Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCHODŻCY I MIGRANCI Forum organizacji pozarządowych 11-12 kwietnia 2016 r. Oferta pomocy społecznej dla uchodźców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCHODŻCY I MIGRANCI Forum organizacji pozarządowych 11-12 kwietnia 2016 r. Oferta pomocy społecznej dla uchodźców."— Zapis prezentacji:

1 UCHODŻCY I MIGRANCI Forum organizacji pozarządowych 11-12 kwietnia 2016 r. Oferta pomocy społecznej dla uchodźców

2 Działania Działu Pomocy Specjalistycznej na rzecz rodzin, mieszkańców Mokotowa Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Ul. Bartłomieja 3, Warszawa - Mokotów

3 Oferta Działu Pomocy Specjalistycznej  Asysta rodziny – intensywna praca z rodziną na rzecz poprawy kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz regulacji kwestii formalnych  Wsparcie psychologiczne  Pomoc specjalistyczna dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc, w konflikcie okołorozwodowym  Grupowe poradnictwo, warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia  Warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz inicjatyw lokalnych

4 Asysta Rodziny – intensywna praca z rodziną na rzecz poprawy kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz regulacji kwestii formalnych  Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Standard Świadczenia Asysty Rodziny w m.st. Warszawa Standard odnosi się do Programu Rodzina na lata 2010 – 2020 uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy w dniu 13 maja 2010 r.

5 Asysta Rodziny – intensywna praca z rodziną na rzecz poprawy kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz regulacji kwestii formalnych  Współpraca ze wszystkimi członkami rodziny na rzecz poprawy ich sytuacji  Rozwój kompetencji wychowawczych rodziców, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, konsultacje wychowawcze, psychoedukacja  Regulacja kwestii socjalnych, oparcie psychologiczne  Wsparcie aktywności społecznej rodziny  Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej  Edukacja w zakresie przysługujących praw i obowiązków  Wsparcie rozwoju dzieci

6 Asysta Rodziny – intensywna praca z rodziną na rzecz poprawy kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz regulacji kwestii formalnych  Oferta kierowana jest do rodzin:  przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze  których dzieci przebywają w pieczy zastępczej  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  Współpraca z rodziną odbywa się na zasadzie dobrowolności

7 Asysta Rodziny – intensywna praca z rodziną na rzecz poprawy kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz regulacji kwestii formalnych  Rodzina może zostać zgłoszona przez:  rejonowego pracownika socjalnego  pracownika szkoły, przedszkola, żłobka, który zauważa trudności w funkcjonowaniu rodziny  kuratora sądu rodzinnego lub karnego  pracownika organizacji, która pracuje z rodziną  Rodzina może zgłosić samodzielnie chęć współpracy z Asystentem rodziny

8 Wsparcie psychologiczne Pomoc specjalistyczna  Wsparcie kierowane jest do osób:  Przeżywających kryzys życiowy  Które chcą dokonać zmiany swojej sytuacji  Którym zależy na samorozwoju

9 Wsparcie psychologiczne Pomoc specjalistyczna  Celem pomocy specjalistycznej jest przede wszystkim:  Uruchomienie procesu zmiany  Rozwój osób korzystających ze wsparcia  Pomoc w poszukiwaniu strategii zaspokajania potrzeb własnych oraz rodziny  Przywrócenie równowagi przedkryzysowej

10 Poradnictwo i wsparcie grupowe  Warsztaty dla rodziców, dbających o rozwój kompetencji wychowawczych  Grupy wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc  Warsztaty psychoedukacyjne  Warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami lokalnymi  Szkolenia dla specjalistów współpracujących z OPS

11 Trudności w pracy z migrantami i uchodźcami  Bariery językowe  Odmienne filtry poznawcze  Różnice kulturowe  Różnice światopoglądowe  Inna normatywność  Stereotypy i uprzedzenia  Brak wiedzy dotyczącej odmiennej kultury

12 Dobre praktyki w pracy z migrantami i uchodźcami  Praca na celu klienta  Ciekawość świata klienta  Edukacja w zakresie praw, obowiązków oraz społecznych oczekiwań względem pełnionych ról  Przybliżenie zwyczajów polskich, wsparcie w rozumieniu zasad funkcjonowania społecznego  Edukacja w zakresie funkcjonowania szkolnictwa, systemu opieki zdrowotnej, rynku pracy w Polsce  Wsparcie w kwestiach formalno-prawnych, wyjaśnianie procedur i towarzyszenie w załatwianiu spraw urzędowych

13 Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Bartłomieja 3, Warszawa - Mokotów Olga Lesiak Marcin Osmólski


Pobierz ppt "UCHODŻCY I MIGRANCI Forum organizacji pozarządowych 11-12 kwietnia 2016 r. Oferta pomocy społecznej dla uchodźców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google