Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze środowiska Sławomir Mazurek Rzecznik Prasowy Ministerstwa Środowiska Warszawa, 12 września 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze środowiska Sławomir Mazurek Rzecznik Prasowy Ministerstwa Środowiska Warszawa, 12 września 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze środowiska Sławomir Mazurek Rzecznik Prasowy Ministerstwa Środowiska Warszawa, 12 września 2007 r.

2 Środki europejskie na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2006 Fundusz Spójności ok. 2,9 mld euro (sektor środowiska) w tym: ISPA ok.0,9 mld euro (sektor środowiska) Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 147,9 mln euro środków unijnych - EFRR (działanie 2.4) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 301 mln euro (działanie 1.2) + inne działania z priorytetu III Ponadto: PHARE, SAPARD EOG / NMF LIFE SPO Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Inicjatywy wspólnotowe, programy

3 Łącznie - projekty ISPA/Fundusz Spójności – sektor środowiska 2000 - 2006 Liczba zaakceptowanych projektów 88 Całkowita wartość projektów 4,5 mld Wartość kosztów kwalifikowanych 4,3 mld Dofinansowanie z Funduszu Spójności ok. 2,9 mld Średni udział Funduszu Spójności w kosztach kwalifikowanych 67%

4 Projekty Funduszu Spójności w trakcie realizacji Gospodarka wodno- ściekowa – 79 projektów – ok. 2,74 mld Gospodarka odpadami – 8 projektów – ok. 104 mln Ochrona powietrza – 1 projekt – ok. 54 mln

5 Realizacja projektów Funduszu Spójności w województwach 10 18 10 3 5 4 6 6 4 6 2 7 1 2 2 2

6 Zaawansowanie projektów Funduszu Spójności* Zakontraktowano (koszty kwalifikowane) mln Udział ISPA/FS w sumach kontraktowych mln Liczba podpisanych kontraktów 2 7121 787712 * Stan na koniec sierpnia 2007 r.

7 Realizacja Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w sektorze środowiska Działanie 2.4 SPO WKP Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. W ramach Działania 2.4 wspierane są przedsięwzięcia z zakresu: Inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Poddziałanie 2.4.1) Gospodarki wodno – ściekowej (Poddziałanie 2.4.2) Ochrony powietrza (Poddziałanie 2.4.3 – duże źródła spalania paliw) Gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi (Poddziałanie 2.4.4)

8 Realizacja Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Nabór wniosków – 5 rund aplikacyjnych I runda 17.01.2005 – 18.03.2005 - Podpisano 24 umowy II runda - 16.08.2005 – 23.09.2005 – Podpisano 67 umów III runda - 15.11.2005 – 06.01.2006 – Podpisano 54 umowy IV runda - 06.02.2006 – 06.03.2006 – Podpisano 44 umowy V runda - 22.05.2006 – 26.06.2006 – Podpisano 61 umów

9 Realizacja Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 427 Liczba projektów zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą 271 Liczba zawartych umów250 Wartość podpisanych umów756,6 mln zł Liczba zakończonych projektów87 *Stan na 28 sierpnia 2007 r.

10 Realizacja Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w sektorze środowiska Stan kontraktacji w stosunku do złożonych wniosków o dofinansowanie

11 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Projekty: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, poprawa jakości powietrza, ochrona przeciwpowodziowa, odnawialne źródła energii, wsparcie zarządzania ochroną środowiska Dotychczas podpisano 191 umów Całkowita wartość dofinansowania z EFRR: 1 106 257 893,58 zł (około 93 % alokacji na Działanie na lata 2004-2006) Stan na 31 grudnia 2006 r.

12 Fundusz Life W latach 2004-2006 Polska zgłosiła ok. 20 projektów. Komisja zatwierdziła do realizacji 5 z nich. Komponent 1 (Przyroda) –Ochrona bałtyckich torfowisk wysokich na Pomorzu –Ochrona Wodniczki w Polsce i w Niemczech –Ochrona Żubra w Puszczy Białowieskiej –Ochrona siedlisk rzadkich gatunków motyli łąk podmokłych Komponent 2 (Środowisko) –Menadżer Środowiska Projekty realizowane były przede wszystkim przez organizacje pozarządowe. Łączna wartość projektów wyniosła 10 mln euro, w tym 6,4 mln euro środków UE

13 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego są 3 priorytety środowiskowe: Priorytet 2.1 - Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, Priorytet 2.2 - Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami, Priorytet 2.8 - Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych

14 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Środowiska przeprowadziło 2 nabory wniosków: I nabór (2005): -696 zgłoszonych projektów -127 projektów otrzymało rekomendację -Łączna wartość rekomendowanych wniosków: 73 253 329,00 euro II nabór (2006): -369 zgłoszonych projektów Aktualnie trwa ocena merytoryczna

15 KONTAKT Departament Infrastruktury i Środowiska e-mail: info.fundusze@mos.gov.pl tel.(22) 579 27 32 fax. (22) 579 26 29 Więcej informacji na stronach internetowych: www.ekoportal.gov.pl


Pobierz ppt "Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze środowiska Sławomir Mazurek Rzecznik Prasowy Ministerstwa Środowiska Warszawa, 12 września 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google