Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze środowiska Sławomir Mazurek Rzecznik Prasowy Ministerstwa Środowiska Warszawa, 12 września 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze środowiska Sławomir Mazurek Rzecznik Prasowy Ministerstwa Środowiska Warszawa, 12 września 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze środowiska Sławomir Mazurek Rzecznik Prasowy Ministerstwa Środowiska Warszawa, 12 września 2007 r.

2 Środki europejskie na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2006
Fundusz Spójności ok. 2,9 mld euro (sektor środowiska) w tym: ISPA ok.0,9 mld euro (sektor środowiska) Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 147,9 mln euro środków unijnych - EFRR (działanie 2.4) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 301 mln euro (działanie 1.2) + inne działania z priorytetu III Ponadto: PHARE, SAPARD EOG / NMF LIFE SPO Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Inicjatywy wspólnotowe, programy

3 Łącznie - projekty ISPA/Fundusz Spójności – sektor środowiska 2000 - 2006
Liczba zaakceptowanych projektów 88 Całkowita wartość projektów 4,5 mld € Wartość kosztów kwalifikowanych 4,3 mld € Dofinansowanie z Funduszu Spójności ok. 2,9 mld € Średni udział Funduszu Spójności w kosztach kwalifikowanych 67%

4 Projekty Funduszu Spójności w trakcie realizacji
Gospodarka odpadami – 8 projektów – ok. 104 mln € Ochrona powietrza – 1 projekt – ok. 54 mln € Gospodarka wodno-ściekowa – 79 projektów – ok. 2,74 mld €

5 Realizacja projektów Funduszu Spójności w województwach
4 2 2 2 6 10 2 5 1 7 6 4 18 3 10 6

6 Zaawansowanie projektów Funduszu Spójności*
Zakontraktowano (koszty kwalifikowane) mln € Udział ISPA/FS w sumach kontraktowych Liczba podpisanych kontraktów 2 712 1 787 712 * Stan na koniec sierpnia 2007 r.

7 W ramach Działania 2.4 wspierane są przedsięwzięcia z zakresu:
Realizacja Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w sektorze środowiska Działanie 2.4 SPO WKP „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”. W ramach Działania 2.4 wspierane są przedsięwzięcia z zakresu: Inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Poddziałanie 2.4.1) Gospodarki wodno – ściekowej (Poddziałanie 2.4.2) Ochrony powietrza (Poddziałanie – duże źródła spalania paliw) Gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi (Poddziałanie 2.4.4)

8 Realizacja Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Nabór wniosków – 5 rund aplikacyjnych I runda – Podpisano 24 umowy II runda – – Podpisano 67 umów III runda – – Podpisano 54 umowy IV runda – – Podpisano 44 umowy V runda – – Podpisano 61 umów

9 Realizacja Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 427 Liczba projektów zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą 271 Liczba zawartych umów 250 Wartość podpisanych umów 756,6 mln zł Liczba zakończonych projektów 87 *Stan na 28 sierpnia 2007 r.

10 Stan kontraktacji w stosunku do złożonych wniosków o dofinansowanie
Realizacja Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w sektorze środowiska Stan kontraktacji w stosunku do złożonych wniosków o dofinansowanie

11 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Projekty: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, poprawa jakości powietrza, ochrona przeciwpowodziowa, odnawialne źródła energii, wsparcie zarządzania ochroną środowiska Dotychczas podpisano 191 umów Całkowita wartość dofinansowania z EFRR: ,58 zł (około 93 % alokacji na Działanie na lata ) Stan na 31 grudnia 2006 r.

12 Fundusz Life W latach Polska zgłosiła ok. 20 projektów. Komisja zatwierdziła do realizacji 5 z nich. Komponent 1 (Przyroda) Ochrona bałtyckich torfowisk wysokich na Pomorzu Ochrona Wodniczki w Polsce i w Niemczech Ochrona Żubra w Puszczy Białowieskiej Ochrona siedlisk rzadkich gatunków motyli łąk podmokłych Komponent 2 (Środowisko) Menadżer Środowiska Projekty realizowane były przede wszystkim przez organizacje pozarządowe. Łączna wartość projektów wyniosła 10 mln euro, w tym 6,4 mln euro środków UE

13 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy
W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego są 3 priorytety środowiskowe: Priorytet Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, Priorytet Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami, Priorytet Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych

14 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy
W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Środowiska przeprowadziło 2 nabory wniosków: I nabór (2005): 696 zgłoszonych projektów 127 projektów otrzymało rekomendację Łączna wartość rekomendowanych wniosków: ,00 euro II nabór (2006): 369 zgłoszonych projektów Aktualnie trwa ocena merytoryczna

15 www.ekoportal.gov.pl KONTAKT Departament Infrastruktury i Środowiska
tel.(22) fax. (22) Więcej informacji na stronach internetowych:


Pobierz ppt "Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze środowiska Sławomir Mazurek Rzecznik Prasowy Ministerstwa Środowiska Warszawa, 12 września 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google