Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Numer i nazwa poddziałania: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Czas realizacji: 01.01.2010 – 28.02.2011.; Miejsce: Białystok (siedziba Fundacji); Realizator: Fundacja Edukacji i Twórczości w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Cel główny projektu: Zwiększenie integracji społecznej i zawodowej 70 kobiet i 50 mężczyzn poprzez działania realizowane w ramach Centrum Integracji Uchodźców.

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Grupa docelowa: 70 cudzoziemek i 50 cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, mieszkających na terenie Białegostoku, niekorzystających ze wsparcia w ramach EFU. W praktyce są to głównie Czeczenki i Czeczeni z przyznaną ochroną uzupełniającą, realizujący IPI.

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Problemy dotyczące zarówno kobiet, jak i mężczyzn: Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród cudzoziemek i cudzoziemców; Niski poziom kompetencji zawodowych oraz wykształcenia; Niewielka orientacja dotycząca samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie polskim; Brak znajomości zasad obowiązujących na polskim rynku pracy; Niski stopień znajomości obsługi komputera; Niewysoki poziom znajomości języka polskiego; Niechęć społeczności lokalnej wobec cudzoziemców narodowości czeczeńskiej (pracodawców, wynajmujących mieszkania, urzędników, lekarzy, itp.).

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Problemy charakterystyczne dla kobiet: Tradycyjny podział ról w rodzinie; Opieka nad dziećmi; Brak doświadczenia zawodowego; Niski poziom samodzielności – w codziennym funkcjonowaniu, w podejmowaniu decyzji; Brak znajomość obsługi komputera.

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Główne działania realizowane w ramach projektu: Pomoc asystentów rodzinnych; Poradnictwo specjalistyczne; Wsparcie coachów; Warsztaty Pierwszy krok; Kursy komputerowe; Staże zawodowe; Świetlica dla dzieci.

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Pomoc asystentów rodzinnych: Świadczona przez dwie osoby, w tym jedną narodowości czeczeńskiej; Dotyczy głównie integracji społecznej i polega m. in. na wsparciu w poszukiwaniu mieszkań, pośredniczeniu w kontaktach z różnymi instytucjami, pomocy w sporządzaniu pism, informowaniu o przysługujących prawach i obowiązkach, istniejących normach kulturowych i zasadach; Adresowana jest do 70 kobiet i 50 mężczyzn.

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Poradnictwo specjalistyczne: Indywidualne porady prawne – dotyczące głównie prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, samozatrudnienia; Indywidualne porady psychologiczne – polegające przede wszystkim na wsparciu w trudnych sytuacjach zarówno wynikających z doświadczania uchodźstwa, jak i występujących w trakcie trwania projektu; Adresaci – 30 kobiet i 20 mężczyzn.

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Wsparcie coachów: Polega na indywidualnym wsparciu świadczonym na podstawie tworzonych Indywidualnych Planów Działań; Dotyczy m. in. rozpoznawania potencjałów i predyspozycji cudzoziemek i cudzoziemców, motywowania do podjęcia zatrudnienia, pomocy w poszukiwaniu pracy, pośredniczenia w kontaktach z pracodawcami, pozyskiwania pracodawców; Skierowane do 45 kobiet i 25 mężczyzn.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Warsztaty Pierwszy krok: 50 godzin dydaktycznych; Realizowane w terminach ustalanych z uczestniczkami i uczestnikami; Skupiają się na rozwijaniu umiejętności społecznych niezbędnych przy poszukiwaniu pracy, przekazywaniu wiedzy z zakresu specyfiki polskiego rynku pracy oraz zarządzania czasem i budżetem; Zajęcia są skierowane do 30 kobiet i 20 mężczyzn.

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Kursy komputerowe: Realizowane w małych grupach, zapewniających indywidualne podejście do kursantek i kursantów; Obsługa podstawowych programów komputerowych oraz Internetu; Nacisk na ich praktyczne wykorzystywanie w życiu, też w poszukiwaniu pracy oraz rozwijanie znajomości języka polskiego; Wymiar – 50 godzin, Adresowane do 32 kobiet i 16 mężczyzn.

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Staże zawodowe: Wybór miejsc dokonany zostanie po ocenie indywidualnych predyspozycji uczestniczek i uczestników, dostosowany do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy oraz pozyskanych pracodawców; Czas trwania – 3 miesiące; Nacisk na praktyczną naukę zawodu i podniesienie kwalifikacji 17 cudzoziemek i 8 cudzoziemców.

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Świetlica dla dzieci: Adresowana do m. in. 20 dzieci kobiet uczestniczących w warsztatach, kursach i stażach; Oprócz zajęć świetlicowych dzieci mogą liczyć na pomoc w nauce.

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Zakładane rezultaty twarde: Ukończenie warsztatów Pierwszy krok przez 30 kobiet i 20 mężczyzn; Ukończenie kursów komputerowych przez 32 kobiety i 16 mężczyzn; Ukończenie stażów zawodowych przez 17 kobiet i 8 mężczyzn; Podniesienie kwalifikacji w zakresie obsługi komputera przez 32 kobiety i 16 mężczyzn; Podniesienie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego przez 17 kobiet i 8 mężczyzn; Podjęcie legalnego zatrudnienia przez 6 kobiet i 4 mężczyzn.

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Zakładane rezultaty miękkie: Nabycie umiejętności w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie polskim przez 70 kobiet i 50 mężczyzn; Nabycie umiejętności samodzielnego świadczenia pracy na polskim rynku pracy przez 45 kobiet i 25 mężczyzn; Nabycie umiejętności społecznych ważnych z punktu widzenia polskiego rynku pracy i poznanie specyfiki jego funkcjonowania przez 30 kobiet i 20 mężczyzn; Podniesienie świadomości prawnej 30 kobiet i 20 mężczyzn; Podniesienie poziomu motywacji oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 30 kobiet i 20 mężczyzn; Zwiększenie wiedzy 50 pracodawców na temat zatrudniania cudzoziemek i cudzoziemców.

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości Dziękuję za uwagę. Katarzyna Potoniec e – mail: kasiapotoniec@tlen.plkasiapotoniec@tlen.pl tel.: 72 88 77 508


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CENTRUM INTEGRACJI UCHODŹCÓW Fundacja Edukacji i Twórczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google