Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Drogowskaz dla NGO”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Drogowskaz dla NGO”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Drogowskaz dla NGO” Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad zarządzania finansowego.

2 Zasady zarządzania finansowego
Zasady zarządzania finansowego wrzesień 2013

3 Standard Wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu, czy ludzkiego zachowania. Standard to czasem także podstawowa, najprostsza wersja produktu. wrzesień 2013

4 Zapewniają realizację celu Informują Gwarantują jakość
Cechy standardu Zapewniają realizację celu Informują Gwarantują jakość Narzucone prawnie i dobrowolnie Powielanie zadań, powtarzalność Pozwalają na spełnienie określonych wymogów wrzesień 2013

5 Zarządzanie finansowe
Jest to proces równoważenia kosztów i zysków, zmniejszania ryzyka utraty środków, a także długofalowe planowanie strategii finansowej organizacji; Zarządzanie finansowe jest przede wszystkim racjonalnym i starannym pozyskiwaniem oraz wykorzystaniem środków. wrzesień 2013

6 Procesy w zarządzaniu finansowym
Planowanie i monitoring finansowy Rachunkowość zarządcza Sprawozdawczość finansowa Kontrola i audyt finansowy Fundraising Zarządzanie aktywami i pasywami wrzesień 2013

7 Planowanie i monitoring
Planowanie to proces decyzyjny polegający na stawianiu założeń i działań do wykonania w krótkiej lub długiej perspektywie. Monitoring jest to bieżąca analiza wpływów i wydatków w poszczególnych projektach, a także innych środków, takich jak chociażby składki czy darowizny. wrzesień 2013

8 Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość zarządcza jest to system gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji finansowych i niefinansowych, którego celem jest wspomaganie menedżerów w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych. wrzesień 2013

9 Sprawozdawczość finansowa
Jest jednym z podstawowych obowiązków prawnych nałożonych na organizacje pozarządowe. Służy swego rodzaju autoanalizie, która zapewnia wiarygodność i przejrzystość. wrzesień 2013

10 Podstawowe elementy sprawozdania finansowego
Bilans 2. Rachunek zysków i strat 3. Informacja dodatkowa z wprowadzeniem do sprawozdania wrzesień 2013

11 Sprawozdawczość finansowa wobec interesariuszy
Sprawozdawczość finansowa wobec interesariuszy ( np. darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych np. biznes) jest poza elementem budowania wiarygodności także narzędziem do budowania relacji i wizerunku. wrzesień 2013

12 Kontrola i audyt finansowy
Jest to kontrolowanie prawidłowego wykorzystania środków, co nadaje działaniom danego zespołu cech profesjonalizmu i spójności wewnętrznej polityki finansowej. wrzesień 2013

13 Fundraising Jest to stałe monitorowanie szeroko pojętego rynku darczyńców i sponsorów oraz aktywne poszukiwanie źródeł finansowania. wrzesień 2013

14 Zarządzanie aktywami i pasywami
Jest to bieżące czuwanie nad płynnością finansową organizacji. Działaniu temu służy m.in. stworzenie i prowadzenie rejestru środków trwałych. wrzesień 2013


Pobierz ppt "Projekt „Drogowskaz dla NGO”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google