Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) Podstawa prawna 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

3 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego RAMOWEGO HARMONOGRAMU OGŁASZANIA KONKURSÓW NA 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu dzisiejszym zmienił Uchwałę Nr 31/300/08/III z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia RAMOWEGO HARMONOGRAMU OGŁASZANIA KONKURSÓW NA 2009 r. w ramach RPO Warmia i Mazury na lata Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

4 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Oś Priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych * * Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo- rozwojowymi, a przedsiębiorstwami * * Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym * * Przygotowanie stref przedsiębiorczości Regionalny System Wspierania Innowacji * * 1.3 Wspieranie wytwarzania promocji produktów regionalnych ___________________________ * * * * W przypadku braku zatwierdzonych Rozporządzeń MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej IZ ponownie dokona przesunięcia terminu ogłoszenia konkursów

5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (IPII) Oś Priorytetowa I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (IPII) 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw Dotacje na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych Inne inwestycje w przedsiębiorstwach

6 TURYSTYKA Oś Priorytetowa II TURYSTYKA 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Infrastruktura uzdrowiskowa * * 2.2 Promocja województwa i jego ofert turystycznej ______________________ * * W przypadku braku zatwierdzonych Rozporządzeń MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, IZ ponownie dokona przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu

7 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Oś Priorytetowa III INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną ______________________ Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej Infrastruktura ochrony zdrowia

8 ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST Oś Priorytetowa IV ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 4.1 Humanizacja blokowisk Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty * * 4.2 Rewitalizacja miast _______________ * * 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i przemysłowych ________________ * * W przypadku braku zatwierdzonych Rozporządzeń MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, IZ ponownie dokona przesunięcia terminu ogłoszenia konkursów

9 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA Oś Priorytetowa V INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Śródlądowe drogi wodne Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny – zakup sprzętu Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

10 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (IP) Oś Priorytetowa VI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (IP) 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Gospodarka wodno- ściekowa Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii * * Bezpieczeństwo ekologiczne * * W przypadku braku zatwierdzonych Rozporządzeń MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, IZ ponownie dokona przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu

11 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Oś Priorytetowa VII INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. DziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia konkursu 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego _________________ * * 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Usługi i aplikacje dla obywateli Usługi i aplikacje dla MŚP Poprawa dostępu MŚP do TIK * * * * W przypadku braku zatwierdzonych Rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, IZ ponownie dokona przesunięcia terminu ogłoszenia konkursów

12 12 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz-Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury na lata jest sfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google