Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem II konferencji jest wsparcie tworzenia systemu doradztwa zawodowego w gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem II konferencji jest wsparcie tworzenia systemu doradztwa zawodowego w gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 Celem II konferencji jest wsparcie tworzenia systemu doradztwa zawodowego w gimnazjum

2 Instytucje wspomagające działania szkoły: OHP - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu ul. Skalmierzycka10, tel. 0 62 502 38 33 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kaliszu ul. H. Sawickiej 3b, tel. 0 62 764 0000 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy Oddział Zamiejscowy w Kalisz u ul. Serbinowska 5, tel. 0 62 766 13 81 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Międzyszkolny Ośrodek Informacji i Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu

3 Projekty form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2008/2009 przygotowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Warsztaty dla nauczycieli Wychowawca jako doradca zawodowy ucznia Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie jako doradca zawodowy w gimnazjum Nauczyciel techniki jako doradca zawodowy w gimnazjum Etyka nauczyciela-doradcy ucznia Duchowość pracy w aspekcie planowania kariery zawodowej Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy Szkolenia Rad Pedagogicznych Rola Rady Pedagogicznej w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego Planowanie kariery zawodowej ucznia

4 Załącznik nr 1 do rozporządzenia MENiS z dnia 6 listopada 2003 r. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania W szkole uczniowie kształtują swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania jak i całej edukacji na danym poziomie Podstawa programowa dla gimnazjum (III etap edukacyjny) W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym

5 Podstawa programowa wychowania do udziału w życiu gospodarczym Moduł przedmiotu wiedza o społeczeństwie- gimnazjum Cele edukacyjne 4. Wstępne przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy Zadania szkoły 3. Rozbudzanie wyobraźni, pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej i gospodarczej 4. Pomoc w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery zawodowej 6. Budzenie refleksji nad etyką pracy zawodowej Osiągnięcia 2. Umiejętność planowania rozwoju własnego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 3. Trafne rozpoznawanie własnych predyspozycji, kwalifikacji i realnych możliwości z punktu widzenia runku pracy 4. Umiejętność sporządzania dokumentów niezbędnych przy ubieganie się o pracę 5. Umiejętność aktywnego znalezienia się na rynku pracy i podejmowania działalności gospodarczej

6 Podstawa programowa techniki w gimnazjum Cele edukacyjne Przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej Zadania szkoły Zorganizowanie warunków do samodzielnego działania technicznego z wykorzystaniem typowych metod stosowanych w podstawowych dziedzinach techniki Osiągnięcia 2. Określanie i ocenianie własnych mocnych i słabych cech ujawnianych w działaniach technicznych indywidualnych i zespołowych; ocenianie własnych możliwości sprostania wymaganiom wstępnie wybranego zawodu (stanowiska pracy)

7 Propozycje literatury zawodoznawczej: Osobiste portfolio kariery www.frps.org.pl Fundacja Realizacji Programów Społecznychwww.frps.org.pl Edukator zawodowy www.koweziu.edu.plwww.koweziu.edu.pl Perspektywy www.perspektywy.pl Informator o zawodach, Ranking szkół wyższych 2008www.perspektywy.pl Victor www.vicktor.com.plwww.vicktor.com.pl Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu, G. Sołtysińska, J. Woroniecka, KOWEZiU, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU Zawody Szkolnictwa Zawodowego vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, K. Lelińska, M. Gruza, G. Sołtysińska Zawód z pasją, P.Hebda, J. Madejski, Wydawnictwo Park

8 Edukator zawodowy- Wyniki badań A. Antczak-Lesiuk, pedagog, doradca zawodowy IV LO w Chełmie Przez ankietę poszukiwano m.in. odpowiedzi na pytania: Jak licealiści oceniają działania szkoły na rzecz informacji edukacyjno- zawodowej? Jakie są oczekiwania uczniów wobec szkoły w zakresie poradnictwa zawodowego? Wykres 1. Ocena działalności szkoły w zakresie informowania o zawodach

9 Odpowiedzi, które padły na kolejne pytanie – W jakim stopniu według Ciebie, szkoła pomaga w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej? Wykres 2. Ocena pomocy udzielanej przez szkołę w zakresie planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej

10 Następne pytanie ankiety dotyczyło propozycji powołania szkolnego doradcy zawodowego – Czy według Ciebie korzystne dla uczniów byłoby powołanie szkolnego doradcy zawodowego, który pomagałby w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej? Wykres 3. Ocena propozycji powołania szkolnego doradcy zawodowego.

11 Edukator zawodowy – Wyniki badań Daniel Kukla, pracownik Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie na grupie gimnazjalistów Z wykresu wynika, iż w 51% możliwość pogłębiania własnych zainteresowań uczniów jest zaspokajana. Natomiast 49% badanych uczniów stwierdziło, iż nie mają możliwości indywidualnego pogłębiania zainteresowań. Możliwość stwarzania uczniom rozwoju ich indywidualnych zainteresowań jest jedną z form, która wpływa na podjęcie trafnej decyzji zawodowej przez uczniów. Wykres 1. Możliwość pogłębiania własnych zainteresowań przez uczniów gimnazjum Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. Próba badawcza 67 gimnazjalistów.

12 Metodą pracy orientacyjnej szkoły jest prowadzenie wśród uczniów pogadanek o tematyce zawodoznawczej. W szkołach, w których przeprowadzono badania, tę formę pracy orientacyjnej realizuje pedagog szkolny oraz wychowawcy poszczególnych klas. Wykres 2. Częstość prowadzonych przez nauczycieli pogadanek o tematyce zawodoznawczej Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. Próba badawcza 67 uczniów gimnazjum i 47 uczniów podstawówki.


Pobierz ppt "Celem II konferencji jest wsparcie tworzenia systemu doradztwa zawodowego w gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google