Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Dr Aleksandra Nowakowska Zespół Konsultantów PARP Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Dr Aleksandra Nowakowska Zespół Konsultantów PARP Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Dr Aleksandra Nowakowska Zespół Konsultantów PARP Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa, 14 października 2010 Metodyka benchmarkingu klastrów w Polsce - uwagi ogólne -

2 Warszawa, 14 października 2010 Istota benchmarkingu Benchmarking – zyskujące na znaczeniu narzędzie doskonalenia działania nie tylko podmiotów gospodarczych: - instytucji otoczenia biznesu (inkubatory, parki technologiczne); - instytucji sektora publicznego (kierunki kształcenia, szkoły wyższe); - złożonych struktur gospodarczych (regionalne systemy innowacji, klastry); - polityk sektorowych (polityka wspierania sektora MSP, polityka innowacyjna);

3 Warszawa, 14 października 2010 Istota benchmarkingu Benchmarking - proces mierzenia i porównywania własnych produktów, procesów względem najlepszych – liderów; Benchmarking - proces ciągłego uczenia się i doskonalenia swojego działania poprzez wykorzystanie rozwiązań stosowanych przez najlepszych w danej dziedzinie; Benchmarking - systematyczne porównywanie w celu poszukiwania dobrych praktyk i rozwiązań zastosowanych w praktyce; Benchmarking – identyfikowanie działań i procesów sprawdzonych w praktyce, prowadzących do poprawy funkcjonowania podmiotu;

4 Warszawa, 14 października 2010 Cele benchmarkingu klastrów w Polsce dostarczenie klastrom użytecznego narzędzia doskonalenia własnego działania, zdobywania wiedzy i uczenia się; pokazanie najlepszych rozwiązań i praktyk stosowanych w polskich klastrach; wskazanie rekomendacji dla podmiotów kształtujących politykę wspierania klastrów (polityka władz rządowych, polityka władz samorządowych);

5 Warszawa, 14 października 2010 Cele benchmarkingu klastrów w Polsce wskazanie rekomendacji dla podmiotów wspomagających i współpracujących z klastrami (np. jednostki naukowo- badawcze, ośrodki wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości); pogłębienie wiedzy o stanie rozwoju klastrów w Polsce oraz procesach w nich zachodzących; promocja idei klastrów w Polsce.

6 Warszawa, 14 października 2010 I. Zasoby klastra II. Procesy w klastrze III. Wyniki klastra IV. Potencjał wzrostu klastra V. Strategia klastra Podstawowe obszary benchmarkingu klastrów

7 Warszawa, 14 października 2010 Podobszary benchmarkingu klastrów Obszary benchmarkinguPodobszary benchmarkingu I. Zasoby klastra I.1. Zasoby ludzkie I.2. Zasoby finansowe I.3. Zasoby infrastrukturalne (rzeczowe) II. Procesy w klastrze II.1. Aktywność rynkowa II.2. Marketing i PR II.3. Komunikacja w klastrze II.4. Kreowanie wiedzy i innowacji III. Wyniki klastra III.1. Rozwój zasobów ludzkich III.2. Poprawa pozycji konkurencyjnej klastra III.3. Poprawa innowacyjności klastra III.4. Internacjonalizacja klastra V. Potencjał wzrostu IV.1. Uwarunkowania regionalne IV.2. Polityka władz publicznych na rzecz rozwoju klastra IV.3. Otoczenie instytucjonalne IV.4. Przywództwo w klastrze IV. Strategia klastra V.1. Korzyści skali V.2. Tworzenie sieci wiedzy i innowacji V.3. Oddziaływanie na środowisko przedsiębiorczości

8 Warszawa, 14 października 2010 Podstawowe metody badań i źródła informacji: 1. Wywiady kwestionariuszowe (standaryzowane); 2. Badania oparte na dokumentach (analiza informacji ze stron internetowych, materiałów promocyjnych, różnych analiz i opracowań, itp.); 3. Obserwacja bezpośrednia.

9 Warszawa, 14 października 2010 Dobór respondentów W każdym klastrze przeprowadzone zostały każdorazowo dwa wywiady kwestionariuszowe, przez dwóch niezależnych ankieterów-ekspertów. Wywiad kwestionariuszowy był adresowany do dwóch podmiotów: Koordynatora klastra; Lidera w klastrze.

10 Warszawa, 14 października 2010 Kierunki doskonalenia metodyki benchmarkingu klastrów w Polsce Uproszczenie metodyki benchmarkingu (redukcja liczby wskaźników, koncentracja analizy na rdzeniu klastra); Stworzenie jednolitej bazy danych o klastrach wykorzystywanej nie tylko dla potrzeb benchmarkingu; Platforma benchmarkingowa;

11 Warszawa, 14 października 2010 Dziękujemy za uwagę Aleksandra Nowakowska olanow@uni.lodz.pl


Pobierz ppt "2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Dr Aleksandra Nowakowska Zespół Konsultantów PARP Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google