Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samozatrudnienie – Szansą wyjścia z bezrobocia w powiecie janowskim Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Wrzesień 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samozatrudnienie – Szansą wyjścia z bezrobocia w powiecie janowskim Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Wrzesień 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Samozatrudnienie – Szansą wyjścia z bezrobocia w powiecie janowskim Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Wrzesień 2008 r.

2 Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin. Obszar działania urzędu to 875 km2, a zamieszkuje go ok. 48,287 tys. osób w tym tys. mężczyzn, tys. kobiet. Powiat janowski – sytuacja ogólna, stan na sierpień 2008 r.

3 W sierpniu 2008 r. w naszym urzędzie: zarejestrowały się 257 osób (w tym 123 kobiety), tj. 9,62% ogółu bezrobotnych, wyrejestrowały się 261 osoby (w tym 126 kobiet), tj. 9,77% ogółu bezrobotnych, z tego z przyczyn: * podjęcia pracy ogółem 664 osób (26 kobiet), w tym: - pracy niesubsydiowanej – 36 os. (17 kobiet), - w tym pracy sezonowej – 0 os. (0 kobiet), - pracy subsydiowanej – 28 os. (9 kobiet, w tym: prac interwencyjnych – 3 os. (2 kobiety), robót publicznych – 3 os. (1 kobieta), podjęcie działalności gospodarczej – 22 os. ( 8 kobiet), podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 0 os. (0 kobiet), refundacja składek ZUS – 0 os. (0 kobiet). * rozpoczęcia stażu – 26 os. (22 kobiety), * rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy – 16 os. (14 kobiet), * rozpoczęcia szkolenia – 10 os. (10 kobiet), * rozpoczęcia pracy społecznie użytecznych – 0 os. (0 kobiet), * innych (tj. niepotwierdzenia gotowości do pracy, dobrowolnej rezygnacji, podjęcia nauki, ukończenia 60/65 lat, nabycia praw emerytalnych, nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego i innych) – 145 os.(54 kobiet). W ciągu miesiąca sierpnia ze zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy do urzędu pracy nie zgłosiły się osoby, na koniec miesiąca ze zwolnień z winy zakładu pracy zarejestrowanych było 26 bezrobotnych, w tym 19 kobiet. W sierpniu 2008 r. zarejestrowały się 178 os. bezrobotne zamieszkałe na wsi. Na koniec miesiąca w ewidencji urzędu znajdowało się 1992 os. bezrobotne zamieszkałe na wsi, tj.74,57%

4 Nadal utrzymuje się wysoki odsetek w pewnych grupach, tj.: - ludzi młodych w grupie do 25 roku życia stanowiących 27,29 % (729 os.) ogółu bezrobotnych, - ludzi w grupie od 25 lat do 34 lat stanowiących 32,9 % (879 os.) ogółu bezrobotnych, - mieszkańców wsi, którzy stanowią 74,6 % (1992 os.) ogółu bezrobotnych, - osób długotrwale bezrobotnych stanowiących 67,6% ogółu bezrobotnych (tj. 1805os.), - osób o niższych kwalifikacjach (zasadnicze zawodowe i poniżej) stanowiących 53,7 % ogółu bezrobotnych (tj os.), - osób bez stażu pracy stanowiących 38,9% ogółu bezrobotnych (tj os.). Powiat janowski – sytuacja ogólna, stan na sierpień 2008 r.

5 Wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2006 – Sierpień 2008 W roku 2006 wydano ponad 100 wniosków dla osób chcących skorzystać z formy pomocy jaką jest dotacja. Ostatecznie złożono 68 wniosków z których zostały podpisane 53 umowy. Wszystkie osoby otrzymały jednorazowe środki w kwocie ,00 zł. Z przyczyn formalnych negatywnie rozpatrzono zostało 5 wniosków, 2 osoby zrezygnowały z ubiegania się o dotację, natomiast 8 wniosków zostało przeniesionych do realizacji na I kwartał 2007 roku, z powodu braku środków. We wspomnianej wyżej grupie z 53 dotacji z Funduszu Pracy przyznano 32 dotacje na kwotę ,00 zł, natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego 21 dotacji na kwotę ,00 zł, łączna kwota wydana na dotacje to ,00 zł. Do 25 roku życia dotację otrzymało 10 osób, po 50 roku życia 2 osoby, natomiast 41 osób to pozostali. Wśród osób którym przyznano środki było 34 mężczyzn i 19 kobiet.

6 Rozpoczęcie działalności gospodarczej wg gmin powiatu janowskiego - rok 2006 Janów LubelskiBatorzChrzanówDzwolaGodziszówModliborzycePotok Wielki Dotacje Procent68%2%0%13%4%11%2% Ogółem53

7 Wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2006 – Sierpień 2008 W roku 2007 wydano ponad 120 wniosków dla osób bezrobotnych chcących skorzystać z tej formy pomocy. Ostatecznie zostało podpisane 97 umów. 7 osób otrzymało jednorazowe środki w kwocie ,00 zł natomiast 90 osób otrzymało pomoc w kwocie ,00 zł. Z przyczyn formalnych rozpatrzonych negatywnie zostało 5 wniosków, 1 osoba zrezygnowały z ubiegania się o dotację, natomiast 2 wnioski zostały przeniesione do realizacji na II kwartał 2008 roku na prośbę osób zainteresowanych. W stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost udzielonych dotacji o 83%. We wspomnianej wyżej grupie 97 dotacji z Funduszu Pracy przyznano 49 dotacji na kwotę ,00 zł, natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego 48 dotacji na kwotę ,00 zł, łączna kwota wydana na dotacje to ,00 zł. Do 25 roku życia dotację otrzymało 19 osób, po 50 roku życia 6 osób, natomiast 72 osoby to pozostali. Wśród osób którym przyznano środki było 70 mężczyzn i 27 kobiet. Na rok 2008 zaplanowano udzielenia 91 dotacji na kwotę ,00zł co stanowi 20,16% ogólnego limitu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

8 Rozpoczęcie działalności gospodarczej wg gmin powiatu janowskiego - rok 2007 Janów LubelskiBatorzChrzanówDzwolaGodziszówModliborzycePotok Wielki Dotacje Procent62%6%1%10% 7%4% Ogółem97

9 Wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach RokLiczba wnioskówRozpoczęcie działalności Kwota wydatkowana ,55 zł ,00 zł ,00 zł sierpień ,00 zł

10 Podział dotacji ze względu na płeć oraz wiek bezrobotnych w latach RokOgółemKobietyDo 25 roku Powyżej 50 roku (styczeń – sierpień)

11 Zestawienie udzielonych dotacji wg poszczególnych miesięcy w latach

12 Wnioski o dotacje negatywnie rozparzone w latach Rok Dotacje nie rozpatrzone z przyczyn formalnych Rezygnacja z ubiegania się o dotację – sierpień10

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Samozatrudnienie – Szansą wyjścia z bezrobocia w powiecie janowskim Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Wrzesień 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google