeń

11 Uczestnictwo w grupie psychoedukacyjnej Umożliwia: Zdobycie wiedzy o tym, czym jest przemoc domowa. Zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy. Zmianę przekonań o swojej sytuacji, o świecie i o sobie. Poznanie własnych praw i uczenie się egzekwowania ich. Wyjście z roli ofiary. Pracę nad budowaniem poczucia własnej wartości. Uczenie się i ćwiczenie nowych, konstruktywnych zachowań.

12 Statystyka SOW 2011/ I kw.2012 r. Terapia indywidualna – ilość odbytych spotkań – 582 Pomoc psychologiczna – ilość odbytych spotkań - 139 Pomoc prawna – 413 konsultacji prawnych Konsultacje związane z tworzeniem grupy psychoedukacyjnej – 9 Pobyt w hostelu – 56 osób objętych pomocą całodobową ( w tym 32 dzieci ) Konsultacje pedagogiczne – ilość odbytych spotkań 128 Poradnictwo socjalne – 56 osoby Zgłoszenia telefoniczne – 246 Zgłoszenia osobiste – 32

13 EWALUACJA PRACY ZESPOŁU Analiza ewaluacyjna za rok 2011 89,6% klientów rozpoznaje przemoc doskonale, 10,4% dobrze. 74% posiada duże umiejętności ochrony, 20,8% średnie, 5,2% nie posiada. 100% ankietowanych uzyskało bardzo dużą pomoc. 58,8% klientów nie wnosi uwaga do pracy zespołu i podkreśla, że uzyskana pomoc była zadowalająca. 7,8% uważa, że na terenie Ośrodka powinien być pracownik całą dobę w celu zwracania się o fachową pomoc. 5,2% twierdzi, że miało problem z ustaleniem dogodnego terminu spotkania z terapeutami 18,2% zwraca uwagę na bardzo dobrą atmosferę panującą w SOW, fachową pomoc dzięki, której mogli ustabilizować swoje życie.

14 EWALUACJA PRACY ZESPOŁU Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika że: 90% badanych rozpoznaje przemoc doskonale a 10% dobrze. Duże umiejętności ochrony przed sprawcami przemocy posiada 74%, natomiast 26% posiada te umiejętności w mniejszym zakresie. 100% ankietowanych twierdzi, że uzyskało w SOW bardzo dużą pomoc.

15 DOBRE PRAKTYKI SOW Dyżury pracowników SOW w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w ramach,,Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Współpraca z Prokuraturą, Policją, Sądem Okręgowym i Rodzinnym. Zeznania pracowników w Sądzie w charakterze świadka Spotkania ze studentami UWM Olsztyn (prezentacja Ośrodka oraz oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie). Współpraca SOW z instytucjami pomocowymi w w Olsztynie oraz z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Pozyskanie dodatkowej żywności dla klientów z Banku Żywności. Prowadzenie wolontariatu (zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w hostelu). Organizowanie warsztatów rozwoju osobistego dla klientów SOW Udział pracowników SOW w szkoleniach i konferencjach na terenie kraju.

16 BAZA LOKALOWA ZDJĘCIA

17 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

18 GABINET SOW

19 POKÓJ W HOSTELU SOW

20

21 KUCHNIA W HOSTELU SOW

22 POKÓJ DLA DZIECI W HOSTELU SOW Pomieszczenie do zabaw dla dzieci

23

24 POKÓJ DZIENNY W HOSTELU SOW Pokój pobytu dziennego

25 POKÓJ POBYTU DZIENNEGO

26 Adres: ul. Bałtycka 37 a, IV piętro 10-144 Olsztyn tel./fax: 089 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.plsowolsztyn@poczta.onet.pl www.sow.olsztyn.pl


Pobierz ppt "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google