Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Lewandowski. Coraz bardziej potrzebujemy całościowych strategii i skoordynowanych działań ze strony wszystkich instytucji i osób zaangażowanych w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Lewandowski. Coraz bardziej potrzebujemy całościowych strategii i skoordynowanych działań ze strony wszystkich instytucji i osób zaangażowanych w."— Zapis prezentacji:

1 Adam Lewandowski

2 Coraz bardziej potrzebujemy całościowych strategii i skoordynowanych działań ze strony wszystkich instytucji i osób zaangażowanych w proces rozwoju miejskiego. Strategii, które wykraczałyby poza granice miast. Władze publiczne na każdym szczeblu – lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim – ponoszą odpowiedzialność za przyszłość naszych miast. Aby wszystkie te szczeble działały w sposób efektywny, musimy poprawić koordynację obszarów polityki sektorowej i rozwinąć nowe poczucie odpowiedzialności za politykę zintegrowanego rozwoju miejskiego. Karta Lipska Dokument UE na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich 2007 r.

3 Wielkie miasta europejskie bardzo często nie mieszczą się w swoich granicach administracyjnych – ich obszary metropolitalne rozciągają się wiele kilometrów wokół. Miasta tworzą wspólną politykę rozwoju i wdrażają w życie zintegrowane strategie i plany dotyczące m.in. transportu publicznego, gospodarki komunalnej, usług społecznych i wspólnej promocji.

4 W ciągu 20 lat od przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego miasto Poznań wraz z grupą miast i gmin stały się wspólnotą miejską nowej generacji, żyjącą i rozwijającą się ponad granicami administracyjnymi.

5 Aglomeracja poznańska to wspólne dla miliona ludzi miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku. Aglomeracja poznańska należy do grupy siedmiu najbardziej zurbanizowanych obszarów Polski, obok czterech aglomeracji: warszawskiej, krakowskiej, łódzkiej, wrocławskiej i dwóch konurbacji: górnośląskiej i trójmiejskiej.

6 Lokalna wspólnota samorządowa tworzona przez mieszkańców Poznania oraz otaczającego obszaru obejmującego 20 gmin

7 Centrum Badań Metropolitalnych zajmuje się prowadzeniem badań, analiz, ekspertyz i strategii dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw - w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej.

8

9

10

11

12 Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej to nakreślenie wizji i kierunków rozwoju dla całej aglomeracji poznańskiej w perspektywie 2020 roku

13 Metropolia Poznań umiejętnie łączy potencjał miasta Poznania, sąsiednich gmin i powiatu poznańskiego. Dzięki wielkopolskiej tradycji i solidności, europejskim standardom, wiedzy i kreatywności, wspólnie podejmowane działania przyczyniają się do: podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju przyjaznych usług i nowoczesnej gospodarki, kształtowania ładu przestrzennego, utrwalania wizerunku zintegrowanej i dynamicznej metropolii sukcesu.

14

15

16

17

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Adam Lewandowski. Coraz bardziej potrzebujemy całościowych strategii i skoordynowanych działań ze strony wszystkich instytucji i osób zaangażowanych w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google