Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel usługi: Wsparcie działalności nowych i istniejących już firm. Zaplanowano usługi dla 1 080 przedsiębiorców Usługa dostępna do końca listopada 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel usługi: Wsparcie działalności nowych i istniejących już firm. Zaplanowano usługi dla 1 080 przedsiębiorców Usługa dostępna do końca listopada 2011."— Zapis prezentacji:

1 Cel usługi: Wsparcie działalności nowych i istniejących już firm. Zaplanowano usługi dla 1 080 przedsiębiorców Usługa dostępna do końca listopada 2011 roku 23 ośrodki świadczących usługi na terenie Polski

2 Odbiorcy usługi: Wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na wielkość. Szczególnie zapraszamy startujące przedsiębiorstwa.

3 Proces świadczenia usługi Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta polega na identyfikacji problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu ścieżki postępowania w celu rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb. Efektem końcowym etapu I jest podpisanie umowy z klientem na świadczenie usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w Etapie I potrzeb Doradztwo w adekwatnych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z rekomendowanymi działaniami.

4 Zakres usługi: Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej Marketing przedsiębiorstwa Organizacja przedsiębiorstwa Finanse przedsiębiorstwa

5 Wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej – produkty Dokumenty skierowane do ZUS i Urzędu Skarbowego, Dokumenty skierowane do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp., Konsultacje dotyczące umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp., Inne zidentyfikowane na etapie diagnozy.

6 Marketing przedsiębiorstwa – produkty Plan marketingowy, Listy potencjalnych klientów, Najlepsze kanałów dystrybucji, Najlepsze kanałów promocji, Redakcja komunikatów promocyjnych, Redakcja opisów oferowanych produktów i usług, Redakcja materiałów promocyjnych, Analiza i wybór ofert najkorzystniejszych dostawców, Inne zidentyfikowane na etapie diagnozy.

7 Organizacja przedsiębiorstwa – produkty Struktura organizacyjna firmy, Schemat organizacyjny i zakres obowiązków pracowników, Regulamin pracy, Przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji nowych pracowników, Wnioski o zmianę formy prawnej prowadzonej działalności Dokumentacja związana z zamykaniem działalności gospodarczej, Inne zidentyfikowane na etapie diagnozy.

8 Finanse przedsiębiorstwa – produkty Opracowanie analizy finansowej przedsięwzięcia Porównanie dostępnych źródeł finansowania Porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finansowania, Biznes plany Wnioski kredytowe Wezwania do zapłaty wobec dłużników, Wnioski do sądu w postępowaniu uproszczonym, Inne zidentyfikowane na etapie diagnozy.

9 Czas trwania usługi 24 godziny - czas trwania jednej usługi doradztwa dla przedsiębiorcy: - do 4 godzin diagnozy potrzeb biznesowych klienta oraz - do 20 godzin doradztwa, w tym czas na wypełnienie formularza diagnozy, przygotowanie zakresu umowy doradczej, sporządzenie protokołu odbioru usługi, przygotowanie zaświadczenia o pomocy de minimis.

10 Koszt usługi Maksymalna wartość usługi doradczej, przy założeniu, że usługa będzie trwała 24 godziny, wynosi 2.400,00 zł Maksymalna odpłatność ze strony przedsiębiorcy w wysokości 5 % wynosi: 120,00 zł Wysokość dofinansowania 95%, maksymalnie: 2.280,00 zł

11 www.ksu.parp.gov.pl ksu@parp.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Cel usługi: Wsparcie działalności nowych i istniejących już firm. Zaplanowano usługi dla 1 080 przedsiębiorców Usługa dostępna do końca listopada 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google