Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych Warszawa 26 maja 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych Warszawa 26 maja 2007."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych Warszawa 26 maja 2007

2 2 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych Założenia ogólne  Nazwa – Aeroklub Polski  Status – polski związek sportowy w dziedzinie sportów lotniczych, działa we wszystkich dyscyplinach (sportach lotniczych)zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu;  Forma - działa w formie związku stowarzyszeń, posiada osobowość prawną lub stowarzyszenie  Teren działania – RP, dla realizacji celów także poza granicami;  Może być członkiem organizacji międzynarodowych;  Siedziba w Warszawie, adres siedziby ustala Rada AP n/w zarządu Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

3 3 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych Członkostwo Członkowie zwyczajni kluby sportowe w każdej dopuszczalnej prawnie formie, związki stowarzyszeń działające w poszczególnych sportach lotniczych, inne osoby prawne (organizacje) związane z lotnictwem. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

4 4 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych Struktura władz ZJAZD KRAJOWY DELEGATÓW Zwyczajny (raz na 4 lata)  sprawozdanie Rady  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceną w/w sprawozdania, i wnioskami  absolutorium,  wybór Prezydenta, Rady, Komisji Rewizyjnej, Nadzwyczajny (n/w Rady, Komisji, 1/10 członków) Określić zasady i tryb zwoływania oraz obradowania (komisje obrad). W Zjeździe biorą udział delegaci członków zwyczajnych z prawem głosu z głosem doradczym Rada AP i Zarząd. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

5 5 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych Głosowania na Zjeździe: Prawo głosu mają członkowie zwyczajni wg klucza: 1 głos na 20 licencji zawodniczych (i opłacone składki za ostatnie 4 lata) każdy kolejny głos za każde kolejne 20 licencji (składki jw.) maksymalnie 5 głosów... Inne stowarzyszenia nie będące klubami sportowymi – 1 głos Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

6 6 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych RADA KRAJOWA AEROKLUBU POLSKIEGO Najwyższa Władza pomiędzy Zjazdami Skład to 2 x ilość dyscyplin (obecnie 2 x 10 = 20) + Prezydent. 10 wybieranych bezpośrednio przez Zjazd Krajowy 10 wybieranych przez grupy delegatów z danej dyscypliny. W skład wchodzą ci, którzy dostali największą ilość głosów. Głosowanie tajne. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

7 7 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych Kompetencje RADY KRAJOWEJ- najważniejsze decyzje Wybiera i bezpośrednio nadzoruje Zarząd. Zatwierdza projekt budżetu i coroczne sprawozdanie Zarządu. ocenia i przyjmuje sprawozdania zarządu Zatwierdzanie programu działania przygotowany przez zarząd zgoda na zbycie majątku i zaciąganie niektórych zobowiązań (nieruchomości, majątek pow. 50.000 pln) zatwierdza strukturę Biura nw. Zarządu powołuje komisje specjalnościowe zwołuje Zjazd Krajowy (z własnej inicjatywy, nw zarządu i kr) Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

8 8 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych PREZYDENT AP wybierany bezpośrednio przez Zjazd (min. połowa głosów) przewodniczy radzie reprezentuje AP w kraju i za granicą podpisuje umowy z zarządem Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

9 9 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych KOMISJA REWIZYJNA 5 osób, określić standardowe kompetencje z uwzględnieniem, że powinna kontrolować Radę i Zarząd, wybierana przez ZK może powoływać ekspertów tryb działania (regulamin) określi ZK Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

10 10 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych ZARZĄD etatowy, profesjonalny – do działań operacyjnych, zarządzania, prowadzenia spraw, reprezentacji w sprawach majątkowych i administracyjnych, zajmuje się tym, co nie jest zastrzeżone dla innych władz związku. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

11 11 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych ZARZĄD Generalne zadania: 1. bieżące sprawy AP, reprezentowanie organizacji, zarząd majątkiem ( 2. kontakty z ministerstwami, pozyskiwanie dotacji, etc 3. Kadra Narodowa (sprzęt, skład, nadzór nad trenerami) 4. Sport (projekty regulaminów, zawody, licencje, trenerzy, komisarze) 5. Wyszkolenie, pomoc dla członków AP 6. Prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków, sponsorzy. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

12 12 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych SKŁAD ARZĄDU Rada Krajowa AP określa jego liczebność i funkcje oraz wynagrodzenia Każdy członek Zarządu powoływany jest odrębną uchwałą na czas nieokreślony. Może jednak w każdej chwili być odwołany Na podstawie w/w uchwał Prezydent podpisuje z członkami zarządu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne (menedżerskie) Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

13 13 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych KOMISJE SPECJALNOŚCIOWE (przy zarządzie) Rada AP wybiera na wniosek zarządu wybiera Komisje Specjalnościowe. Rada AP określa zakres ich uprawnień. Komisje są ciałami doradczymi Zarządu. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

14 14 Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych FINASOWANIE DZIAŁALNOŚCI AP składki członkowskie, opłaty za „usługi” związku sportowego (np. opłaty za licencje) sponsorzy darowizny, dotacje działalność gospodarcza Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Koncepcja statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego zwi ą zku sportów lotniczych Warszawa 26 maja 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google