Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Warszawa 26 maja 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Warszawa 26 maja 2006."— Zapis prezentacji:

1 Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Warszawa 26 maja 2006

2 2 Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach R P O Co to jest Regionalny Program Operacyjny Na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Polska przygotuje Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (policy document), który zawierać będzie główne priorytety rozwojowe, uzgodnione z przedstawicielami administracji regionalnej i lokalnej. Jest to dokument strategiczny, zawierający opis priorytetów konwergencji dla państwa członkowskiego oraz odniesienie do poszczególnych programów operacyjnych. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

3 3 Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach R P O Co to jest Regionalny Program Operacyjny Równolegle do procesu uzgodnień z KE priorytetów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia każde województwo przygotuje regionalny program operacyjny negocjowany z Komisją Europejską. RPO będzie precyzyjnie definiować priorytety, przy zwróceniu uwagi jedynie na najważniejsze działania. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

4 4 Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach R P O Priorytety w RPO poszczególnych województw. Priorytety RPO powinny być zgodne z Rozporządzeniem 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Komplementarność priorytetów z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

5 5 Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach R P O Co to jest Regionalny Program Operacyjny Proponowana struktura celów i priorytetów RPO każdego województwa na lata 2007 - 2013 powinna być przygotowana w oparciu o: - „Ogólne zasady opracowania wstępnych projektów regionalnych programów operacyjnych”, - „Wzór programu operacyjnego/ regionalnego programu operacyjnego”, - projekty rozporządzeń w sprawie funduszy strukturalnych - Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dot. Polityki spójności na lata 2007 – 2013. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

6 6 Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach R P O - ROP jest dokumentem wykonawczym Strategii Rozwoju każdego województwa na lata 2000 - 2020. - RPO zarządza Komitet Monitorujący powoływany na poziomie danego województwa. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

7 7 Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach R P O Wniosek o modernizację lotnisk województwa śląskiego w ramach priorytetu 7 „transport” Finansowanie pakietu modernizacyjnego (możliwość całorocznej eksploatacji w dzień i w nocy przez samoloty GA): - budowa lub remont pasa o utwardzonej nawierzchni, - system oświetlenia pasa, - budowa lub remont płyty postojowej, - wyposażenie pomieszczeń służb informacji pow. - budowa lub remont bazy paliwowej, - wyposażenie sali odpraw załóg, Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

8 8 Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach R P O Problem udziału środków własnych Stanowisko MRR skierowane do Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (z dnia 16.04.2007): „Beneficjenci powinni go zapewnić (wkład własny) na poziomie w kryteriach wyboru finansowania operacji przyjmowanych przez Komitet Monitorujący. Poziom ten zależy zatem od stanowiska odpowiedniej Instytucji Zarządzającej RPO w tym zakresie.” Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja w sprawie wniosków o finansowanie lokalnych lotnisk w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Warszawa 26 maja 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google