Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA SWOT POLSKIEGO SEKTORA GARBARSKIEGO I OBUWNICZEGO Łódź, 7 kwietnia 2004 Polska Izba Przemysłu Skórzanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA SWOT POLSKIEGO SEKTORA GARBARSKIEGO I OBUWNICZEGO Łódź, 7 kwietnia 2004 Polska Izba Przemysłu Skórzanego."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA SWOT POLSKIEGO SEKTORA GARBARSKIEGO I OBUWNICZEGO Łódź, 7 kwietnia 2004 Polska Izba Przemysłu Skórzanego

2 MOCNE STRONY - 1 tradycja stosunkowo wysokie kwalifikacje siły roboczej (O) względnie wysoka jakość produktów rozwój marek (znajomość marek przez konsumentów, promocja w punktach sprzedaży) - (O) racjonalizacja zarządzania produkcją - podwykonawstwo (O)

3 MOCNE STRONY - 2 Rynkowe ukierunkowanie produkcji, zgodność z trendami mody (O) Niski bezpośredni koszt siły roboczej przy dobrych kwalifikacjach (G) Wolne moce produkcyjne

4 SŁABE STRONY - 1 Niewystarczająca dostępność surowców - brak lokalnych materiałów z powodu wysokiego eksportu bydła (G) Niewykorzystanie bazy produkcyjnej - nadmierne moce produkcyjne, niska produktywność siły roboczej - zła organizacja pracy Dostępność funduszy - brak kapitału produkcyjnego, brak funduszy na inwestycje i modernizację Niski lub malejący udział w lokalnych rynkach ze względu na brak dostosowania produktów do potrzeb rynku (G)

5 SŁABE STRONY - 2 Inne czynniki: –brak marek (G) –nierozwinięte kanały dystrybucji –brak (G) lub słabo rozwinięte (O) umiejętności marketingowe –problemy z zarządzaniem –niska elastyczność wobec potrzeb klientów (G) –brak kooperacji –brak chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

6 SŁABE STRONY - 3 Niskie lub brak zrozumienia dla konieczności i zrozumienia potrzeby konsolidacji i wspólnego działania sektora Zatory płatnicze - bardzo długie terminy płatności

7 SZANSE - 1 Dostęp do rynków UE: –łatwiejsza penetracja rynków UE –równe prawa –możliwość zbliżenia rynków krajów bałtyckich Dostęp do rynków wschodnich

8 SZANSE - 2 Napływ środków finansowych i inwestycji –fundusze strukturalne UE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! –bezpośrednie inwestycje zagraniczne, joint ventures –Rozwój rynku gwarancji kredytowych i ubezpieczeń

9 SZANSE - 3 Tendencje rynkowe –powrót do surowców naturalnych –rozwój rynku gotowych artykułów skórzanych –rozwój marek (O) –rosnąca produktywność i efektywność –nowe linie produktowe –wyższa wartość dodana produktów

10 ZAGROŻENIA - 1 Rosnąca konkurencyjność tanich produktów i surowców z krajów azjatyckich !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Duża „przychylność” sieci detalicznych i hurtowni wobec towarów pochodzenia azjatyckiego Import wyrobów gotowych!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Import surowców (G)!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 ZAGROŻENIA - 2 Rosnące bezpośrednie i POŚREDNIE koszty pracy Słaba pozycja MSP Brak polityki przemysłowej Ograniczona siła nabywcza społeczeństwa

12 ZAGROŻENIA - 3 Brak działań promujących dla przedsiębiorstw Brak stabilności i spójności prawodawstwa, brak zgodnych interpretacji Sposób transformacji prawa UE na warunki polskie

13 ZAGROŻENIA - 4 Nierozwinięte kanały dystrybucji Podwykonawstwo: –przenoszenie produkcji poza kraje europejskie –bez restrukturyzacji, kraje o niskich wynagrodzeniach mogą stać się eksporterami surowych materiałów i półproduktów


Pobierz ppt "ANALIZA SWOT POLSKIEGO SEKTORA GARBARSKIEGO I OBUWNICZEGO Łódź, 7 kwietnia 2004 Polska Izba Przemysłu Skórzanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google