Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015."— Zapis prezentacji:

1

2 BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015

3 Partycypacja, czyli współuczestniczenie Budżet partycypacyjny to proces w trakcie, którego mieszkańcy współdecydują o wydatkowaniu 2,5 miliona złotych z budżetu Dzielnicy Wola, tym samym współtworzą budżet Dzielnicy. Pieniądze przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego to część budżetu Dzielnicy (to nie są osobne, wydzielone środki). Projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom. Projekty muszą być możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2015.

4 Podział 2,5 mln zł na Woli 1,25 mln złotych na projekty ogólnodzielnicowe, – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru Dzielnicy, 1,25 mln złotych na projekty lokalne – takie, które dotyczą głównie potrzeb mieszkańców jednego z 5 obszarów. Obszary Liczba osób zameldowanych na pobyt stałyUdział % Kwota (zaokrąglona do 1000) Koło17 17213,42%168 000 zł Ulrychów + Odolany28 17222,02%275 000 zł Czyste + Mirów30 07033,50%294 000 zł Młynów32 82825,66%321 000 zł Muranów / Nowolipki + Powązki19 70115,40%192 000 zł 127 943100,00%1 250 000 zł

5 Harmonogram 2 grudnia – 31 grudnia 2013 Konsultacje społeczne dotyczące budżetu partycypacyjnego 20 stycznia – 9 marca 2014 Zgłaszanie propozycji projektów Projekty złożone do 16 lutego 2014 można będzie uzupełnić / poprawić. 20 stycznia – 4 maja 2014 Weryfikacja i opiniowanie formalno-finansowe zgłoszonych projektów 11 maja – 21 maja 2014 Wybór projektów pod głosowanie 25 maja – 19 czerwca 2014 Publiczna dyskusja mieszkańców 20 czerwca – 30 czerwca 2014 Głosowanie Do 15 lipca 2014 Ogłoszenie listy projektów do realizacji

6 Weryfikacja formalno-finansowa Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie. Projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom. Projekty muszą być możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2015. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich lub dołączenie zgody dysponenta terenu do celów realizacji projektu. Urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę przez odpowiednią komórkę merytoryczną. Sprawdzenie czy urealniony kosztorys nie przekracza dopuszczalnych kwot przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego.

7 Przykłady projektów z Łodzi Montaż koszy na psie odchody 5 100 zł Budowa oświetlenia w parku 930 000 zł Obsadzenie zielenią ścian szczytowych kamienic 47 700 zł Budowa placu zabaw 185 000 zł Usunięcie śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych 11 500 zł Wymiana nawierzchni asfaltowej 1 750 000 zł Komputeryzacja i zakup książek do bibliotek 50 000 zł Remont sali gimnastycznej Liceum 376 000 zł Tablice informujące o czasie przyjazdu tramwajów 310 000 zł Uruchomienie bezpłatnej miejskiej sieci WiFi 500 000 zł Zakup pianina 3 100 zł Rewitalizacja Parku 750 000 zł

8 Informacje jak złożyć projekt krok po kroku i formularze do pobrania: www.wola.waw.pl/partycypacja partycypacja@wola.waw.pl www.twojbudzet.um.warszawa.pl

9

10


Pobierz ppt "BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google