Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54,"— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Maciej Musiał Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań 9 maja 2016 roku

2 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , METROPOLIA = współpraca jednostek samorządu terytorialnego Poznańskie inicjatywy metropolitalne

3 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: porozumienie administracyjne, związek gmin lub powiatów, umowa cywilno-prawna, spółka prawa handlowego, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

4 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne

5 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Wraz z powstaniem powiatów decyzja o wspólnej: Komendzie Policji, Komedzie Straży Pożarnej, Biurze Pracy. Od 2013 r.: Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

6 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne 15 maja 2007 roku: „Porozumienie o współpracy między samorządami aglomeracji poznańskiej”. Rada Aglomeracji.

7 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne 28 listopada 2007 roku: Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy.

8 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej „Metropolia Poznań 2020”.

9 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej

10 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne 18 lutego 2011 roku: Stowarzyszenie Metropolia Poznań Cel: wspieranie rozwoju Metropolii oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie, prowadzenie działań na rzecz powołania związku zrzeszającego j.s.t. tworzące Metropolię.

11 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Miasto Poznań Powiat Poznański 21 gmin

12 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Aglomeracji oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie.

13 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Celem Stowarzyszenia jest również: prowadzenie działań na rzecz powołania związku zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego tworzące Aglomerację.

14 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Art W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia…

15 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Art W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia… Art W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.

16 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Zarząd Stowarzyszenia: prezes - Prezydent Miasta Poznania, wiceprezes - Starosta Poznański, wiceprezes - z wyboru, członek - z wyboru, członek - z wyboru.

17 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Walne Zebranie Członków – RADA METROPOLII: posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu, kadencja 4 lata.

18 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne RADA METROPOLII - głosowanie: Liczba głosów w danym roku proporcjonalna do wnoszonych składek, Miasto Poznań – 40% głosów.

19 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Składki członkowskie: gminy - 0,50 zł, Powiat Poznański - 0,50 zł, Miasto Poznań - 1,00 zł.

20 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Projekty wspólne finansowane ze środków zewnętrznych: Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań.

21 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Projekty wspólne finansowane ze środków własnych: Badanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Metropolii Poznań, Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Metropolii Poznań.

22 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Doroczne działania wspólne: wspólny zakup energii, kalendarz metropolitalny, Metropolitalny Spływ Kajakowy, „Poznań za pół ceny”.

23 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Co dwa lata: Konferencja naukowo-samorządowa - wspólnie z Centrum Badań Metropolitalnych, Zjazd Samorządów Metropolii Poznań.

24 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: Aquanet S.A.

25 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Gospodarka odpadami: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

26 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: 196 mln euro

27 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne METROPOLIA = WSPÓŁPRACA J.S.T. Stowarzy- szenia Spółki prawa handlowe- go Umowy cywilne Porozumie- nia administra- cyjne Związki Między- gminne

28 Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel , Poznańskie inicjatywy metropolitalne Metropolia Poznań - wspólnie tworzymy rozwiązania.

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, Poznań tel ,


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań tel. 61 669 80 54,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google