Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz pozostałymi urzędami pracy z województwa kujawsko-pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz pozostałymi urzędami pracy z województwa kujawsko-pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz pozostałymi urzędami pracy z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczy w realizacji projektu: Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego Priorytet VI Działanie 6.2 PO KL.

3 doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, szkolenie ABC Przedsiębiorczości związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem (aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawo pracy, przygotowanie biznesplanu), stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do ok. 22.000,00 zł.

4 Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które chciałyby podjąć działalność gospodarczą, spełniających jedno z następujących kryteriów: Wiek do 25 roku życia, Wiek powyżej 50 roku życia, Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, Kobiety, Posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej, Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tyś. mieszkańców

5

6 Osoby zainteresowane dotacją na firmę zgłaszały się do Powiatowego Urzędu Pracy i składały formularz zgłoszeniowy w trakcie trwania naboru. Kandydatki i Kandydaci, których formularze zgłoszeniowe przeszły ocenę formalną, zostali zaproszeni na rozmowę z doradcą zawodowym, który diagnozował ich predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Kandydatki i Kandydaci, którzy otrzymali najwięcej punktów podczas oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego i oceny rezultatów spotkania z doradcą zawodowym, stali się Uczestnikami i Uczestniczkami projektu i odbywali szkolenie z ABC Przedsiębiorczości, w trakcie którego m.in. przygotowywali wstępną wersję wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

7 Następnym krokiem było złożenie przez Uczestniczki i Uczestników projektu wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ostatnim etapem było podpisanie umowy o przyznanie jednorazowych środków, dokonanie zakupów i rozpoczęcie działalności gospodarczej.

8 Do projektu przystąpiło 68 osób, w tym 24 kobiety. 38 spośród wszystkich Uczestników, były to osoby do 25 roku życia, po 50 roku życia i osoby niepełnosprawne.

9 Szkolenie ABC Przedsiębiorczości ukończyło 67 osób. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej złożyły 64 osoby. 60 osób, w tym 21 kobiet otrzymało dotacje na podjęcie działalności.

10 Projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 PO KL


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz pozostałymi urzędami pracy z województwa kujawsko-pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google