Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 3.03.3 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne – systemy rekrutacyjne Klasa III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 3.03.3 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne – systemy rekrutacyjne Klasa III."— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 3.03.3 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne – systemy rekrutacyjne Klasa III

2 Zasady rekrutacji Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014

3 Zasady rekrutacji 6 maja – 26 czerwca 2013r. Termin dokonywania rejestracji w swoim gimnazjum objętym systemem rekrutacji elektronicznej.

4 Zasady rekrutacji Uczniowie rejestrują się do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

5 Zasady rekrutacji 27 czerwca 2013r. godz. 15.00 Ewentualne zmiany w decyzji

6 Zasady rekrutacji 4 lipca 2013r. Ogłoszenie: 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej 2. Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej

7 Zasady rekrutacji 8 lipca 2013r. godz. 14.00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole: 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 3. Karta informacyjna

8 Zasady rekrutacji 9 lipca 2013r. godz.12.00 Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do szkoły

9 Zasady rekrutacji do 11 lipca 2013r. godz.10.00 Składanie przez uczniów nieprzyjętych do szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

10 Zasady rekrutacji 12 lipca 2013r. godz. 13.00 Ostateczne listy uczniów przyjętych do szkół

11 Zasady rekrutacji Dodatkowa rekrutacja: 27 sierpnia – 30 sierpnia 2013r.

12 Zasady rekrutacji Punktacja Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

13 Zasady rekrutacji 200 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym:

14 Zasady rekrutacji 100 pkt. – egzamin 1) j. polski - 20pkt. 2) historia i WOS – 20pkt. 3) matematyka – 20pkt. 4) przedmioty przyrodnicze – 20pkt. 5) język obcy – 20pkt.

15 Zasady rekrutacji Wynik egzaminu będzie wyrażony w skali procentowej: 1% - 0,2 pkt. 100% - 20pkt.

16 Zasady rekrutacji 80 pkt. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych

17 Zasady rekrutacji Oceny na świadectwie: celujący - 20 pkt. bardzo dobry - 18 pkt. dobry - 15 pkt. dostateczny - 10 pkt. dopuszczający - 2 pkt.

18 Zasady rekrutacji 20 pkt. szczególne osiągnięcia: 5pkt. - świadectwo z paskiem 10 pkt. - finalista konkursu ponadwojewódzkiego 8 pkt. - finalista konkursu wojewódzkiego 7pkt. - inne osiągnięcia wpisane na świadectwie zgodnie z załącznikiem nr 5

19 Zasady rekrutacji WAŻNE!!! Szkoły mogą prowadzić dodatkowe sprawdziany uzdolnień Np. oddziały dwujęzyczne w LO Klasy sportowe np. Szkoła Mistrzostwa Sportowego itp. (&3 Decyzja K.O.)

20 Zasady rekrutacji Sprawdziany te odbywają się wcześniej, tj. do 14.06.2013r. Punkty z tego sprawdzianu nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych.

21 Zasady rekrutacji Powodzenia


Pobierz ppt "MODU Ł 3.03.3 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne – systemy rekrutacyjne Klasa III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google