Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIESŁAW BIELAWSKI TWORZENIE METROPOLII WSPÓŁPRACA GMIN Z-CA PREZYDENTA GDAŃSKA UNIA METROPOLII POLSKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIESŁAW BIELAWSKI TWORZENIE METROPOLII WSPÓŁPRACA GMIN Z-CA PREZYDENTA GDAŃSKA UNIA METROPOLII POLSKICH."— Zapis prezentacji:

1 WIESŁAW BIELAWSKI TWORZENIE METROPOLII WSPÓŁPRACA GMIN Z-CA PREZYDENTA GDAŃSKA UNIA METROPOLII POLSKICH

2

3 METROPOLIE SĄ MIEJSKO-WIEJSKIE ! Obszary metropolitalne wg UMP tworzy 562 gmin:Obszary metropolitalne wg UMP tworzy 562 gmin: - 29 gmin - miast na prawach powiatu, - 65 innych gmin miejskich, gmin miejsko-wiejskich, gmin wiejskich. Współczesne metropolie są regionami miejsko Współczesne metropolie są regionami miejsko -wiejskimi, a nie wyłącznie wielkimi miastami. Ochrona krajobrazu wiejskiego i podmiejskiego rolnictwa jest warunkiem zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego.Ochrona krajobrazu wiejskiego i podmiejskiego rolnictwa jest warunkiem zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego. Metropolie RP powinny być kameralne i zielone.Metropolie RP powinny być kameralne i zielone. 3

4 DLACZEGO POLSKA MUSI MIEĆ METROPOLIE? Gospodarka światowa i osadnictwo się metropolizują Gospodarka światowa i osadnictwo się metropolizują Polskie metropolie są słabe. Warszawa gra w IV lidze Polskie metropolie są słabe. Warszawa gra w IV lidze Metropolie RP bardziej są zadaniem i wyzwaniem niż faktem Metropolie RP bardziej są zadaniem i wyzwaniem niż faktem Młodzi Polacy masowo emigrują do metropolii Starej Europy Młodzi Polacy masowo emigrują do metropolii Starej Europy Upodmiotowienie i rozwój polskich obszarów metropolitalnych powinno być priorytetem nowych władz Rzeczpospolitej Upodmiotowienie i rozwój polskich obszarów metropolitalnych powinno być priorytetem nowych władz Rzeczpospolitej 4

5 CELE BUDOWY I DZIAŁANIA METROPOLII RP Cel główny - zdynamizowanie rozwoju Polski oraz usprawnienie Jej współdziałania z innymi krajami UE, w dążeniu do zwiększenia konkurencyjności obu wspólnot w świecie.Cel główny - zdynamizowanie rozwoju Polski oraz usprawnienie Jej współdziałania z innymi krajami UE, w dążeniu do zwiększenia konkurencyjności obu wspólnot w świecie. Cel pośredni - usprawnienie współdziałania miasta centralnego metropolii z gminami jego aglomeracji.Cel pośredni - usprawnienie współdziałania miasta centralnego metropolii z gminami jego aglomeracji. Cel ustrojowy - upodmiotowienie obszarów metropolitalnych zwieńczy proces decentralizacji władzy publicznej (art.15 Konstytucji RP).Cel ustrojowy - upodmiotowienie obszarów metropolitalnych zwieńczy proces decentralizacji władzy publicznej (art.15 Konstytucji RP). 5

6 ZADANIA PONADLOKALNE METROPOLII Planowanie strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Planowanie strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego zarządzanie węzłem sieci transeuropejskiej TEN-T zarządzanie węzłem sieci transeuropejskiej TEN-T zarządzanie bezpieczeństwem w metropolii zarządzanie bezpieczeństwem w metropolii zarządzanie ochroną krajobrazu i środowiska zarządzanie ochroną krajobrazu i środowiska 6

7 USTAWA O POLITCE MIEJSKIEJ I WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TYM ZAKRESIE ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW - projekt Cel - wprowadzenie struktur administracyjnych na obszarach metropolitalnych o charakterze obligatoryjnej i dobrowolnej współpracy gmin i powiatów. 7

8 CO I KTO ZAPEWNI WIĘKSZĄ ZDOLNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH wg art. 15 i art. 16 Konstytucji RP? czy zespół metropolitalny będący ustawowym związkiem gmin, czy zespół metropolitalny będący ustawowym związkiem gmin, czy powiat metropolitalny będący szczególną jednostką samorządu regionalnego? czy powiat metropolitalny będący szczególną jednostką samorządu regionalnego? 8

9 ILE METROPOLII JEST (BĘDZIE) W POLSCE ? Jedna, stołeczna - Warszawa, oraz 11 submetropolii, razem tworzących Unię Metropolii Polskich. ESPON (Europejska Sieć Obserwacji Planowania Przestrzennego) wyróżnia w Polsce 8 obszarów metropolitalnych, oprócz warszawskiego - gdański, katowicki, krakowski, łódzki, poznański, szczeciński i wrocławski. Kryteria ESPON spełnia też metropolia bydgosko-toruńska, w znacznym stopniu także białostocka, lubelska i rzeszowska. Wszystkie miasta UMP należą do EUROCITIES - stowarzyszenia największych miast UE. 9

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WIESŁAW BIELAWSKI TWORZENIE METROPOLII WSPÓŁPRACA GMIN Z-CA PREZYDENTA GDAŃSKA UNIA METROPOLII POLSKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google