Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 15.12.2009 r.) Departament Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 15.12.2009 r.) Departament Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień r.) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację RPO WiM wynosi EUR, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: EUR. Podział środków EFRR na priorytety w mln EUR: 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3 3 Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Przedsiębiorczość ,81 Turystyka ,37 Infrastruktura społeczna ,23 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ,99 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna ,00 Środowisko Przyrodnicze ,00 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ,68 Razem ,08 Konkursy ogłoszone w 2009 r.

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Od początku uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 odbyło się 45 konkursów, na łączną alokację: ,58 PLN. Do końca 2009 r. ogłoszone zostaną jeszcze 3 konkursy w ramach Osi priorytetowych: - Przedsiębiorczość (2) - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (1) z łączną alokacją ,96 EUR.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość złożonych wniosków (w PLN)

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przedsiębiorczość Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska , , Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii , , Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , , Przygotowanie terenów pod inwestycje dla MŚP , , Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe , System obsługi inwestora na poziomie regionalnym , ,81 Razem , ,00 Umowy zawarte w ramach RPO WiM

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Turystyka Baza noclegowa i gastronomiczna , , Infrastruktura sportowo- rekreacyjna , , Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna , , Infrastruktura kultury , ,43 Razem , ,89 Infrastruktura społeczna 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną , , Infrastruktura ochrony zdrowia , , Pozostała infrastruktura społeczna , ,18 Razem , ,27 Umowy zawarte w ramach RPO WiM

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Tabor kolejowy , , Infrastruktura portowa , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny , ,87 Razem , ,76 Środowisko przyrodnicze Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , , Gospodarka wodno-ściekowa , , Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , , Bezpieczeństwo ekologiczne , ,50 Razem , ,25 Umowy zawarte w ramach RPO WiM

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Usługi i aplikacje dla obywateli , , Usługi i aplikacje dla MŚP , , Kształcenie kadr dla informatyki , ,98 Razem , ,20 Pomoc techniczna 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury , , Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM , Ewaluacja RPO WiM ,00 Razem , ,49 Łącznie , ,86 Umowy zawarte w ramach RPO WiM

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (w PLN)

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Działdowska Agencja Rozwoju S.A ,00

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. W-M Filharmonia ,59 2 Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Olsztynie. Gmina Olsztyn ,19 3 Grunwald- zespół działań inwestycyjno-remontowo- konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldu. Muzeum Warmii i Mazur ,99 4 Przebudowa kompleksu sportowo -rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie Gmina Ostróda ,66 SUMA ,43

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TURYSTYKA Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap II. Budowa centrum turystyczno- rekreacyjnego. Gmina Miejska Iława ,25 2 Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap III. Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru. Gmina Miejska Iława ,95 3 Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych z ciągiem spacerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego Gmina Miłomłyn ,53 4 Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, Warlity Wielkie, gm. Ostróda. Gmina Ostróda ,44 5 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak Gmina Iława ,80 SUMA ,97

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Powiat Szczycieński ,72 2 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Powiat Ełcki ,95 3 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie Gmina Miasto Olsztyn ,76 4 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Gmina Miasto Elbląg ,10 SUMA ,53

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TRANSPORT Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1Budowa Obwodnicy Północnej w IławieGmina Miejska Iława ,98 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej Powiat Iławski ,11 3Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-WiniecGmina Miłomłyn ,00 4Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - MakowoGmina Iława ,22 SUMA ,31

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Program pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ryn Gmina Ryn ,67 2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap Gmina Gołdap ,34 SUMA ,01

18 Zestawienie wniosków o płatność 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś Priorytetowa Liczba wniosków o płatność Kwota wnioskowana (PLN) Kwota zatwierdzona do wypłaty (PLN) Kwota wypłacona (PLN) Przedsiębiorczość , , ,99 Turystyka , , ,02 Infrastruktura społeczna , , ,73 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 0000 Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna , , ,12 Środowisko przyrodnicze , , ,88 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego , ,00 Pomoc techniczna ,54 Suma , , ,28

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1. Skrócenie terminów oceny wniosków o dofinansowanie: - ocena formalna: 50 dni (było 60 dni), - ocena merytoryczna: 45 dni (było 50), - ocena strategiczna: 20 dni (było 25). Łączny czas trwania oceny: maksymalnie 115 dni. Najistotniejsze zmiany w procedurach wdrażania RPO WiM (wprowadzone w 2009 r.)

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Najistotniejsze zmiany w procedurach wdrażania RPO WiM (wprowadzone w roku 2009) 2. Ograniczenie liczby składanych poprawek do wniosków o dofinansowanie: - ocena formalna: 1) w przypadku IP i IP II: 1 poprawka (były 2), 2) w przypadku IZ: 2 poprawki, - ocena merytoryczna: 1 poprawka (były 2).

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Najistotniejsze zmiany w procedurach wdrażania RPO WiM (wprowadzone w roku 2009) 3. Skrócenie terminów na dokonywanie poprawek: a) we wnioskach o dofinansowanie: - ocena formalna: 5 i 3 dni (było 7 i 5 dni), - ocena merytoryczna: 10 dni (było 10 i 5 dni). b) we wnioskach o płatność: - 7 dni (było 14 dni)

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Najistotniejsze zmiany w procedurach wdrażania RPO WiM (wprowadzone w roku 2009) 4. Przyspieszenie ogłaszania konkursów: Zwiększenie ilości konkursów oraz łącznej alokacji dostępnej w 2009 r. poprzez: 1) przeniesienie części konkursów zaplanowanych na lata , 2) przeniesienie części konkursów z II na I półrocze 2009 r., 3) zwiększenie alokacji w części konkursów na 2009 r.

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Najistotniejsze zmiany w procedurach wdrażania RPO WiM (wprowadzone w roku 2009) 5. Wprowadzenie systemu zaliczek 6. Skrócenie terminu przekazywania płatności Beneficjentom: - do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność (było do 3 miesięcy od stwierdzenia, że złożony wniosek o płatność jest poprawny)

24 Dziękuję za uwagę Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 15.12.2009 r.) Departament Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google