Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata na dzień 2 czerwca 2009 r. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

2 2 Konkursy dotychczas ogłoszone w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Przedsiębiorczość Turystyka Infrastruktura społeczna Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Środowisko przyrodnicze Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RAZEM

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. RAMOWY HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW NA 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 32/358/09/III z dnia 18 maja 2009 r. zatwierdził RAMOWY HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW NA 2009 r. w ramach RPO Warmia i Mazury na lata

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Konkursy planowane w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (euro) Przedsiębiorczość Turystyka Infrastruktura społeczna Rozwój restrukturyzacji i rewitalizacji miast Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Środowisko przyrodnicze Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RAZEM

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Oś Priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo- rozwojowymi, a przedsiębiorstwami Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym Regionalny System Wspierania Innowacji Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych ____________

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (IP II) Oś Priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (IP II) DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. TURYSTYKA Oś Priorytetowa II TURYSTYKA DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Infrastruktura uzdrowiskowa Promocja województwa i jego ofert turystycznej ____________

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Oś Priorytetowa III INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną ____________

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST Oś Priorytetowa IV ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 4.1 Humanizacja blokowisk Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty Rewitalizacja miast _______________ Restrukturyzacja terenów powojskowych i przemysłowych ________________

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA Oś Priorytetowa V INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (IP) Oś Priorytetowa VI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (IP) DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Oś Priorytetowa VII INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego _________________

20 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz – Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google