Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy. (Ch. Dickens) Idea poradnictwa zawodowego - jednostka jest odpowiedzialna za swój los,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy. (Ch. Dickens) Idea poradnictwa zawodowego - jednostka jest odpowiedzialna za swój los,"— Zapis prezentacji:

1

2 Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy. (Ch. Dickens) Idea poradnictwa zawodowego - jednostka jest odpowiedzialna za swój los, musi liczyć się z warunkami obiektywnymi, w których żyje, lecz może jednocześnie zmieniać i wykorzystywać zawarte w nich możliwości - ważną cechą człowieka jest jego aktywność, zwłaszcza intelektualna, i motywacja wyrażająca się w podejmowaniu działań zmierzających do ciągłego samokształcenia, co umożliwia dostosowanie się do częstych zmian, jakie niesie gospodarka i rozwój społeczny - podstawą racjonalnych i prawidłowych decyzji jest samoświadomość - pogląd jednostki na temat własnych zalet i wad jest subiektywny, nie jest ostateczny, wymaga weryfikacji

3 Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy. (Ch. Dickens) Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego podejmowanymi zadaniami wpisuje się w działalność grupy roboczej ds. reorientacji zawodowej w ramach realizacji projektu pt. ”Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie – wypracowanie nowego modelu współpracy”. Utworzenie MCDZ jest odpowiedzią na wytyczne grupy do dalszej pracy w zakresie funkcjonowania systemu doradztwa zawodowego w szkołach powiatu starachowickiego.

4 Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego realizuje działania w następujących obszarach I. Doradztwo zawodowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu starachowickiego - określenie predyspozycji zawodowych - planowanie drogi zawodowej - podnoszenie poziomu wiedzy o zawodach -podnoszenie poziomu wiedzy o możliwych kierunkach kształcenia ponadgimnazjalnego - podnoszenie poziomu wiedzy o rynku pracy II. Wsparcie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie preorientacji zawodowej uczniów - konsultacje dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzone przez doradców zawodowych WUP w Kielcach i PUP w Starachowicach na temat rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów

5 Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego realizuje działania w następujących obszarach III. Współpraca z pracodawcami - diagnoza zapotrzebowania lokalnych pracodawców we współpracy z PUP w Starachowicach - integracja kształcenia praktycznego realizowanego przez CKP z wybranymi podmiotami lokalnego rynku pracy - wsparcie absolwentów w znalezieniu zatrudnienia we współpracy z PUP IV. Promowanie kształcenia ustawicznego - określanie predyspozycji zawodowych młodzieży i dorosłych - realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych - realizacja kursów doskonalących zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców

6 Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy. (Ch. Dickens) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA GIMNAZJÓW W POWIECIE STARACHOWICKIM Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego, kształtowania postaw opartych na kulturze pracy. System określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy zawodoznawczej nauczycieli w ramach rocznego planu działania i jest włączony do statutu szkoły. Harmonogram pracy z zakresu WSDZ w gimnazjum ma charakter otwarty i może być modyfikowany w zależności od specyfiki placówki.

7 Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy. (Ch. Dickens) WSDZ został przygotowany przez nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów współpracujących z Międzyszkolnym Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKP w Starachowicach, przy udziale i akceptacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i SSE „Starachowice”, zgodnie z inicjatywą ujednolicenia treści WSDZ dla wszystkich szkół gimnazjalnych w powiecie. Współpraca i wymiana doświadczeń wszystkich środowisk koncentrujących się wokół edukacji, poradnictwa zawodowego i rynku pracy w ramach MCDZ przy CKP pozwoli przygotować gimnazjalistów i ich rodziców do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, co do dalszego kształcenia i kariery zawodowej. Zaplanowane długofalowe działania stanowią pierwszy krok w likwidacji barier pomiędzy szkołą a rynkiem pracy, budują przekonanie i akceptację dla konieczności kształcenia ustawicznego.

8 MCDZ REALIZUJE ZADANIA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: -EDUKACJA PRZEDZAWODOWA -WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO -DORADZTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - O PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STARACHOWICKIEGO -WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW -W ZAKRESIE PREORIENTACJI ZAWODOWEJ UCZNIA -WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI -PROMOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy. (Ch. Dickens) Idea poradnictwa zawodowego - jednostka jest odpowiedzialna za swój los,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google