Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Drogowskaz dla NGO Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad zarządzania finansowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Drogowskaz dla NGO Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad zarządzania finansowego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Drogowskaz dla NGO Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad zarządzania finansowego.

2 Zasady zarządzania finansowego wrzesień 2013 www.pwc.com

3 PwC Standard Wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu, czy ludzkiego zachowania. Standard to czasem także podstawowa, najprostsza wersja produktu. 3 wrzesień 2013

4 PwC Cechy standardu Zapewniają realizację celu Informują Gwarantują jakość Narzucone prawnie i dobrowolnie Powielanie zadań, powtarzalność Pozwalają na spełnienie określonych wymogów 4 wrzesień 2013

5 PwC Zarządzanie finansowe Jest to proces równoważenia kosztów i zysków, zmniejszania ryzyka utraty środków, a także długofalowe planowanie strategii finansowej organizacji; Zarządzanie finansowe jest przede wszystkim racjonalnym i starannym pozyskiwaniem oraz wykorzystaniem środków. 5 wrzesień 2013

6 PwC Procesy w zarządzaniu finansowym Planowanie i monitoring finansowy Rachunkowość zarządcza Sprawozdawczość finansowa Kontrola i audyt finansowy Fundraising Zarządzanie aktywami i pasywami 6 wrzesień 2013

7 PwC Planowanie i monitoring Planowanie to proces decyzyjny polegający na stawianiu założeń i działań do wykonania w krótkiej lub długiej perspektywie. Monitoring jest to bieżąca analiza wpływów i wydatków w poszczególnych projektach, a także innych środków, takich jak chociażby składki czy darowizny. 7 wrzesień 2013

8 PwC Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza jest to system gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji finansowych i niefinansowych, którego celem jest wspomaganie menedżerów w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych. 8 wrzesień 2013

9 PwC Sprawozdawczość finansowa Jest jednym z podstawowych obowiązków prawnych nałożonych na organizacje pozarządowe. Służy swego rodzaju autoanalizie, która zapewnia wiarygodność i przejrzystość. 9 wrzesień 2013

10 PwC Podstawowe elementy sprawozdania finansowego 1.Bilans 2. Rachunek zysków i strat 3. Informacja dodatkowa z wprowadzeniem do sprawozdania 10 wrzesień 2013

11 PwC Sprawozdawczość finansowa wobec interesariuszy Sprawozdawczość finansowa wobec interesariuszy ( np. darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych np. biznes) jest poza elementem budowania wiarygodności także narzędziem do budowania relacji i wizerunku. 11 wrzesień 2013

12 PwC Kontrola i audyt finansowy Jest to kontrolowanie prawidłowego wykorzystania środków, co nadaje działaniom danego zespołu cech profesjonalizmu i spójności wewnętrznej polityki finansowej. 12 wrzesień 2013

13 PwC Fundraising Jest to stałe monitorowanie szeroko pojętego rynku darczyńców i sponsorów oraz aktywne poszukiwanie źródeł finansowania. 13 wrzesień 2013

14 PwC Zarządzanie aktywami i pasywami Jest to bieżące czuwanie nad płynnością finansową organizacji. Działaniu temu służy m.in. stworzenie i prowadzenie rejestru środków trwałych. 14 wrzesień 2013


Pobierz ppt "Projekt Drogowskaz dla NGO Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad zarządzania finansowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google