Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Droga do sukcesu praca zaliczeniowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Droga do sukcesu praca zaliczeniowa"— Zapis prezentacji:

1 Droga do sukcesu praca zaliczeniowa
Bubel Sławomir Cuber Joanna Grzesik Piotr Konieczny Łukasz Lewicka Karolina WSZiNS Tychy Zarządzanie i Marketing sem IV, rok II

2 Wstęp ~~~~~~~~~~~~~~~~
Obecnie Wólczanka jest największym producentem koszul w Polsce. W naszej ofercie znajdziecie Państwo koszule całodzienne, sportowe i wizytowe, wykonane z wysokiej jakości tkanin, według najnowocześniejszych technik konfekcjonowania.

3 Ponadto, oferujemy kolekcje damskie oraz kompleksowe kolekcje męskie.

4 Rocznie Spółka produkuje blisko 3 miliony sztuk ubiorów, z czego ponad połowa przeznaczona jest na eksport.

5 Proponowane strategie ~~~~~~~~~~~~~~~~
Połączenie się spółki z innym producentem produktów komplementarnych i stworzenie kompleksowej oferty produktowej, która powinna przełożyć się na wzrost udziałów w rynku i lepsze wykorzystanie obecnej bazy klientów Głęboka restrukturyzacja firmy, obejmująca zarówno sferę produkcji (przeorientowanie zakładów na produkty wyższej jakości), logistyki (zmianę zasad dystrybucji towarów) jak i bezpośrednią działalność sprzedażową (reorganizacja sieci sprzedaży, wymiana dużych nieefektywnych sklepów na mniejsze kioski z koszulami)

6 Wizja oraz Misja ~~~~~~~~~~~~~~~~
Wizja: wykreowanie najbardziej znaczącej i wiodącej marki na rynku koszul. Misja: chcemy, aby nasza firma specjalizowała się w projektowaniu kolekcji charakteryzujących się wysoką jakością, niepowtarzalnym wzornictwem oraz spójnością stylistyczną. Propozycje Wólczanki będą powstawały w oparciu o surowce dostarczane przez najlepszych europejskich producentów - coraz częściej korzystamy z usług starannie wyselekcjonowanych producentów niezależnych, a także odwołujemy się w swoich projektach do aktualnych trendów i tendencji w modzie światowej.

7 Cele ~~~~~~~~~~~~~~~~
Poprawa wyników finansowych i osiągnięcie dodatniego poziomu wyniku netto, dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży i zmniejszeniu tempa wzrostu kosztów Wzrost udziału w rynku - zwieszenie sprzedaży na eksport i rynek krajowy Dalszy rozwój własnej sieci handlowej, głównie salonów firmowych Osiągnięcie lub utrzymanie przewodnictwa w zakresie obsługi klienta.

8 Analiza SWOT ~~~~~~~~~~~~~~~~
Mocne strony: znana i dobrze kojarzona marka znacząca pozycja, tworzenie przewagi konkurencyjnej wysoka jakość produktów wzornictwo produktów z uwzględnieniem najnowszych trendów mody rozwinięta sieć salonów i autoryzowanych sklepów wyposażenie w nowoczesne maszyny i urządzenia modernizacja budynków i budowli informatyzacja posiadana renoma i kontakty zagraniczne dobra komunikacja z klientem

9 Analiza SWOT ~~~~~~~~~~~~~~~~
Słabe strony: niedostateczny przepływ informacji dotyczących aktualnych potrzeb klienta brak jednolitej koncepcji dotyczącej ekspozycji produktów i wystroju salonów brak kompleksowej oferty dla poszczególnych segmentów rynku

10 Analiza SWOT ~~~~~~~~~~~~~~~~
Szanse: utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy zaufany partner handlowy przyjazne nastawienie firmy do otoczenia wzrost zamożności społeczeństwa kojarzenie firmy z produktami dobrej jakości wejście na nowe rynki, wzrost eksportu możliwość podjęcia produkcji wyrobów komplementarnych duża grupa lojalnych klientów

11 Analiza SWOT ~~~~~~~~~~~~~~~~
Zagrożenia: rosnąca liczba poważnych, aktywnie działających konkurentów bardziej elastyczna konkurencja starzejąca się grupa lojalnych klientów i związane z tym postrzeganie wyrobów firmy import tanich wyrobów z zagranicy trudne warunki rynkowe wzrost kosztów funkcjonowania sieci dystrybucji na rynku krajowym

12 Analiza SWOT ~~~~~~~~~~~~~~~~
Z analizy wnioskujemy, iż firma powinna skupić swoje starania w działaniach na rynku krajowym, ponieważ właśnie na tym rynku istnieje szansa na zwiększenie sprzedaży wyrobów przedsiębiorstwa. Dotychczasowe wyniki wskazują, że sprzedaż na rynku krajowym, mimo iż większość produktów firmy sprzedawana jest za granicę, jest bardziej opłacalna. Ponadto firma przy przezwyciężeniu słabych stron może wykorzystać posiadany potencjał i powinna ukierunkować swoje działania w tym celu. Oprócz tego, poprzez skuteczne realizowanie szans w otoczeniu ma możliwość zminimalizowania zagrożeń ze strony konkurencji, które obecnie stanowią największą przeszkodę do osiągnięcia sukcesu i stabilnej pozycji na rynku przez kolejne lata.

13 Analiza PEST ~~~~~~~~~~~~~~~~
Metoda punktowania i skala ocen: 5 – otoczenie bardzo interesujące 4 – otoczenie interesujące 3 – otoczenie neutralne 2 – otoczenie zniechęcające 1 – otoczenie bardzo zniechęcające

14 Analiza PEST – czynniki polityczne
średnio 2,83

15 Analiza PEST – czynniki ekonomiczne
średnio 3,15

16 Analiza PEST – czynniki społeczne
średnio 3,66

17 Analiza PEST – czynniki technologiczne
średnio 3,25

18 Macierz BCG ~~~~~~~~~~~~~~~~

19 Łańcuch wartości Porter’a ~~~~~~~~~~~~~~~~

20 Łańcuch wartości Porter’a ~~~~~~~~~~~~~~~~
Logistyka wewnętrzna – odpowiednie planowanie i zarządzanie zapasami. Rozprzestrzenianie w firmie danych o istniejących w czasie rzeczywistym zapasach wewnętrznych i pracach w toku. Produkcja – dostępne w czasie rzeczywistym możliwości realizacji zamówienia dla kanałów dystrybucji. Logistyka zewnętrzna – dostęp klienta do informacji o rozwoju produktu, dostępne w czasie rzeczywistym zamówienie zainicjowane przez sprzedawców. Marketing i sprzedaż – otwarcie kanałów sprzedaży on-line, dynamiczne ustalanie cen. Usługi – dodatkowe usługi na prośbę klienta.

21 Łańcuch wartości Porter’a ~~~~~~~~~~~~~~~~
Infrastruktura – oparte na Internecie systemy planowania zasobów, telekonferencje między inwestorami. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zatrudnianie młodych kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi, specjalistyczne szkolenia podwyższające ich kwalifikacje. Rozwój technologii – informatyzacja, modernizacja budynków i budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń i środków transportu. Zaopatrzenie – dostępne informacje o zamówieniach, zapytaniach i czasie ich realizacji, zaawansowany system planowania dostaw.

22 Podsumowanie ~~~~~~~~~~~~~~~~
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż korzystniejszą dla naszej firmy będzie strategia pierwsza, czyli połączenie się z firmą produkującą wyroby komplementarne. Połączenie to będzie miało za zadanie umocnienie pozycji rynkowej obu firm, a także ułatwić ich rozwój za granicą, dzięki synergiom kosztowym i większym zdolnościom finansowania rozwoju. Liczymy, że zmiany zaowocują wzrostem wartości posiadanych marek, obniżką kosztów i zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej połączonych podmiotów.

23 Również kompleksowa oferta produktowa powinna przełożyć się na wzrost udziałów w rynku i lepsze wykorzystanie obecnej bazy klientów. Kolejnym celem jest uzyskanie obniżki kosztów w drodze racjonalizacji struktur organizacyjnych oraz wspólnego zarządzania logistyką, zakupami i siecią detaliczną. Możliwość dalszego wzrostu efektywności leży również w koordynacji działań marketingowych. Firmy będą szły razem w jednym kierunku. Będzie to rozwiązanie tańsze i bardziej efektywne.


Pobierz ppt "Droga do sukcesu praca zaliczeniowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google