Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54,"— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Maciej Musiał Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań 9 maja 2016 roku

2 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl METROPOLIA = współpraca jednostek samorządu terytorialnego Poznańskie inicjatywy metropolitalne

3 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: porozumienie administracyjne, związek gmin lub powiatów, umowa cywilno-prawna, spółka prawa handlowego, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

4 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne

5 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Wraz z powstaniem powiatów decyzja o wspólnej: Komendzie Policji, Komedzie Straży Pożarnej, Biurze Pracy. Od 2013 r.: Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

6 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne 15 maja 2007 roku: „Porozumienie o współpracy między samorządami aglomeracji poznańskiej”. Rada Aglomeracji.

7 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne 28 listopada 2007 roku: Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy.

8 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej „Metropolia Poznań 2020”.

9 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej

10 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne 18 lutego 2011 roku: Stowarzyszenie Metropolia Poznań Cel: wspieranie rozwoju Metropolii oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie, prowadzenie działań na rzecz powołania związku zrzeszającego j.s.t. tworzące Metropolię.

11 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Miasto Poznań Powiat Poznański 21 gmin

12 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Aglomeracji oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie.

13 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Celem Stowarzyszenia jest również: prowadzenie działań na rzecz powołania związku zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego tworzące Aglomerację.

14 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Art. 84. 1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia…

15 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Art. 84. 1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia… Art. 64. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.

16 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Zarząd Stowarzyszenia: prezes - Prezydent Miasta Poznania, wiceprezes - Starosta Poznański, wiceprezes - z wyboru, członek - z wyboru, członek - z wyboru.

17 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Walne Zebranie Członków – RADA METROPOLII: posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu, kadencja 4 lata.

18 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne RADA METROPOLII - głosowanie: Liczba głosów w danym roku proporcjonalna do wnoszonych składek, Miasto Poznań – 40% głosów.

19 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Składki członkowskie: gminy - 0,50 zł, Powiat Poznański - 0,50 zł, Miasto Poznań - 1,00 zł.

20 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Projekty wspólne finansowane ze środków zewnętrznych: Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań.

21 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Projekty wspólne finansowane ze środków własnych: Badanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Metropolii Poznań, Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Metropolii Poznań.

22 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Doroczne działania wspólne: wspólny zakup energii, kalendarz metropolitalny, Metropolitalny Spływ Kajakowy, „Poznań za pół ceny”.

23 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Co dwa lata: Konferencja naukowo-samorządowa - wspólnie z Centrum Badań Metropolitalnych, Zjazd Samorządów Metropolii Poznań.

24 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: Aquanet S.A.

25 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Gospodarka odpadami: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

26 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: 196 mln euro

27 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne METROPOLIA = WSPÓŁPRACA J.S.T. Stowarzy- szenia Spółki prawa handlowe- go Umowy cywilne Porozumie- nia administra- cyjne Związki Między- gminne

28 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl Poznańskie inicjatywy metropolitalne Metropolia Poznań - wspólnie tworzymy rozwiązania.

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.plbiuro@metropoliapoznan.pl


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google