Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rosliny chronione Autor : Natalia Podsendek Aster Solny Wyst ę puje na slonych lakach nad Morzem Pólnocnym i Morzem Baltyckim. W Polsce jest ponadto.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rosliny chronione Autor : Natalia Podsendek Aster Solny Wyst ę puje na slonych lakach nad Morzem Pólnocnym i Morzem Baltyckim. W Polsce jest ponadto."— Zapis prezentacji:

1

2 Rosliny chronione Autor : Natalia Podsendek

3 Aster Solny Wyst ę puje na slonych lakach nad Morzem Pólnocnym i Morzem Baltyckim. W Polsce jest ponadto spotykana na rozproszonych stanowiskach na solniskach w pólnocno- zachodniej czesci kraju.

4 Bluszcz pospolity Wyst ę puje w lasach całej Polski, gdzie podlega ochronie. Poza naturalnym zasi ę giem obejmuj ą cym Europ ę i Azj ę Mniejsz ą jest gatunkiem inwazyjnym. Wa ż n ą rol ę ze wzgl ę dów taksonomicznych pełni ą włoski okrywaj ą ce młode p ę dy i inne fragmenty ro ś liny. Składaj ą si ę one z centralnej kolumienki, ze szczytu której wyrastaj ą jednokomórkowe promienie.

5 Chryzantema Zawadzkiego Gatunek ro ś liny górskiej. Ro ś lina w Polsce wyst ę puj ą ca tylko na jednym, niewielkim obszarze, ale szeroko rozprzestrzeniona na wschód od Uralu. Kwitnie od lipca do wrze ś nia. Siedlisko : Wapienne skały, piargi i kamieniste zbocza, na zasadowych lub oboj ę tnych r ę dzinach Wyst ę puje w populacjach licz ą cych do kilkuset osobników.

6 Jaskier ró Ż nolistny Gatunek byliny nale żą cy do rodziny jaskrowatych. W stanie dzikim wyst ę puje w niemal całej Europie Do ść pospolity na terenie całej Polski. Ro ś lina wieloletnia, o wielu formach, prawie naga, o wysoko ść i do 50 cm..

7 J Ę ZYCZNIK ZWYCZAJNY Ro ś lina ro ś nie w cienistych, wilgotnych lasach na skałach, zwłaszcza wapiennych, w ż lebach. Szczególnie preferuje kamieniste, północne lub północno-wschodnie zbocza. Jego li ś ci wynosz ą 15-60 cm długo ś ci i 3,5-6 cm szeroko ś ci, Zagro ż ony jest przez wykopywanie i przesadzanie do ogrodów i na cmentarze

8 Gatunek wiecznie zielonego iglastego drzewa lub du ż ego krzewu. Niewysokie drzewo lub krzew o ciemnozielonej koronie i br ą zowej korze pnia. Ro ś lina dwupienna. Kwitnie w okresie od marca do maja. Nasiona dojrzewaj ą od sierpnia do listopada. Ro ś lina truj ą ca. We wszystkich cz ęś ciach ro ś liny, oprócz osnówki, znajduj ą si ę du ż e ilo ś ci truj ą cych zwi ą zków, przede wszystkim toksyny. Objawy zatrucia dotycz ą układu krwiono ś nego i serca CIS POSPOLITY

9 Miodokwiat krzy Ż owy Gatunek ro ś liny wieloletniej. Tworzy ć mo ż e zarówno p ę dy delikatne o wysoko ś ci 8 cm, jak i si ę gaj ą ce 45 cm wysoko ś ci, mocne. Rosn ą w skupieniach po 2-8 osobników. Ro ś lina obj ę ta w Polsce ś cisł ą ochron ą gatunkow ą

10 Lilia bulwkowata. Kwitnie od czerwca do lipca, zapylana jest przez owady. Kwiaty nie pachną, ale zwabiają owady swoim dużym, barwnym kwiatem. Rośnie na brzegach łąk i pastwisk, miedzach śródpolnych, ugorach, przy drogach i na polanach śródleśnych. W Sudetach występuje głównie w murawach bliźniczkowych i ciepłolubnych.

11 KONIEC Dzi ę kuje za obejrzenie


Pobierz ppt "Rosliny chronione Autor : Natalia Podsendek Aster Solny Wyst ę puje na slonych lakach nad Morzem Pólnocnym i Morzem Baltyckim. W Polsce jest ponadto."

Podobne prezentacje


Reklamy Google