Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ uczeń/ dorosły z niepełnosprawnością intelektualną Polityka zdrowotna Polityka społeczna Edukacja, w tym Poradnie P-P.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ uczeń/ dorosły z niepełnosprawnością intelektualną Polityka zdrowotna Polityka społeczna Edukacja, w tym Poradnie P-P."— Zapis prezentacji:

1

2 Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ uczeń/ dorosły z niepełnosprawnością intelektualną Polityka zdrowotna Polityka społeczna Edukacja, w tym Poradnie P-P Sąd i policja WCPR w tym SCON Orzecznictwo PFRON Urząd Pracy WCIES, w tym punkty konsultacyjne przy placówkach oświatowych. Organizacje pozarządowe Szpitale, oddziały ginekologiczne Szpitale położnicze, pediatryczne Poradnie D OWI, ZWWRD, inne placówki publiczne i niepubliczne świadczące usługi na rzecz ONI Przedszkola, OREW Szkoły ogólnodostępne Szkoły integracyjne Szkoły specjalne OREW, DPS Od 0 do 3 lat Od 3 do 6 lat Od 6 do 25 lat Od 25 lat do wieku podeszłego Ośrodki Wsparcia ZAZ, Spółdzielnia Socjalna Otwarty rynek pracy Centrum DZWONI Mieszkanie chronione treningowe WTZŚDS DPS, Dom Rodzinny OWI, ZWWRD, inne placówki publiczne i niepubliczne świadczące usługi na rzecz ONI Żłobki Mieszkanie wspomagane

3 Zbudujmy warszawski system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do wieku podeszłego. Dlaczego? Bo

4 Nie ma w Warszawie skoordynowanego instytucjonalnie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin od urodzenia aż do wieku podeszłego. A problemy ?…

5

6 Najważniejsze problemy występujące w grupie wiekowej 25 lat – wzwyż Brak zaplanowanego, skoordynowanego systemu działań Państwa wobec osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną dostosowanego do ich stopnia niepełnosprawności intelektualnej, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych, gwarantującego im równoprawny udział w życiu społecznym. 1.Brak wsparcia rodzin w wyborze i zaplanowaniu drogi życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną kończących edukację w szkolnictwie specjalnym dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby ( całkowita przypadkowość - ŚDS - WTZ.., praca ???) 2.Nie ma przemyślanego dostosowanego do potrzeb rodzin wsparcia ze strony pomocy społecznej w sytuacjach kryzysu w rodzinie ( brak pracy socjalnej, towarzyszenia w problemach, dobrego wspierania ). Problemy starzejących się rodzin – brak sieci wsparcia, asystentów osób niepełnosprawnych. 3.Niedostateczna ilość lub brak dostosowanych do potrzeb ośrodków wsparcia dla osób dorosłych z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną, zapewniających im kontynuację opieki po wyjściu z OREW. 4.Brak zaplanowanej spójnej koncepcji aktywizacji społecznej /zawodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich zatrudnienia na warszawskim rynku pracy. 5.Zbyt wolne tworzenie się systemu wspierania mieszkań chronionych, wspomaganych, małych domów rodzinnych będących alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej, które pozwolą osobie z niepełnosprawnością intelektualną na życie w otwartym środowisku. 6.Brak systemu pomocy w prawnym zabezpieczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną na wypadek śmierci osób bliskich.

7 Dlatego proponujemy utworzenie: Warszawskiego Centrum Koordynacji Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Jako integralnej części społecznej strategii Warszawy w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin od urodzenia do wieku podeszłego. Wpisującego się w: Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata

8 Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ uczeń/ dorosły z niepełnosprawnością intelektualną Szpitale, oddziały ginekologiczne Szpitale położnicze, pediatryczne Poradnie D OWI, ZWWRD, inne placówki publiczne i niepubliczne świadczące usługi na rzecz ONI Przedszkola, OREW Szkoły ogólnodostępne Szkoły integracyjne Szkoły specjalne OREW, DPS Od 0 do 3 lat Od 3 do 6 lat Od 6 do 25 lat Od 25 lat do wieku podeszłego DCA, Ośrodki Wsparcia ZAZ, Spółdzielnia Socjalna Otwarty rynek pracy Centrum DZWONI Mieszkania chronione treningowe Edukacja ustawiczna wg. potrzeb Mieszkanie interwencyjne. Krótki pobyt w okresie kryzysu w rodzinie WTZŚDS DPS, Dom Rodzinny Mieszkania wspomagane OWI, ZWWRD, inne placówki publiczne i niepubliczne świadczące usługi na rzecz ONI Żłobki Karta Potrzeb i Świadczeń Baza danych o placówkach Warszawska baza danych o osobach z niepełnosprawnością intelektualną Serwis internetowy System skoordynowanych szkoleń dla instytucji i urzędów Warszawskie Centrum Koordynacji Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną System społecznej sieci wsparcia dla ONI i ich rodzin Polityka zdrowotna Polityka społeczna Edukacja, w tym Poradnie P-P Sąd i policja WCPR w tym SCON Orzecznictwo PFRON Urząd Pracy WCIES, w tym punkty konsultacyjne przy placówkach oświatowych. Organizacje pozarządowe

9 Słowniczek : OWI - Ośrodek Wczesnej Interwencji ZWWRD – Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka OREW – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy DPS – Dom Pomocy Społecznej WTZ – Warsztat Terapii Zajęciowej ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy DCA – Dzienne Centra Aktywności ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej ONI- osoba z niepełnosprawnością intelektualną

10 Materiał opracowany przez Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działające przy Stowarzyszeniu BORIS Materiał opracowany przez Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działające przy Stowarzyszeniu BORIS Przy opracowaniu modelu wykorzystano materiał opracowany przez Zespół Ekspertów MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych Opracowanie merytoryczne Zofia Pągowska, Lidia Klaro-Celej, Barbara Szostak


Pobierz ppt "Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ uczeń/ dorosły z niepełnosprawnością intelektualną Polityka zdrowotna Polityka społeczna Edukacja, w tym Poradnie P-P."

Podobne prezentacje


Reklamy Google