Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem szkoła ponadgimnazjalna należy rozumieć szkołę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem szkoła ponadgimnazjalna należy rozumieć szkołę"— Zapis prezentacji:

1 1

2 Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem szkoła ponadgimnazjalna należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół). Ofertę szkół na rok szkolny 2014/2015 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i dostępny na stronie internetowej www.ko.poznan.pl. www.ko.poznan.pl 2

3 Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane. Bierze pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego. 3

4 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA – 200 100 pkt. - świadectwo 100 pkt. - Egzamin Gimnazjalny 4

5 Za ocenę z języka polskiego Za oceny z 3 przedmiotów obowiązkowych Za świadectwo z wyróżnieniem Za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, w konkursach wiedzy, oficjalne reprezentowanie Polski w konkursach i zawodach Za aktywność kandydata w ramach działalności na rzecz innych 5

6 liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 ( max 12 pkt.) liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.) liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2 (z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.) liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2 (z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.) 6

7 świadectwo z wyróżnieniem – 8 pkt. aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu - 4 pkt. 7

8 konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8 pkt.): - języka polskiego, - języka niemieckiego, - języka rosyjskiego, - języka francuskiego, - języka angielskiego, - geografii, - chemii, - fizyki, - historii, - matematyki, - biologii, Max 16 pkt. 8

9 sportowe: - na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) 8 pkt. - na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) 6 pkt. - na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) 3 pkt. artystyczne: - na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 8 pkt. - na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 6 pkt. - na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) 3 pkt. konkursy wiedzy: - organizowane na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - organizowane na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) ( 8, 6, 3 pkt.) - do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz; 9

10 egzamin gimnazjalny: 1% = 0,2 pkt. - część humanistyczna język polski (max 100%=20 pkt) historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt) -część matematyczno-przyrodnicza matematyka (max 100%=20 pkt) przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt) -część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy (max 100%=20 pkt) 10

11 Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są: laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureat olimpiad dla gimnazjalistów: Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 11

12 19.05 - 3.06. 2014 - uczeń składa dokumenty do co najwyżej trzech szkół ponadgimnazjalnych 24.06.2014 – uczeń może dokonać ewentualnych zmian w decyzji dotyczącej wyboru szkoły 27.06.2014 – uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kopie tych dokumentów 1.07.2014 – uczeń dostarcza kopie w/w dokumentów do wybranych szkół 12

13 3.07.2014 – szkoła ponadgimnazjalna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 7.07.2014. – uczeń składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu 8.07.2014 – szkoła ogłasza listę przyjętych i nieprzyjętych do placówki 13

14 8.07.2014 KO umieszcza na stronie internetowej informacje o liczbie wolnych miejsc w oddziałach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów nie później niż do 29 sierpnia dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami 14

15 Dziękuję za uwagę. Ewa Adamczak 15


Pobierz ppt "1. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem szkoła ponadgimnazjalna należy rozumieć szkołę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google