Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015"— Zapis prezentacji:

1

2 BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015

3 Partycypacja, czyli współuczestniczenie
Budżet partycypacyjny to proces w trakcie, którego mieszkańcy współdecydują o wydatkowaniu 2,5 miliona złotych z budżetu Dzielnicy Wola, tym samym współtworzą budżet Dzielnicy. Pieniądze przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego to część budżetu Dzielnicy (to nie są osobne, wydzielone środki). Projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom. Projekty muszą być możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2015.

4 Podział 2,5 mln zł na Woli 1,25 mln złotych na projekty ogólnodzielnicowe, – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru Dzielnicy, 1,25 mln złotych na projekty lokalne – takie, które dotyczą głównie potrzeb mieszkańców jednego z 5 obszarów. Obszary Liczba osób zameldowanych na pobyt stały Udział % Kwota (zaokrąglona do 1000) Koło 17 172 13,42% Ulrychów + Odolany 28 172 22,02% Czyste + Mirów 30 070 33,50% Młynów 32 828 25,66% Muranów / Nowolipki + Powązki 19 701 15,40% 100,00%

5 Harmonogram 2 grudnia – 31 grudnia 2013 Konsultacje społeczne dotyczące budżetu partycypacyjnego 20 stycznia – 9 marca 2014 Zgłaszanie propozycji projektów Projekty złożone do 16 lutego 2014 można będzie uzupełnić / poprawić. 20 stycznia – 4 maja 2014 Weryfikacja i opiniowanie formalno-finansowe zgłoszonych projektów 11 maja – 21 maja 2014 Wybór projektów pod głosowanie 25 maja – 19 czerwca 2014 Publiczna dyskusja mieszkańców 20 czerwca – 30 czerwca 2014 Głosowanie Do 15 lipca 2014 Ogłoszenie listy projektów do realizacji

6 Weryfikacja formalno-finansowa
Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie. Projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom. Projekty muszą być możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2015. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich lub dołączenie zgody dysponenta terenu do celów realizacji projektu. Urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę przez odpowiednią komórkę merytoryczną. Sprawdzenie czy urealniony kosztorys nie przekracza dopuszczalnych kwot przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego.

7 Przykłady projektów z Łodzi
Montaż koszy na psie odchody zł Budowa oświetlenia w parku zł Obsadzenie zielenią ścian szczytowych kamienic zł Budowa placu zabaw zł Usunięcie śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych zł Wymiana nawierzchni asfaltowej zł Komputeryzacja i zakup książek do bibliotek zł Remont sali gimnastycznej Liceum zł Tablice informujące o czasie przyjazdu tramwajów zł Uruchomienie bezpłatnej miejskiej sieci WiFi zł Zakup pianina zł Rewitalizacja Parku zł

8 Informacje jak złożyć projekt krok po kroku i formularze do pobrania:

9

10


Pobierz ppt "BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google