Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRAKTAT LIZBOŃSKI. Plan prezentacji 1.Problemy UE 2.Traktat Lizboński 3.Postanowienia 4.Ratyfikacja w Polsce 5.Podsumowanie 6.Pytania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRAKTAT LIZBOŃSKI. Plan prezentacji 1.Problemy UE 2.Traktat Lizboński 3.Postanowienia 4.Ratyfikacja w Polsce 5.Podsumowanie 6.Pytania."— Zapis prezentacji:

1 TRAKTAT LIZBOŃSKI

2 Plan prezentacji 1.Problemy UE 2.Traktat Lizboński 3.Postanowienia 4.Ratyfikacja w Polsce 5.Podsumowanie 6.Pytania

3 Problemy UE Globalizacja gospodarki Rozwój demograficzny Zmiany klimatu Dostawy energii Zagrożenia terrorystyczne

4 Traktat Lizboński Umowa międzynarodowa zakładająca m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej, podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie

5 Najważniejsze postanowienia Traktatu Lizbońskiego: Więcej praw obywatela Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną

6 Najważniejsze postanowienia Traktatu Lizbońskiego: Więcej możliwości odwołań Obywatele mogą skarżyć się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Ma być bezpiecznie i solidarnie Zwiększyć się ma potencjał Unii do działania w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

7 Najważniejsze postanowienia Traktatu Lizbońskiego: Większe znaczenie Parlamentu Europejskiego i zaangażowanie parlamentów krajowych Parlament Europejski zostanie wyposażony w nowe kompetencje w prawodawstwie unijnym, budżecie i umowach międzynarodowych. Parlamenty narodowe zyskają większe możliwości udziału w pracach UE, Wspólnota będzie podejmować działania jedynie, jeżeli na szczeblu unijnym można osiągnąć lepsze wyniki.

8 Najważniejsze postanowienia Traktatu Lizbońskiego: Sprawiedliwsze, choć skomplikowane głosowanie Od 1.11.2014r. wchodzi w życie system podwójnej większości: liczba głosów każdego państwa równać się będzie liczbie ludności, a progi przy podejmowaniu decyzji wynoszą: 55% państw (nie mniej niż 15) oraz 65% ludności UE.

9 Najważniejsze postanowienia Traktatu Lizbońskiego: Weto tylko czasami Zniesienie prawa weta pojedynczych państw w ponad 40 sprawach. Weto utrzymano w zasadniczych kwestiach: zmiany w traktatach, poszerzenie Wspólnoty, polityka zagraniczna i obronna, zabezpieczenie socjalne, podatki i kultura. Można wystąpić W Traktacie po raz pierwszy wyraźnie przewidziano możliwość wystąpienia z UE i sposób w jaki dane państwo może ją opuścić.

10 Założenia Traktatu Lizbońskiego: zmniejszenie liczby komisarzy do 18 (mimo, że jest 27 państw członkowskich) przyznanie Polsce stałego rzecznika generalnego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości wprowadzenie stanowiska przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

11 Ratyfikacja w Polsce 1 kwietnia 2008r. Sejm RP uchwalił ustawę o ratyfikacji Traktatu z Lizbony, która upoważnia Prezydenta do dokonania ratyfikacji. 2 kwietnia 2008r. ustawa została przyjęta przez Senat RP 9 kwietnia 2008r. została podpisana przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

12 Ratyfikacja w Polsce 15 kwietnia 2008 została opublikowana w Dz. U. z 2008 r. Nr 62, poz. 388 30 kwietnia 2008r. weszła w życie 10 października 2009r. Prezydent RP ratyfikował Traktat Lizboński 12 października 2009r. procedura ratyfikacyjna została ukończona gdy dokumenty ratyfikacyjne zostały złożone rządowi Włoch – depozytariuszowi Traktatu Rzymskiego.

13 Podsumowanie Dzięki Traktatowi z Lizbony Europa stała się bardziej demokratyczna i przejrzysta. Zwiększyło się znaczenie Europy na arenie międzynarodowej.

14 Pytania Czy Traktat usprawnił funkcjonowanie rozszerzonej UE? Co Traktat Lizboński zmienił w życiu Kowalskiego?

15 Bibliografia http://www.euractiv.pl/eurowybory/artykul/polska- ratyfikowaa-traktat-lizboski-001310 http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pl.htm

16 Dziękuje za uwagę!


Pobierz ppt "TRAKTAT LIZBOŃSKI. Plan prezentacji 1.Problemy UE 2.Traktat Lizboński 3.Postanowienia 4.Ratyfikacja w Polsce 5.Podsumowanie 6.Pytania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google