Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2007/2008

2 Przed Tobą zmiana szkoły, opuszczasz mury szkoły podstawowej i wybierasz gimnazjum Gimnazjum jest szkołą obwodową, co oznacza, że zawsze czeka na Ciebie miejsce w szkole w rejonie Twojego miejsca zameldowania Sprawdź na stronie rekrutacji gdzie jest Twoje gimnazjum obwodowe www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

3 Możesz wybrać maksymalnie pięć szkół, w tym: gimnazjum obwodowe inne gimnazjum, które leży poza rejonem Twojego zameldowania Gimnazjum Integracyjne Nr 50 w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Grochowej 36/38 a także – jeśli masz zdolności językowe lub sportowe gimnazjum z klasami dwujęzycznymi gimnazjum z klasami sportowymi Szczegóły zasad przyjęć do tych szkół znajdziesz na stronie rekrutacji Pamiętaj! Gimnazjum, które wybrałeś na pierwszym miejscu nazywamy gimnazjum pierwszego wyboru www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

4 Co powinieneś wiedzieć? W swojej szkole podstawowej dostaniesz identyfikator i kod dostępu (hasło) do systemu rekrutacji, który pozwoli Ci sprawdzić na stronie rekrutacji: Twoje dane osobowe, oceny, wybory szkół oraz wyniki końcowe rekrutacji – do jakiej szkoły zostałeś zakwalifikowany Pamiętaj! Jeśli zgubisz hasło, zgłoś się do swojej szkoły podstawowej do 12 lutego 2007 r. www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

5 Co powinieneś wiedzieć? Twoje oceny, wyniki sprawdzianu w szóstej klasie oraz zdobyte w szkole osiągnięcia przeliczane są na punkty rekrutacyjne Uzyskana liczba punktów decyduje o tym, do którego – innego niż obwodowego – gimnazjum się zakwalifikujesz Do gimnazjum obwodowego zostaniesz przyjęty, bez względu na liczbę punktów rekrutacyjnych Pamiętaj! na stronie rekrutacji: poznasz zasady przyznawania punktów rekrutacyjnych policzysz, ile punktów rekrutacyjnych uzyskałeś O szczegóły zapytaj wychowawcę www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

6 Co powinieneś wiedzieć? Jeśli jesteś laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, zostaniesz przyjęty do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów Możliwość ta nie dotyczy dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas sportowych i dwujęzycznych, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia O szczegóły zapytaj wychowawcę www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

7 Co powinieneś wiedzieć? Od swojego wychowawcy odbierz kartę zapisu do gimnazjum Złóż u swojego wychowawcy wypełnioną i podpisaną przez jednego z rodziców/prawnych opiekunów kartę zapisu do gimnazjum (obwodowego lub innego), w którym chcesz kontynuować naukę Po uzgodnieniu z wychowawcą takiej możliwości, na stronie rekrutacji możesz samodzielnie zadeklarować wybór innego gimnazjum niż obwodowe, w którym chciałbyś się uczyć od 26 lutego do 23 marca 2007 r. www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

8 Jeśli wybrałeś dodatkowo klasę sportową W wybranym gimnazjum złóż wydrukowaną ze strony rekrutacji i podpisaną przez Ciebie i jednego z Twoich rodziców/prawnych opiekunów deklarację przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych wraz z wymaganymi dokumentami Odbędzie się sprawdzian predyspozycji sportowych O szczegóły pytaj w wybranym gimnazjum lub czytaj na stronie rekrutacji w dniach od 12 do 15 marca 2007 r. www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań do 9 marca 2007 r. do godz. 12.00

9 Jeśli wybrałeś dodatkowo klasę dwujęzyczną W wybranym gimnazjum złóż wydrukowaną ze strony rekrutacji i podpisaną przez Ciebie i jednego z Twoich rodziców/prawnych opiekunów deklarację przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień językowych Odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych O szczegóły pytaj w wybranym gimnazjum lub czytaj na stronie rekrutacji do 9 marca 2007 r. do godz. 12.00 w dniach 12 - 15 marca 2007 r. www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

10 Koniec roku szkolnego www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań 22 czerwca 2007 r. Pamiętaj! Przed końcem roku szkolnego sprawdź wspólnie z rodzicami, czy wszystkie Twoje dane w systemie, łącznie z ocenami, są prawidłowe Mimo, że w systemie mogłeś wybrać kilka gimnazjów, to zostaniesz zakwalifikowany tylko do jednego Jeśli nie zostaniesz zakwalifikowany do dodatkowo wybranego gimnazjum, na pewno zostaniesz przyjęty do swojego gimnazjum obwodowego

11 Co powinieneś jeszcze wiedzieć? Na zakończenie roku szkolnego wychowawca wręczy Ci: podanie do gimnazjum świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał i kopię wyniki sprawdzianu w szóstej klasie – oryginał i kopię Pamiętaj! Jeśli dane na podaniu są nieprawidłowe, zgłoś się do swojej szkoły podstawowej! Podanie, przed złożeniem w gimnazjum musi podpisać jeden z rodziców /prawnych opiekunów 22 czerwca 2007 r. www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

12 Jeśli wybrałeś tylko gimnazjum obwodowe Zanieś do gimnazjum obwodowego: podanie do gimnazjum, podpisane przez jednego z Twoich rodziców/prawnych opiekunów oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oryginał wyników sprawdzianu po szóstej klasie dwa zdjęcia 22 - 25 czerwca 2007 r. do godz. 14.00 www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

13 Jeśli wybrałeś dodatkowo inne gimnazjum Zanieś do gimnazjum pierwszego wyboru: podanie do gimnazjum, podpisane przez jednego z Twoich rodziców/prawnych opiekunów kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej kopię wyników sprawdzianu w szóstej klasie oraz kopie innych wymaganych dokumentów 22 - 25 czerwca 2007 r. do godz. 14.00 www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

14 Co powinieneś jeszcze wiedzieć? wywieszą listy uczniów przyjętych do gimnazjum obwodowego listy uczniów zakwalifikowanych do gimnazjum pierwszego wyboru listy uczniów niezakwalifikowanych do gimnazjum pierwszego wyboru z informacją, do której szkoły kandydat został zakwalifikowany Wyniki kwalifikacji znajdziesz także na stronie rekrutacji 28 czerwca 2007 r. gimnazja pierwszego wyboru www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

15 Co powinieneś jeszcze wiedzieć? W gimnazjum, do którego zostałeś zakwalifikowany złóż: oryginały dokumentów dwa zdjęcia Pamiętaj! Jeśli nie złożysz w tym terminie oryginałów dokumentów, oznacza to, że rezygnujesz z miejsca w tej szkole i automatycznie zostaniesz wpisany na listę uczniów Twojego gimnazjum obwodowego 28 - 29 czerwca 2007 r. do godz. 14.00 www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

16 Co powinieneś jeszcze wiedzieć? Gimnazja wywieszą ostateczne listy przyjętych uczniów Końcowe wyniki rekrutacji znajdziesz także na stronie rekrutacji 2 lipca 2007 r. www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań

17 www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań Jeśli wybrałeś gimnazjum obwodowe 26.02-23.03 Złóż u swojego wychowawcy, podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów kartę zapisu do gimnazjum obwodowego 22-25.06 do godz.14 00 Zanieś do gimnazjum obwodowego podanie podpisane przez rodziców /prawnych opiekunów, oryginały wymaganych dokumentów i dwa zdjęcia 28.06 W systemie lub w gimnazjum sprawdź, czy jesteś na liście przyjętych do 12.02. Odbierz od wychowawcy swój identyfikator i hasło dostępu do systemu

18 www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań Jeśli wybrałeś inne gimnazjum 22-25.06 do godz.14 00 Zanieś do gimnazjum I wyboru podanie podpisane przez rodziców /prawnych opiekunów oraz kopie dokumentów 28.06 Sprawdź w systemie lub w gimnazjum pierwszego wyboru, do którego gimnazjum zostałeś zakwalifikowany 26.02-23.03 Złóż u swojego wychowawcy, podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów kartę zapisu do gimnazjum, które wybrałeś. Pamiętaj, że po tym terminie nie możesz zmienić decyzji. Jeśli nie wskażesz w systemie gimnazjum, zostaniesz zakwalifikowany do gimnazjum obwodowego 2.07 Gimnazja wywieszą listy uczniów przyjętych do szkoły 28-29.06 Złóż oryginały dokumentów w gimnazjum, do którego zostałeś zakwalifikowany do 9.03 do godz.12 00 Jeśli wybrałeś klasę sportową lub dwujęzyczną, złóż w szkole deklarację przystąpienia do sprawdzianu i sprawdź dokładny termin egzaminu (12-15.03) do 12.02. Odbierz od wychowawcy swój identyfikator i hasło dostępu do systemu

19 www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań Jeśli jesteś uczniem niepublicznej szkoły podstawowej 26.02-23.03 Zgłoś się do rejonowej szkoły podstawowej, dostaniesz w niej hasło i kartę zapisu do gimnazjum. Dokonaj wyboru gimnazjum i złóż w rejonowej szkole podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna kartę zapisu. Jeśli tego nie zrobisz, system zakwalifikuje Cię do Twojego gimnazjum obwodowego 22-25.06 do godz.14 00 Zanieś do gimnazjum I wyboru podanie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oraz wymagane dokumenty 28.06 Sprawdź w systemie lub w gimnazjum I wyboru, do którego gimnazjum zostałeś zakwalifikowany 2.07 Gimnazja wywieszą listy uczniów przyjętych do szkoły do 9.03 do godz.12 00 Jeśli wybrałeś klasę sportową lub dwujęzyczną, złóż w szkole deklarację przystąpienia do sprawdzianu i sprawdź dokładny termin egzaminu (12-15.03) 28-29.06 Złóż oryginały dokumentów w gimnazjum, do którego zostałeś zakwalifikowany 14-21.06 Przekaż swojej szkole rejonowej zaświadczenie o wynikach końcowych

20 www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań Jeśli jesteś uczniem spoza Wrocławia 26.02-23.03 Na stronie wpisz swoje dane, wybierz szkołę, wydrukuj identyfikator, hasło dostępu do systemu i kartę zapisu do gimnazjum, zanieś do gimnazjum I wyboru, podpisaną przez rodziców kartę zapisu 22-25.06 do godz.14 00 Zanieś do gimnazjum I wyboru podanie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kopie dokumentów 28.06 Sprawdź w systemie lub w gimnazjum I wyboru, do którego gimnazjum zostałeś zakwalifikowany 2.07 Gimnazja wywieszą listy uczniów przyjętych do szkoły do 9.03 do godz.12 00 Jeśli wybrałeś klasę sportową lub dwujęzyczną, złóż w szkole deklarację przystąpienia do sprawdzianu i sprawdź dokładny termin egzaminu (12-15.03) 28-29.06 Złóż oryginały dokumentów w gimnazjum, do którego zostałeś zakwalifikowany 14-21.06 Wpisz oceny do systemu, wydrukuj podanie

21 www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2007 Wrocław miasto spotkań Życzę powodzenia


Pobierz ppt "ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google