Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i."— Zapis prezentacji:

1 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej

2 O NAS Lider: 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz Partnerzy: Fundacja Pod Aniołem Gmina Pyrzyce/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach Aktywa Plus Emilia Kowalska

3 CEL Utworzenie i funkcjonowanie OWES, który udzieli adekwatnego do potrzeb PES wsparcia dla 400 osób z PES oraz 50 PES oraz doprowadzi do powstania 8 PES oraz 5 partnerstw lokalnych

4 REGION STARGARDZKI powiat stargardzki powiat choszczeński powiat pyrzycki powiat gryfiński powiat myśliborski

5 INSTYTUCJE Centrum Ekonomii Społecznej w Szczecinie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach

6 UCZESTNICY 400 osób Osoby fizyczne: osoby bezrobotne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, lokalni liderzy, pracownicy jst., w tym: -150 osób z 50 podmiotów ekonomii społecznej (w tym 10 PES prowadzących dział. gospodarczą) - 30 osób objętych doradztwem i szkoleniami nt. spółdzielni socjalnych, z tego 15 osób uzyska dotacje na utworzenie, przystąpienie lub zatrudnienie w 3 spółdzielniach socjalnych

7 DZIAŁANIA 1.Działalność informacyjno-animacyjna opracowanie strategii działania, coaching planowanie usług animacja środowisk lokalnych usługi i spotkania informacyjne mentoring dla osób, grup i PES

8 2. Usługi OWES dla potencjalnych założycieli PES i PES nie prowadzących działalności gospodarczej usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES m.in.: – zakładanie PES, tworzenie biznesplanu – plan założenia i działalności PES – marketing, księgowość, prawo DZIAŁANIA

9 3. Usługi OWES dla PES prowadzących działalność gospodarczą: usługi doradcze oraz szkolenia m.in.: – marketing, pozyskiwanie klienta i rynków zbytu, księgowość, – równość szans K i M, elastyczne formy zatrudnienia, – aspekty prawne prowadzenia działalności – doradztwo biznesowe, m.in. w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności w postaci preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych w ramach Działania 1.4 POKL DZIAŁANIA

10 4. Rozwój partnerstwa i promocja ekonomii społecznej: warsztaty partnerskie i spotkania mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami samorządu lokalnego, rynku pracy i pomocy społecznej, NGO, PES kwartalnik nt. przedsiębiorczości społecznej DZIAŁANIA

11 5. Wsparcie na założenie 3 spółdzielni socjalnych: animacja, szkolenia, doradztwo biznesowe, 15 osób/ dotacji na kwotę do 20 tys. zł wsparcie pomostowe do 1 500,00 zł na osobę/mies. usługi doradztwa specjalistycznego DZIAŁANIA

12 HARMONOGRAM 08 maja 2013 r. OWES Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, tworzenia planu działalności w sferze ekonomii społecznej. 22 maja 2013 r. OWSS Uwarunkowanie prawne tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej. 05 czerwca 2013 r. OWSS Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej. 19 czerwca 2013 r. OWSS Księgowość i sprawozdawczość w podmiotach ekonomii społecznej.

13 WARSZTATY PARTNERSKIE czerwca 2013 r. Współpraca na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego i rozwoju usług czerwca 2013 r. Współpraca na rzecz rozwoju usług dla osób niepełnosprawnych oraz chorych, czerwca 2013 r. Współpraca na rzecz utworzenia produktów i usług o wysokiej wartości dodanej (produkty lokalne i regionalne, innowacyjne usługi lokalne, wykorzystywanie wysokich technologii i wzornictwo)

14 12-13 czerwca 2013 r. Współpraca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Centra Pracy) czerwca 2013 r. Współpraca na rzecz poprawy jakości świadczonych usług oraz zwiększenia rynku zbytu

15 KONTAKT Centrum Ekonomii Społecznej ul. Janosika 8, , tel.: , faks: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacja Pod Aniołem Ul. Staszica 56, Dobrzany, tel Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej Gmina Pyrzyce/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, Pyrzyce, tel


Pobierz ppt "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google