Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. Harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) Podstawa prawna 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

3 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego RAMOWEGO HARMONOGRAMU OGŁASZANIA KONKURSÓW NA 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu dzisiejszym zmienił Uchwałę Nr 31/300/08/III z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia RAMOWEGO HARMONOGRAMU OGŁASZANIA KONKURSÓW NA 2009 r. w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r.

4 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Oś Priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych * 20.03.09* 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo- rozwojowymi, a przedsiębiorstwami * 20.03.09* 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym * 06.04.09* 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości 02.03.09 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji * 17.04.09* 1.3 Wspieranie wytwarzania promocji produktów regionalnych ___________________________ * 01.12.09* * * W przypadku braku zatwierdzonych Rozporządzeń MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej IZ ponownie dokona przesunięcia terminu ogłoszenia konkursów

5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (IPII) Oś Priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (IPII) 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 1.1.5 Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 02.04.09 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw 11.05.09 1.1.7 Dotacje na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 26.02.09 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych 26.02.09 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwach 02.04.09

6 TURYSTYKA Oś Priorytetowa II TURYSTYKA 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 2.1 Wzrost potencjału turystycznego 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa * 30.03.09* 2.2 Promocja województwa i jego ofert turystycznej ______________________ 20.04.09 30.10.09 * * W przypadku braku zatwierdzonych Rozporządzeń MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, IZ ponownie dokona przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu

7 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Oś Priorytetowa III INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną ______________________ 13.11.09 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia12.03.09

8 ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST Oś Priorytetowa IV ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 4.1 Humanizacja blokowisk 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty * 11.05.09* 4.2 Rewitalizacja miast _______________ * 16.03.09* 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i przemysłowych ________________ 09.09.09 * * W przypadku braku zatwierdzonych Rozporządzeń MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, IZ ponownie dokona przesunięcia terminu ogłoszenia konkursów

9 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA Oś Priorytetowa V INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne 08.05.09 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny – zakup sprzętu 20.03.09 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny 26.06.09

10 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (IP) Oś Priorytetowa VI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (IP) 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 23.03.09 6.1.2 Gospodarka wodno- ściekowa 23.03.09 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii * 04.05.09* 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne 09.03.09 * * W przypadku braku zatwierdzonych Rozporządzeń MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, IZ ponownie dokona przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu

11 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Oś Priorytetowa VII INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego _________________ * 30.03.09* 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli 27.02.09 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP 27.02.09 7.2.3 Poprawa dostępu MŚP do TIK * 30.03.09* * * W przypadku braku zatwierdzonych Rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, IZ ponownie dokona przesunięcia terminu ogłoszenia konkursów

12 12 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 10.02.2009 r. Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz-Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest sfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google