Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK Komitet Transportu PAN a innowacyjność w transporcie Przewodniczący Komitetu Transportu PAN Prof. dr hab. inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK Komitet Transportu PAN a innowacyjność w transporcie Przewodniczący Komitetu Transportu PAN Prof. dr hab. inż."— Zapis prezentacji:

1 KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK Komitet Transportu PAN a innowacyjność w transporcie Przewodniczący Komitetu Transportu PAN Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

2 Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk jest jednym z 21Komitetów Naukowych działających przy IV Wydziale Nauk Technicznych PAN. Komitety Naukowe w swej działalności skupiają się na: upowszechnianiu nauki poprzez organizowanie oraz współorganizowanie konferencji i sesji naukowych, publikowaniu prac naukowych w czasopismach i seriach wydawniczych Komitetów, w przypadku Komitetu Transportu PAN jest to kwartalnik wydawany w języku angielskim Archives of Transport. Prowadzeniu działalności doradczej, w ramach której przygotowywane są ekspertyzy i opinie naukowe. KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK

3 System transportowy w Polsce to zbiór współdziałających ze sobą gałęzi transportu w ramach określonych regulacji prawnych, ekonomicznych, finansowych, technicznych, socjalnych i eksploatacyjnych, z silnym uwarunkowaniem otoczenia Unii Europejskiej.

4 Transport, jest sektorem strategicznym, od którego będzie zależał sukces całej gospodarki narodowej. Zgodnie z obecną strategią UE w transporcie priorytet stanowi otwarcie rynków nie tylko dla przewozów międzynarodowych towarów, ale także dla międzynarodowych przewozów pasażerskich. Realizując powyższą strategię należy stwarzać warunki dla świadczenia konkurencyjnych usług przewozowych, których głównymi atrybutami są: 1.Interoperacyjność, pozwalająca uzyskać efekt synergii kolei europejskiej, 2.Intermodalność, umożliwiająca przedstawienie zintegrowanej oferty dla klienta. KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK

5 Realizacja zadań programu badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013, została podzielona na siedem priorytetowych zadań badawczych: A. Priorytet 1: Narzędzia planowania strategicznego i polityki transportowej. B. Priorytet 2. Budowa i utrzymanie infrastruktury transportowej. C. Priorytet 3. Zrównoważenie gałęziowe. D. Priorytet 4. Rozwiązania proekologiczne w transporcie. E. Priorytet 5. Zrównoważony transport miejski. F. Priorytet 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. G. Priorytet 7. Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK

6 Potencjał naukowo-badawczy i dydaktyczny w dziedzinie transportu w Polsce jest dobrze przygotowany do działań innowacyjnych i współpracy na rzecz rozwoju transportu. Dostrzegane jest zainteresowanie współpracą wielu ośrodków naukowych i badawczych krajowych i zagranicznych i dotychczas mniej związanych z dyscypliną transport. Tendencja ta wynika ze zwiększania nakładów finansowych na rozwój i modernizację transportu.

7 Potencjał naukowy skupiony w Komitecie Transportu PAN to: - ponad 500 osób z tytułami profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, - 425 osób jest pracownikami naukowymi w dziedzinie nauk technicznych, - 130 osób posiada tytuł profesora lub doktora habilitowanego. W obecnej kadencji na lata 2012- 2016 Komitet Transportu PAN liczy 33członków. KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK

8 Prace badawczo rozwojowe i wdrożeniowe prowadzone są między innymi przez: - Instytut Kolejnictwa w Warszawie - Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu - Instytut Lotnictwa w Warszawie - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - Instytut Morski w Gdańsku - Instytut Pojazdów Szynowych Tabor w Poznaniu - Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie - Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie - Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu w Warszawie - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej

9 KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK Komitet Transportu PAN, zrzeszający wybitnych przedstawicieli polskiej nauki zajmujących się wszystkimi aspektami transportu, postuluje w zakresie polityki transportowej podjęcie działani, które zapewnią zrównoważony rozwój tego obszaru w długim okresie. Sądzimy, że jednym z niezbędnych czynników osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego środowisk naukowych reprezentowanych przez Komitet Transportu PAN.

10 Dziękuję za uwagę Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch


Pobierz ppt "KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK Komitet Transportu PAN a innowacyjność w transporcie Przewodniczący Komitetu Transportu PAN Prof. dr hab. inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google