Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z-CA PREZYDENTA GDAŃSKA UNIA METROPOLII POLSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z-CA PREZYDENTA GDAŃSKA UNIA METROPOLII POLSKICH"— Zapis prezentacji:

1 Z-CA PREZYDENTA GDAŃSKA UNIA METROPOLII POLSKICH
TWORZENIE METROPOLII WSPÓŁPRACA GMIN WIESŁAW BIELAWSKI Z-CA PREZYDENTA GDAŃSKA UNIA METROPOLII POLSKICH

2

3 METROPOLIE SĄ MIEJSKO-WIEJSKIE !
● Obszary metropolitalne wg UMP tworzy 562 gmin: - 29 gmin - miast na prawach powiatu, - 65 innych gmin miejskich, gmin miejsko-wiejskich, gmin wiejskich. ● Współczesne metropolie są regionami miejsko -wiejskimi, a nie wyłącznie wielkimi miastami. ● Ochrona krajobrazu wiejskiego i podmiejskiego rolnictwa jest warunkiem zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego. ● Metropolie RP powinny być kameralne i zielone. 3

4 DLACZEGO POLSKA MUSI MIEĆ METROPOLIE?
● Gospodarka światowa i osadnictwo się metropolizują ● Polskie metropolie są słabe. Warszawa gra w IV lidze ● Metropolie RP bardziej są zadaniem i wyzwaniem niż faktem ● Młodzi Polacy masowo emigrują do metropolii Starej Europy ● Upodmiotowienie i rozwój polskich obszarów metropolitalnych powinno być priorytetem nowych władz Rzeczpospolitej 4

5 CELE BUDOWY I DZIAŁANIA METROPOLII RP
● Cel główny - zdynamizowanie rozwoju Polski oraz usprawnienie Jej współdziałania z innymi krajami UE, w dążeniu do zwiększenia konkurencyjności obu wspólnot w świecie. ● Cel pośredni - usprawnienie współdziałania miasta centralnego metropolii z gminami jego aglomeracji. ● Cel ustrojowy - upodmiotowienie obszarów metropolitalnych zwieńczy proces decentralizacji władzy publicznej (art.15 Konstytucji RP). 5

6 ZADANIA PONADLOKALNE METROPOLII
● Planowanie strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego ● zarządzanie węzłem sieci transeuropejskiej TEN-T ● zarządzanie bezpieczeństwem w metropolii ● zarządzanie ochroną krajobrazu i środowiska 6

7 USTAWA O POLITCE MIEJSKIEJ I WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TYM ZAKRESIE ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW - projekt Cel - wprowadzenie struktur administracyjnych na obszarach metropolitalnych o charakterze obligatoryjnej i dobrowolnej współpracy gmin i powiatów. 7

8 CO I KTO ZAPEWNI WIĘKSZĄ „ZDOLNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH” wg art. 15 i art. 16 Konstytucji RP? ● czy zespół metropolitalny będący ustawowym związkiem gmin, ● czy powiat metropolitalny będący szczególną jednostką samorządu regionalnego? 8

9 ILE METROPOLII JEST (BĘDZIE) W POLSCE ?
Jedna, stołeczna - Warszawa, oraz 11 submetropolii, razem tworzących Unię Metropolii Polskich. ESPON (Europejska Sieć Obserwacji Planowania Przestrzennego) wyróżnia w Polsce 8 obszarów metropolitalnych, oprócz warszawskiego - gdański, katowicki, krakowski, łódzki, poznański, szczeciński i wrocławski. Kryteria ESPON spełnia też metropolia bydgosko-toruńska, w znacznym stopniu także białostocka, lubelska i rzeszowska. Wszystkie miasta UMP należą do EUROCITIES - stowarzyszenia największych miast UE. 9

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Z-CA PREZYDENTA GDAŃSKA UNIA METROPOLII POLSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google