Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo zawodowe w gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo zawodowe w gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Celem II konferencji jest wsparcie tworzenia systemu doradztwa zawodowego w gimnazjum

2 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Instytucje wspomagające działania szkoły: OHP - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu ul. Skalmierzycka10, tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kaliszu ul. H. Sawickiej 3b, tel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy Oddział Zamiejscowy w Kaliszu ul. Serbinowska 5, tel Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Międzyszkolny Ośrodek Informacji i Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu

3 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Projekty form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2008/2009 przygotowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Warsztaty dla nauczycieli Wychowawca jako doradca zawodowy ucznia Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie jako doradca zawodowy w gimnazjum Nauczyciel techniki jako doradca zawodowy w gimnazjum Etyka nauczyciela-doradcy ucznia Duchowość pracy w aspekcie planowania kariery zawodowej Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy Szkolenia Rad Pedagogicznych Rola Rady Pedagogicznej w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego Planowanie kariery zawodowej ucznia

4 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Załącznik nr 1 do rozporządzenia MENiS z dnia 6 listopada 2003 r. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania W szkole uczniowie kształtują swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania jak i całej edukacji na danym poziomie Podstawa programowa dla gimnazjum (III etap edukacyjny) W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym

5 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Podstawa programowa wychowania do udziału w życiu gospodarczym Moduł przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”- gimnazjum Cele edukacyjne 4. Wstępne przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy Zadania szkoły 3. Rozbudzanie wyobraźni, pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej i gospodarczej 4. Pomoc w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery zawodowej 6. Budzenie refleksji nad etyką pracy zawodowej Osiągnięcia 2. Umiejętność planowania rozwoju własnego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 3. Trafne rozpoznawanie własnych predyspozycji, kwalifikacji i realnych możliwości z punktu widzenia runku pracy 4. Umiejętność sporządzania dokumentów niezbędnych przy ubieganie się o pracę 5. Umiejętność aktywnego znalezienia się na rynku pracy i podejmowania działalności gospodarczej

6 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Podstawa programowa techniki w gimnazjum Cele edukacyjne Przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej Zadania szkoły Zorganizowanie warunków do samodzielnego działania technicznego z wykorzystaniem typowych metod stosowanych w podstawowych dziedzinach techniki Osiągnięcia 2. Określanie i ocenianie własnych mocnych i słabych cech ujawnianych w działaniach technicznych indywidualnych i zespołowych; ocenianie własnych możliwości sprostania wymaganiom wstępnie wybranego zawodu (stanowiska pracy)

7 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Propozycje literatury zawodoznawczej: „Osobiste portfolio kariery” Fundacja Realizacji Programów Społecznych „Edukator zawodowy” „Perspektywy” „Informator o zawodach”, „Ranking szkół wyższych 2008” „Victor” „Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu”, G. Sołtysińska, J. Woroniecka, KOWEZiU, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów”, KOWEZiU „Zawody Szkolnictwa Zawodowego vademecum informacyjne doradcy zawodowego”, MEN, K. Lelińska, M. Gruza, G. Sołtysińska „Zawód z pasją”, P.Hebda, J. Madejski, Wydawnictwo Park

8 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
„Edukator zawodowy”- Wyniki badań A. Antczak-Lesiuk, pedagog, doradca zawodowy IV LO w Chełmie Przez ankietę poszukiwano m.in. odpowiedzi na pytania: Jak licealiści oceniają działania szkoły na rzecz informacji edukacyjno- zawodowej? Jakie są oczekiwania uczniów wobec szkoły w zakresie poradnictwa zawodowego? Wykres 1. Ocena działalności szkoły w zakresie informowania o zawodach

9 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Odpowiedzi, które padły na kolejne pytanie – W jakim stopniu według Ciebie, szkoła pomaga w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej? Wykres 2. Ocena pomocy udzielanej przez szkołę w zakresie planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej

10 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Następne pytanie ankiety dotyczyło propozycji powołania szkolnego doradcy zawodowego – Czy według Ciebie korzystne dla uczniów byłoby powołanie szkolnego doradcy zawodowego, który pomagałby w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej? Wykres 3. Ocena propozycji powołania szkolnego doradcy zawodowego.

11 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
„Edukator zawodowy” – Wyniki badań Daniel Kukla, pracownik Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie na grupie gimnazjalistów Z wykresu wynika, iż w 51% możliwość pogłębiania własnych zainteresowań uczniów jest zaspokajana. Natomiast 49% badanych uczniów stwierdziło, iż nie mają możliwości indywidualnego pogłębiania zainteresowań. Możliwość stwarzania uczniom rozwoju ich indywidualnych zainteresowań jest jedną z form, która wpływa na podjęcie trafnej decyzji zawodowej przez uczniów. Wykres 1. Możliwość pogłębiania własnych zainteresowań przez uczniów gimnazjum Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. Próba badawcza 67 gimnazjalistów.

12 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Metodą pracy orientacyjnej szkoły jest prowadzenie wśród uczniów pogadanek o tematyce zawodoznawczej. W szkołach, w których przeprowadzono badania, tę formę pracy orientacyjnej realizuje pedagog szkolny oraz wychowawcy poszczególnych klas. Wykres 2. Częstość prowadzonych przez nauczycieli pogadanek o tematyce zawodoznawczej Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. Próba badawcza 67 uczniów gimnazjum i 47 uczniów podstawówki.


Pobierz ppt "Doradztwo zawodowe w gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google