Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 „ Doświadczenie w stosowaniu modelu zarządzania INK w polskiej policji ” Tadeusz Zawistowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 „ Doświadczenie w stosowaniu modelu zarządzania INK w polskiej policji ” Tadeusz Zawistowski."— Zapis prezentacji:

1 1 „ Doświadczenie w stosowaniu modelu zarządzania INK w polskiej policji ” Tadeusz Zawistowski

2 2 Cel projektu w zakresie INK Wzmocnienie zdolności zarządczych Policji Rozpropagowanie modelu INK i metodyki samooceny Przeprowadzenie samooceny w 8 jednostkach polskiej Policji Udoskonalenie działania 8 jednostek policji Rozpropagowanie metodyki działań doskonalących (zarządzanie projektami, praca zespołowa, zastosowanie narzędzi zarządzania jakością) Przygotowanie kadry pracowników Policji którzy będą kontynuowali stosowanie modelu INK w Policji po zakończeniu projektu Opracowanie materiałów niezbędnych do dalszego stosowania modelu INK w Policji po zakończeniu projektu

3 3 Idea samooceny Samoocena – kompleksowy, systematyczny i regularny przegląd działalności i wyników organizacji w oparciu o model INK. Cel samooceny: Zrozumienie, co w przypadku danej organizacji oznacza „doskonałość”, Zrozumienie, co w przypadku danej organizacji oznacza „doskonałość”, Określenie etapu na drodze do doskonałości. Określenie etapu na drodze do doskonałości.

4 4 Idea samooceny Opis modelowej organizacji Plany działań doskonalących zainicjowanie przedsięwzięć doskonalących Dostarczenie organizacji wytycznych dotyczących kierunków inwestowania zasobów w celu doskonalenia organizacji - zainicjowanie przedsięwzięć doskonalących Poznanie mocnych stron organizacji i obszarów do poprawy

5 5 Etapy przygotowania Przygotowanie kadry konsultantów Przygotowanie materiałów, metodyki, procedur Szkolenia Przeprowadzenie samooceny Zaplanowanie i przeprowadzenie działań doskonalących Ponowna samoocena

6 6 Przygotowanie kadry i szkolenia Szkolenie w INK – 20 osób (policjanci i pracownicy cywilni) Szkolenia asesorów – 40 osób Tłumaczenie materiałów Opracowanie procedur i materiałów do samooceny Szkolenia w jednostkach: Kierownictwo – 1 dzień Zespół – 2 dni (od 10 – 30 osób)

7 7 Schemat organizacyjny

8 8 Przebieg działań - samoocena Przeprowadzenie samooceny Podział zespołu nad podzespoły Zbieranie informacji i dowodów Scalenie materiałów Warsztat – podsumowanie samooceny Warsztat – wybranie projektów doskonalących

9 9 Przebieg działań - doskonalenie Szkolenie z działań doskonalących Warsztat – zaplanowanie działań doskonalących Zaplanowanie działań doskonalących Przeprowadzenie i ocena działań doskonalących Przeprowadzenie ponownej samooceny Warsztat - ponowna samoocena

10 10 Czas trwania działań w jednostkach Szkolenia – 1 miesiąc Przeprowadzenie samooceny: 2 – 3 miesiące Wybór i zaplanowanie działań doskonalących: 1 miesiąc Realizacja działań doskonalących: 1 – 12 miesięcy Ponowna samoocena po 12 – 14 miesiącach

11 11 Wyniki samooceny WYKRES Z PROFILAMI

12 12 Wyniki samooceny WYKRES RADAROWY

13 13 Uczestniczy samooceny INK Jednostki z różnego poziomu organizacyjnego posiadające SZJ WSP Szczytno KWP Gdańsk KWP Wrocław KWP Białystok KSP Warszawa KMP Elbląg KMP Poznań KP Metro Warszawa

14 14 Co sprawiało trudności Kwestia tłumaczenia modelu (językowe, strukturalne) Rozumienie i uwzględnianie pętli PDCA Mentalność i świadomość Brak konsekwencji w dążeniu do celu Interpretacja kryterium 8 i ograniczenia w innych kryteriach (min. 4 i 9a) Zrozumienie wzajemnych powiązań, zależności i pozytywnych relacji pomiędzy systemem zarządzania jakości (wg. ISO) a modelem INK


Pobierz ppt "1 „ Doświadczenie w stosowaniu modelu zarządzania INK w polskiej policji ” Tadeusz Zawistowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google