Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudziądzki Pilotażowy Budżet Partycypacyjny. Podstawowe założenia Kwota nie większa niż 2 mln zł Podział środków finansowych 50% po równo na każdy z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudziądzki Pilotażowy Budżet Partycypacyjny. Podstawowe założenia Kwota nie większa niż 2 mln zł Podział środków finansowych 50% po równo na każdy z."— Zapis prezentacji:

1 Grudziądzki Pilotażowy Budżet Partycypacyjny

2 Podstawowe założenia Kwota nie większa niż 2 mln zł Podział środków finansowych 50% po równo na każdy z okręgów 50% środków proporcjonalnie do liczby mieszkańców w danym okręgu Uprawnieni: mieszkaniec, który w chwili złożenia wniosku ukończył 16 lat Finansowanie tylko projektów lokalnych Podział Grudziądza na 9 okręgów

3 Jakie projekty można składać: Możliwość finansowania jedynie tych projektów, które należą do zadań własnych powiatu (w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym) Maksymalna wartość 100 tys. zł Minimalna wartość 5 tys. zł Uzyskanie poparcia minimum 10 mieszkańców danego okręgu

4 Formularz zgłoszeniowy

5 Weryfikacja wniosków Stworzenie Bazy Wniosków (baza jest jawna i opublikowana na stronie www) Powołanie Komisji ds. oceny formalno-prawnej wniosków Komisja ocenia pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji, realistyczności wartości projektu

6 Weryfikacja wniosków Wnioskodawca ma wyłączne prawo do uzupełnienia lub modyfikacji wniosku Zweryfikowane wnioski pod względem formalno- prawnym tworzą Bazę Wniosków Poprawnych biorących udział w procedurze głosowania Stworzenie i opublikowanie Bazy Wniosków Poprawnych (obowiązek podania przyczyny odrzucenia wniosku)

7 Wybór projektów Na podstawie głosowania - jawnego, bezpośredniego, powszechnego Możliwość oddania głosu na 2 projekty zgłoszone w danym okręgu Do realizacji przechodzą projekty, które uzyskały największą bezwzględną ilość głosów Możliwość wprowadzenia dodatkowego projektu w przypadku powstania oszczędności

8 Plan działań: Podjęcie uchwały Akcja informacyjno-promocyjna Składanie wniosków Weryfikacja wniosków Głosowanie nad wnioskami Zmiany w uchwale budżetowej i WPF Realizacja zadań

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Grudziądzki Pilotażowy Budżet Partycypacyjny. Podstawowe założenia Kwota nie większa niż 2 mln zł Podział środków finansowych 50% po równo na każdy z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google