Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólny plan procesu restrukturyzacji profilu działalności społeczno-gospodarczej spółdzielni socjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólny plan procesu restrukturyzacji profilu działalności społeczno-gospodarczej spółdzielni socjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Ogólny plan procesu restrukturyzacji profilu działalności społeczno-gospodarczej spółdzielni socjalnych

2 Restrukturyzacja* -założenia ogólne Restrukturyzacja to termin używany na zdefiniowanie procesów powodujących przekształcenia fundamentów działania przedsiębiorstw w podstawowych obszarach ich aktywności, mających na celu adaptację jednostek gospodarczych do zmiennej sytuacji rynkowej. *Źródło: J. Skrzypek, E. Filar, Biznesplan, W-wa 2005r, slajdy: 2-7.

3 Restrukturyzacja – założenia Na proces restrukturyzacji składają się m.in..: udoskonalenie produktu lub usług, wprowadzanie nowych produktów i eliminacja produktów niekonkurencyjnych i nieopłacalnych, udoskonalenie produktu lub usług, wprowadzanie nowych produktów i eliminacja produktów niekonkurencyjnych i nieopłacalnych, Poszukiwanie nowych rynków oraz rozwinięcie działalności marketingowej, Poszukiwanie nowych rynków oraz rozwinięcie działalności marketingowej, Optymalne wykorzystanie istniejącego majątku, Optymalne wykorzystanie istniejącego majątku, Powiększanie zasobów gotówkowych, Powiększanie zasobów gotówkowych, Racjonalizacja kosztów. Racjonalizacja kosztów.

4 Przygotowanie programu restrukturyzacji Przebiega w następujących fazach: 1.Podjęcie decyzji o przygotowaniu programu (często najtrudniejszy moment), 2.Wstępna analiza sytuacji przedsiębiorstwa, 3.Diagnoza, 4.Przygotowanie programu restrukturyzacji i ewentualne korekty, 5.Zarządzanie wdrożeniem programu (w tym zarządzanie zmianą).

5 Skuteczne wdrożenie programu Najważniejsze elementy to: 1.W zakresie planowania prac projektowych: Określenie celów i zadań, Określenie celów i zadań, Określenie hierarchii celów, przypisanie im priorytetów, Określenie hierarchii celów, przypisanie im priorytetów, Podział działań na etapy, określenie harmonogramów, Podział działań na etapy, określenie harmonogramów, Określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań wynikających z przyjętego harmonogramu, Określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań wynikających z przyjętego harmonogramu, Określenie metod, terminów i zakresu kontroli, Określenie metod, terminów i zakresu kontroli, Określenie obszarów odpowiedzialności kierownictwa przedsiębiorstwa Określenie obszarów odpowiedzialności kierownictwa przedsiębiorstwa

6 Skuteczne wdrożenie programu – c.d. 2. W zakresie reorganizacji i doskonalenia struktur organizacyjnych: Określenie stanowisk pracy i zakresów obowiązków pracowników, Określenie stanowisk pracy i zakresów obowiązków pracowników, Wprowadzenie udoskonalonych zasad sprawozdawczości, Wprowadzenie udoskonalonych zasad sprawozdawczości, Usprawnienie obiegu informacji i systemów wewnętrznej komunikacji, Usprawnienie obiegu informacji i systemów wewnętrznej komunikacji, Opracowanie systemów motywacyjnych. Opracowanie systemów motywacyjnych.

7 Skuteczne wdrożenie programu – c.d. 3. W zakresie redukcji środków trwałych: Wielostronna ocena środków trwałych, Wielostronna ocena środków trwałych, Przygotowanie ofert sprzedaży tych środków, Przygotowanie ofert sprzedaży tych środków, Określenie potencjalnej grupy nabywców, Określenie potencjalnej grupy nabywców, Zorganizowanie i kierowanie redukcją, np. sprzedaż, dzierżawa, leasing. Zorganizowanie i kierowanie redukcją, np. sprzedaż, dzierżawa, leasing.

8 Cele restrukturyzacji spółdzielni socjalnej Finansowo-gospodarczy: Finansowo-gospodarczy: -poprawa płynności finansowej, -osiągnięcie dodatniego wyniku, Społeczny: Społeczny: -stworzenie sprawnej organizacji,

9 Środki restrukturyzacji spółdzielni socjalnej Restrukturyzacja finansowo-gospodarcza: Restrukturyzacja finansowo-gospodarcza: -redukcja kosztów i wzrost przychodów, -zmiana profilu działalności. Restrukturyzacja społeczna: Restrukturyzacja społeczna: -zmiana struktury zatrudnienia i zasad pracy, -poprawa wizerunku (design) spółdzielni socjalnej na lokalnym rynku pracy.

10 Plan restrukturyzacji spółdzielni socjalnej Określa: Określa: - cel restrukturyzacji definiując sytuację finansowo - gospodarczą i społeczną. Zawiera: Zawiera: - analizę sytuacji ekonomicznej, - opis zmiany profilu działalności, - określenie terminu przekształcenia, - określenie źródeł finansowania działań po procesie restrukturyzacji.

11 Pozyskanie finansowania Pozyskanie środków na restrukturyzację spółdzielni socjalnej z województwa opolskiego polega na złożeniu wniosku w trybie konkursowym do Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Polanowicach.


Pobierz ppt "Ogólny plan procesu restrukturyzacji profilu działalności społeczno-gospodarczej spółdzielni socjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google