Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na dzień 2 czerwca 2009 r. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r.

2 2 Konkursy dotychczas ogłoszone w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Przedsiębiorczość 5350 687 322 Turystyka 122 562 000 Infrastruktura społeczna 1141 332 042 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 289 684 539 Środowisko przyrodnicze 251 562 957 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 3102 265 656 RAZEM14758 094 516

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r.

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. RAMOWY HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW NA 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 32/358/09/III z dnia 18 maja 2009 r. zatwierdził RAMOWY HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW NA 2009 r. w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. Konkursy planowane w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (euro) Przedsiębiorczość 623 809 867 Turystyka 28 000 000 Infrastruktura społeczna 15 567 511 Rozwój restrukturyzacji i rewitalizacji miast 357 849 851 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 110 817 337 Środowisko przyrodnicze 214 996 913 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 15 679 682 RAZEM 16126 721 161

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Oś Priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 26.06.093 529 412 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo- rozwojowymi, a przedsiębiorstwami 30.07.091 764 706 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 16.07.091 205 883 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji 30.07.091 427 395 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych ____________ 26.06.09 5 882 353

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (IP II) Oś Priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (IP II) DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw 15.10.0915 294 118

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. TURYSTYKA Oś Priorytetowa II TURYSTYKA DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 2.1 Wzrost potencjału turystycznego 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa14.07.097 000 000 2.2 Promocja województwa i jego ofert turystycznej ____________ 30.10.091 000 000

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Oś Priorytetowa III INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną ____________ 13.11.095 567 511

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST Oś Priorytetowa IV ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 4.1 Humanizacja blokowisk 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty 29.07.0916 000 000 4.2 Rewitalizacja miast _______________ 26.06.0930 000 000 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i przemysłowych ________________ 28.10.0911 849 851

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA Oś Priorytetowa V INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny 26.06.0910 817 337

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (IP) Oś Priorytetowa VI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (IP) DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 21.09.093 155 068 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 21.09.0911 841 845

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Oś Priorytetowa VII INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja w 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego _________________ 10.07.095 679 682

20 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz – Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r.


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google