Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

H R R H – WYSOKOŚĆ WALCA R – PROMIEŃ KOŁA PODSTAWY OŚ OBROTU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "H R R H – WYSOKOŚĆ WALCA R – PROMIEŃ KOŁA PODSTAWY OŚ OBROTU."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 H R R H – WYSOKOŚĆ WALCA R – PROMIEŃ KOŁA PODSTAWY OŚ OBROTU

5 2r H

6 r r

7 AB C D Odcinek BD nazywamy tworz ą c ą - l Odcinek AB jest promieniem podstawy- r Koło o ś rodku A jest podstaw ą doln ą Koło o ś rodku C jest podstaw ą górn ą Odcinek AC jest wysoko ś ci ą walca- h

8 2πr2πr H r r

9 Pole powierzchni całkowitej: P c = 2π r (r+h) Pole powierzchni bocznej: P b = 2πrh Obj ę to ść walca: V= πr 2 h

10 A B C Powstaje przez obrót trójk ą ta prostok ą tnego ABC wokół przyprostok ą tnej Odcinek CB nazywamy tworz ą c ą l Odcinek AB jest promieniem podstawy – r Koło o ś rodku A jest podstaw ą Odcinek AC jest wysoko ś ci ą sto ż ka - h

11 Przekrojem osiowym sto ż ka jest trójk ą t równoramienny. l

12 r Przekrojem poprzecznym sto ż ka jest koło lub punkt.

13 2πr2πr r Siatka sto ż ka składa si ę z wycinka koła o promieniu l, oraz koła o promieniu r. l

14 Pole powierzchni całkowitej: P c = π*r(l+r) Pole powierzchni bocznej: P b = π*r*l Obj ę to ść sto ż ka: V= 1 \³π*r 2 *h

15 Przekrojem kuli jest koło

16 Przekrój osiowy kuli nazywamy kołem wielkim

17 Pole powierzchni: P p = 4π*r 2 Obj ę to ść kuli: V =4\ ³π*r 3

18 OPRACOWAŁA: JOANNA PIĄTEK KL. II wielo-zawodowa


Pobierz ppt "H R R H – WYSOKOŚĆ WALCA R – PROMIEŃ KOŁA PODSTAWY OŚ OBROTU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google