Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólny plan procesu restrukturyzacji profilu działalności społeczno-gospodarczej spółdzielni socjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólny plan procesu restrukturyzacji profilu działalności społeczno-gospodarczej spółdzielni socjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Ogólny plan procesu restrukturyzacji profilu działalności społeczno-gospodarczej spółdzielni socjalnych

2 Restrukturyzacja* -założenia ogólne
to termin używany na zdefiniowanie procesów powodujących przekształcenia fundamentów działania przedsiębiorstw w podstawowych obszarach ich aktywności, mających na celu adaptację jednostek gospodarczych do zmiennej sytuacji rynkowej. *Źródło: J. Skrzypek, E. Filar, Biznesplan, W-wa 2005r, slajdy: 2-7.

3 Restrukturyzacja – założenia
Na proces restrukturyzacji składają się m.in..: udoskonalenie produktu lub usług, wprowadzanie nowych produktów i eliminacja produktów niekonkurencyjnych i nieopłacalnych, Poszukiwanie nowych rynków oraz rozwinięcie działalności marketingowej, Optymalne wykorzystanie istniejącego majątku, Powiększanie zasobów gotówkowych, Racjonalizacja kosztów.

4 Przygotowanie programu restrukturyzacji
Przebiega w następujących fazach: Podjęcie decyzji o przygotowaniu programu (często najtrudniejszy moment), Wstępna analiza sytuacji przedsiębiorstwa, Diagnoza, Przygotowanie programu restrukturyzacji i ewentualne korekty, Zarządzanie wdrożeniem programu (w tym zarządzanie zmianą).

5 Skuteczne wdrożenie programu
Najważniejsze elementy to: W zakresie planowania prac projektowych: Określenie celów i zadań, Określenie hierarchii celów, przypisanie im priorytetów, Podział działań na etapy, określenie harmonogramów, Określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań wynikających z przyjętego harmonogramu, Określenie metod, terminów i zakresu kontroli, Określenie obszarów odpowiedzialności kierownictwa przedsiębiorstwa

6 Skuteczne wdrożenie programu – c.d.
2. W zakresie reorganizacji i doskonalenia struktur organizacyjnych: Określenie stanowisk pracy i zakresów obowiązków pracowników, Wprowadzenie udoskonalonych zasad sprawozdawczości, Usprawnienie obiegu informacji i systemów wewnętrznej komunikacji, Opracowanie systemów motywacyjnych.

7 Skuteczne wdrożenie programu – c.d.
3. W zakresie redukcji środków trwałych: Wielostronna ocena środków trwałych, Przygotowanie ofert sprzedaży tych środków, Określenie potencjalnej grupy nabywców, Zorganizowanie i kierowanie redukcją, np. sprzedaż, dzierżawa, leasing.

8 Cele restrukturyzacji spółdzielni socjalnej
Finansowo-gospodarczy: poprawa płynności finansowej, osiągnięcie dodatniego wyniku, Społeczny: stworzenie sprawnej organizacji,

9 Środki restrukturyzacji spółdzielni socjalnej
Restrukturyzacja finansowo-gospodarcza: redukcja kosztów i wzrost przychodów, zmiana profilu działalności. Restrukturyzacja społeczna: zmiana struktury zatrudnienia i zasad pracy, poprawa wizerunku (design) spółdzielni socjalnej na lokalnym rynku pracy.

10 Plan restrukturyzacji spółdzielni socjalnej
Określa: - cel restrukturyzacji definiując sytuację finansowo - gospodarczą i społeczną. Zawiera: - analizę sytuacji ekonomicznej, - opis zmiany profilu działalności, - określenie terminu przekształcenia, - określenie źródeł finansowania działań po procesie restrukturyzacji.

11 Pozyskanie finansowania
Pozyskanie środków na restrukturyzację spółdzielni socjalnej z województwa opolskiego polega na złożeniu wniosku w trybie konkursowym do Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Polanowicach.


Pobierz ppt "Ogólny plan procesu restrukturyzacji profilu działalności społeczno-gospodarczej spółdzielni socjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google