Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 7 maja 2013 r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej

2 Strategia ponadregionalna – za jej opracowanie, zgodnie z art. 14a ustawy o z.p.p.r., odpowiada MRR Strategia jest przyjmowana uchwałą RM, po odbyciu konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego i partnerami społecznymi i gospodarczymi 2 Projekt zaktualizowanej Strategii rozwoju społ.- gosp. Polski Wschodniej do roku 2020

3 Dokument strategii charakteryzuje się: selektywnością celów i będącą jej konsekwencją tematyczną, finansową koncentracją działań geograficzną 3

4 Przyczyny niskiej pozycji rozwojowej Polski Wschodniej: niska wydajność pracy - jako efekt: specyfiki branżowej gospodarek województw makroregionu (tzw. specjalizacji sektorowej) – wysokie zaangażowanie zasobów pracy w sektorze rolniczym niższej niż średnio w kraju produktywności poszczególnych sektorów gorszego wyposażenia województw w regionalne aktywa, takie jak: infrastruktura, potencjał technologiczny i innowacyjny i jakość pracy. niewykorzystane zasoby pracy - negatywny wpływ na rozwój gospodarczy ma niska atrakcyjność regionalnych rynków pracy powodująca odpływ wykwalifikowanych pracowników (tzw. „drenaż mózgów”). odpowiadają za rozmiar luki rozwojowej dzielącej Polskę Wschodnią od bardziej rozwiniętych regionów 4

5 Szanse rozwojowe Polski Wschodniej 1.Podnoszenie poziomu innowacyjności makroregionalnej gospodarki, bazujące na ugruntowanych specjalizacjach gospodarczych, przy jednoczesnym wzmacnianiu potencjału sektora nauki i badań do kreowania aplikowalnych rozwiązań o charakterze innowacyjnym oraz potencjału sektora przedsiębiorstw do ich absorpcji i komercyjnego wykorzystania. 2.Aktywizacja zasobów pracy i poprawa jakości kapitału ludzkiego. 3.Zbudowanie intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem, dla których warunkiem niezbędnym jest zintegrowana i efektywna infrastruktura powiązań komunikacyjnych, zarówno zewnętrznych – z krajowymi biegunami wzrostu, jak i wewnętrznych, wzmacniających terytorialną spójność makroregionu. 5

6 Strategiczne Obszary Wsparcia makroregionu Polski Wschodniej: Innowacyjność – skoncentrowane wsparcie dla budowy trwałych przewag konkurencyjnych w oparciu o zakorzenione makroregionalne inteligentne specjalizacje (smart specialization) – wzmocnienie potencjału sektora nauki i badań w Polsce Wschodniej Zasoby pracy i jakość kapitału ludzkiego. – przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy – wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki opartej na wiedzy Infrastruktura transportowa i elektroenergetyczna – przełamywanie barier związanych z peryferyjnym położeniem oraz – wzmocnienie spójności wewnętrznej Polski Wschodniej – wzmocnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski Wschodniej 6

7 Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do 10 maja br. do godz. 15.00 do Departamentu Polityki Regionalnej. Uwagi na formularzu w wersji papierowej i elektronicznej na adres e-mail: sabina.madetko@sejmik.kielce.plsabina.madetko@sejmik.kielce.pl DPR przygotuje i przekaże MRR zbiorcze zestawienie uwag. Konsultacje społeczne 7

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej 8


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google