Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy i."— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

2 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 2 CEL Ustawa o samorządzie powiatowym (Art. 4 ust. 1 pkt 16) nakłada na powiat zadanie wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego na potrzeby m.in. walki z: powodziami, pożarami i innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

3 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 3 Ponadto: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin nakłada obowiązek na Starostę jako Szefa Obrony Cywilnej Powiatu zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.

4 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 4 Uchwała nr 309/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie zorganizowania i wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej, Harmonogram oraz zasady i kryteria bezterminowego przekazywania z powiatowego magazynu przeciwpowodziowego o obrony cywilnej sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu nowosądeckiego. Podstawa prawna – od ogółu do szczegółu

5 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Uchwała nr 309/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005

6 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 6 Kryteria i zasady przyznawania i przekazywania sprzętu dla jednostek OSP mobilność jednostek OSP, ilość wyjazdów w ciągu poprzednich lat – dane z wydziału operacyjnego KM PSP, posiadanie przeszkolonych funkcjonariuszy do obsługi i konserwacji sprzętu, doposażenie jednostek OSP w brakujący sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczej, równomierne rozmieszczenie sprzętu ratowniczego na terenie powiatu nowosądeckiego, ilość występujących zagrożeń na terenie gminy – na podstawie danych z Wydziału Operacyjnego KM PSP.

7 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Dokument Umowy Użyczenia

8 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Dokument Protokołu przekazania – MT

9 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 9 ZAANGAŻOWANE INSTYTUCJE Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu Związek OSP RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Nowym Sączu Gminy Powiatu Nowosądeckiego

10 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 10 Rodzaj przekazywanego sprzętu pompy: szlamowe, pływające, z osprzętem, motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki, radiostacje – sprzęt łączności selektywnej, zestawy sprzętu dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA).

11 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 11 PRIORYTET NA 2010 r.- Budowa systemu selektywnego wywołania na terenie powiatu nowosądeckiego

12 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 12 Rozpatrzenie wniosków ujętych w zestawieniu na zakup sprzętu – realizacja: Komisja ds. rozpatrywania sprzętu. Skład Komisji : Przewodniczący Komisji: Prezes ZOPZOSP RP w Nowym Sączu, Członkowie: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Z-ca KM PSP w Nowym Sączu Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Nowym Sączu. Wiceprezesi ZOPZOSP RP w Nowym Sączu Komendanci Zarządów Gminnych OSP

13 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 13 Termin składania wniosków o zakup sprzętu dla jednostek OSP: do dnia 30 września br. Termin rozpatrzenia wniosków w terminie do 15 października br. – realizacja Wydział Spraw Społecznych

14 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Na realizację wieloletniego programu Magazyn przeznaczono następujące środki : Agregat prądotwórczy – 15 szt. Maszt oświetleniowy – 15 szt. Pilarka do drewna – 21 szt. Pompa zatapialna – 12 szt. Pompa szlamowa – 15 sz. Zestaw do nurkowania – 2 komplety Pompa ciągnikowa ŁUKOMET – 1 szt. Motopompa pływająca – 3 szt. Radiostacje nasobne – 42 szt. System selektywny – 9 szt. Ubrania koszarowe – 12 kompletów Ubrania specjalne typ UPS/WUS4 – 10 kompletów Motopompa półszlamowa – 4 szt. Odbiorniki GPS -2 szt. w latach 2005 – 2010 698.497,00 zł

15 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 W obiektywie:

16 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google