Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Przemyśl, 12 października 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Przemyśl, 12 października 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Przemyśl, 12 października 2007 r.

3 3 Budżet PPL+ Pierwotnie 18.750.000 EUR, po decyzji Komitetu Monitorującego z 5 lutego 2007 r. zwiększony do 30.443.952 EUR Kwota wydana w schemacie I wyniosła 19,5 mln PLN i utworzonych zostało 167 Lokalnych Grup Działania Wartość umów podpisanych w ramach schematu II wyniosła 98,5 mln PLN

4 4 Zasady realizacji i sposób wdrażania PPL+ PPL+ jest jednym z 12 działań Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Procedury wdrażania PPL+ z kompletem formularzy dokumentów wdrożeniowych Wdrażanie centralne (MRiRW, ARiMR i FAPA)

5 5 Forma prawna LGD Schemat I: Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie związki międzygminne, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną Schemat II: Lokalne Grupy Działania

6 6 Warunki uznania partnerstwa za LGD w PPL+ Posiadanie osobowości prawnej w formie fundacji, stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń Statutowym celem LGD musi być działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich W składzie zarządu LGD co najmniej 50% muszą stanowić osoby wskazane przez partnerów społecznych i gospodarczych

7 7 Kryteria wyboru mające wpływ na skład zarządu Potencjał administracyjny LGD w ocenie Grupy Roboczej Komitetu Sterującego czyli kwalifikacje osób zarządzających projektem oraz doświadczenie LGD Zrównoważony udział mężczyzn i kobiet w strukturze zarządu – żadna z płci nie stanowi więcej niż 40% składu

8 8 Nabór wniosków do schematu II Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z dnia 31 marca 2006 r. Nabór do 19 czerwca 2006 r. Wpłynęło 187 wniosków na kwotę około 125 mln PLN

9 9 Weryfikacja i ocena wniosków o dofinansowanie Weryfikacja formalna oraz ocena wniosków dokonywana przez FAPA Ocena jakościowa tj. ocena zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW) oraz ocena potencjału administracyjnego i doświadczenia lokalnej grupy działania (LGD) dokonywana była przez Grupę Roboczą Komitetu Sterującego W dniu 10 listopada 2006 r. przyjęta została lista rankingowa uchwałą Komitetu Sterującego, następnie zatwierdzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 grudnia 2007 r.

10 10 Podpisywanie umów Podpisywanie umów miało miejsce od początku stycznia do 13 kwietnia 2007 r. Podpisano 150 umów na kwotę 98,5 mln PLN tj. średnio po ok. 650.000 PLN na 1 projekt. Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń stanowią 68% (102), natomiast fundacje 32% (48) LGD realizujących schemat II Projekty schematu II PPL+ realizowane są w 865 gminach, na obszarze 125,5 tys. km2 i obejmują prawie 7 mln ludności

11 11 Wykaz umów wg. województw

12 12 Tematy wiodące w ZSROW

13 13 Pierwsze płatności W schemacie II wprowadzony został mechanizm pierwszych płatności (tzw. zaliczki), w wysokości do 20% kosztów projektu, który ułatwił Lokalnym Grupom Działania rozpoczęcie realizacji zadań. Wnioski o pierwszą płatność złożyło 140 grup na kwotę 17.868.871,50 zł. Wszystkie zlecenia płatności zostały wypłacone przez ARiMR.

14 14 Realizacja ZSROW Beneficjent mógł rozpocząć realizację projektu jeszcze przed podpisaniem umowy ale nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie Projekty w fazie realizacji Zakończenie realizacji projektów II kwartał 2008 r.

15 15 Tematy do dyskusji Status Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalna Strategia Rozwoju w PROW 2007 – 2013 Rozdzielenie organów nadzorczych od wykonawczych Prowadzenie przez LGD działalności gospodarczej i możliwość realizacji projektów z innych funduszy i programów Okres przejściowy między zakończeniem PPL+ a uruchomieniem osi IV


Pobierz ppt "1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Przemyśl, 12 października 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google