Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rośliny Budowa kwiatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rośliny Budowa kwiatu."— Zapis prezentacji:

1 Rośliny Budowa kwiatu

2 Historia poznania budowy i funkcji-Przez wieki kwiaty pozostawały dla ludzi próżną ozdobą roślin. Dopiero w 1694 r. Rudolf Jakob Camerarius wykazał eksperymentalnie, że pręciki i słupki związane są z płcią męską i żeńską, obalając zapoczątkowaną jeszcze przez Arystotelesa teorię bezpłciowości roślin. Badacz ten wprowadził pojęcia kwiatów jedno- i dwupłciowych, ustalił znaczenie pyłku dla powstawania nasion i uznał, że zapylanie następuje za pomocą wiatru.

3 Słupek, słupkowie– żeński organ płciowy w kwiecie okrytonasiennych
Słupek, słupkowie– żeński organ płciowy w kwiecie okrytonasiennych. Zbudowany jest ze zrośniętych ze sobą lub wolnych owocolistków, które są zmodyfikowanymi liśćmi .Słupki zajmują zawsze centralne miejsce w kwiecie, gdzie mogą występować pojedynczo lub w większej liczbie. Słupkowie zbudowane może być z jednego owocolistka lub z kilku. W tym drugim przypadku wyróżnia się słupkowie wolnoowockowe, gdy każdy owocolistek zrasta się brzegami i tworzy odrębny słupek lub słupkowie zrosłoowockowe, gdy owocolistki zrastają się w jeden słupek.

4 Kwiat – organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania. Kwiat charakterystyczny dla roślin nasiennych. Słowo "kwiat" ma szersze znaczenie niż angielskie słowo "flower", które odnosi się tylko do kwiatów roślin okrytonasiennych. U roślin nagonasiennych kwiatostany męskie i żeńskie określa się zwykle odpowiednio jako "male cones" oraz "female cones" (także we wczesnych stadiach rozwoju).

5 Liść– organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych. Wyrastające z węzłów końcowe elementy rozgałęzień pędu, wyodrębniające się ze względu na funkcję i budowę od łodygi (nie mają np. zdolności do nieprzerwanego wzrostu). Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego powodu mają zwykle dużą powierzchnię umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego.

6 Kształty i rodzaje liści
Liście pojedyncze nerkowaty igłowaty łopatkowaty odwrotnie jajowaty eliptyczny jajowaty oszczepowaty owalnie lancetowaty pierzastowrębny równowąski sercowaty odwrotnie sercowaty trójkątny lancetowaty spiczasto- jajowaty strzałkowaty romboidalny

7 Liście złożone dłoniasto złożony nieparzystopierzasty trzylistkowy
wachlarzowato- palczasty podwójnie nieparzystopierzasty

8 Brzegi liścia całobrzegi falisto wcięty (z zatokami) karbowany
piłkowany podwójnie piłkowany poszarpany ząbkowany ząbkowany z kolcami nierównomiernie piłkowany

9 Kształt liścia – ważna cecha rozpoznawcza roślin
Kształt liścia – ważna cecha rozpoznawcza roślin. Kształt liścia jest bowiem charakterystyczny dla poszczególnych gatunków. Zdarza się jednak nierzadko, że na tej samej roślinie występują liście różnego kształtu - zjawisko takie określane jest mianem heterofilii (różnolistności). Do rozpoznawania, czyli oznaczania gatunków roślin stosuje się tzw. klucze. Każdy klucz posługuje się specyficzną terminologią. Na opis liścia składają się na przykład szczegółowe opisy jego części, kształtu, osadzenia na łodydze. Nie bez znaczenia jest też rodzaj ulistnienia oraz unerwienie. Kształt blaszki-Liście można rozróżniać na podstawie kształtu blaszki. Najważniejsze rodzaje to: liść trawiasty, liść szablasty, liść lancetowaty, liść jajowaty, liść owalny, liść sercowaty, liść nerkowaty, liść strzałkowy, liść oszczepowaty.

10 Korzenie - dzielą się na dwa systemy:
a) Palowy – charakteryzuje się grubym ‚ rosnącym pionowo w dół korzeniem głównym od ‚ którego odchodzą inne mniejsze ‚ boczne korzonki . Ten system występuje głównie u drzew i krzewów . b) Wiązkowy – żaden z korzeni nie wyróżnia się . Ten system korzeniowy występuje między innymi u traw . Korzenie - dzielą się na dwa rodzaje Palowe wiązkoe Korzenie w odróżnieniu od pędu nie wykształcają liści i rosną w dół (geotropizm), zwykle są niezielone, choć chlorofil mogą zawierać niektóre korzenie powietrzne. Korzenie występują niemalże u wszystkich roślin .

11 Łodyga – nadziemna, osiowa część rośliny naczyniowej, która wraz z umiejscowionymi na niej liśćmi, pąkami, kwiatami i owocami stanowi pęd. Powstaje w wyniku podziałów i różnicowania komórek stożka wzrostu.

12 Kwiatostany groniaste
Kwiatostan– skupienie rozgałęzień pędów, które nie rozwijają się wegetatywnie, a są zakończone kwiatami. W obrębie kwiatostanu zwykle występują liście przykwiatowe – podsadki o uproszczonej budowie, które podpierają kwiatostan. Kwiatostany mogą być ulistnione, jeśli występują liście asymilacyjne. Kwiatostany bezlistne (nagie) występują rzadko. Kwiatostany groniaste

13 Rozmnażanie roślin przez podział
Dzielenie roślin jest jednym z najpopularniejszych i najłatwiejszych sposobów rozmnażania roślin, a także metodą ich odmładzania. Najlepszym momentem do wykonywania tego typu zabiegów jest okres, kiedy kwitną, czyli sezon wiosenny, ponieważ wytwarzają wówczas nowe pędy oraz rozwijają system korzeniowy (włókniste i mięsiste korony, rozłogi, kłącza). W niektórych jednak przypadkach dogodniejszą chwilą na podział roślin jest czas ich spoczynku, czyli okres późno jesienny, a czasem nawet zimowy (sadzonki korzeniowe). przez podział Można wyodrębnić kilka rodzajów podziału roślin, np. dzielenie włóknistych koron, dzielenie mięsistych koron, rozmnażanie przez rozłogi, sadzonki korzeniowe, dzielenie kłączy, dzielenie bylin. W przypadku podziału włóknistych koron należy delikatnie wykopać roślinę przeznaczoną do podziału, aby nie uszkodzić korzeni. Lekko otrząsnąć z ziemi.

14 Zapylenie – zjawisko występujące u roślin kwiatowych, polegające na przeniesieniu ziarna pyłku na znamię słupka. Kwiaty posiadają specjalne przystosowania do tego celu. Znamiona ich słupków są kleiste, a pyłek jest zwykle bardzo niewielkich rozmiarów. Rodzaje zapylenia[edytuj]samozapylenie (autogamia) – gdy pyłek kwiatowy pochodzi z tego samego kwiatu, lub innego kwiatu, ale tej samej rośliny zapylenie krzyżowe (ksenogamia, allogamia) – gdy pyłek pochodzi z kwiatu innej rośliny (tego samego gatunku) Niektóre rośliny produkują toksyny, by chronić się przed roślinożernymi zwierzętami, inne w czasie kwitnienia tworzą specjalne struktury, by zapobiec pobieraniu nadmiernej ilości pyłku przez owady.

15 Koniec Bardzo dziękuję za uwagę!! Agnieszka Kania kl. V
Materiały ze zródeł: „ Wikipedia , wolna encyklopedia ’’ Materiały ze zródeł: „ Wikipedia , wolna encyklopedia ’’


Pobierz ppt "Rośliny Budowa kwiatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google