Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane techniki analizy strategicznej Instrukcja zastosowania technik integracyjnych (c) prof. dr hab. Aneta Zelek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane techniki analizy strategicznej Instrukcja zastosowania technik integracyjnych (c) prof. dr hab. Aneta Zelek."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane techniki analizy strategicznej Instrukcja zastosowania technik integracyjnych (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

2 Techniki integrujące wnioski strategiczne Analiza SWOT Szanse Zagrożenia Atuty Słabości Analiza SPACE Siła finansowa Zdolność do konkurowania Stabilność sektora Atrakcyjność sektora

3 1 - Analiza SWOT - integracja wniosków analitycznych (c) prof. dr hab. Aneta Zelek Analiza makrootoczenia Analiza mikrootoczenia Analiza portfela Analiza PEST Scenariusze stanu otoczenia Model Portera Luki strategiczne Mapy grup strategicznych Metoda profilu konkurencyjnego Macierz BCG Macierz McKinsey Macierz ADL

4 Analiza SWOT - arkusz roboczy SZANSE Ocena 0-5 Waga 0-100 Ocena ważona ZAGROŻENIA Ocena 0-5 Waga 0-100 Ocena ważona Razem SZANSE (ocena ważona) + Razem ZAGROŻENIA (ocena ważona) - ATUTY Ocena 0-5 Waga 0-100 Ocena ważona SŁABOŚCI Ocena 0-5 Waga 0-100 Ocena ważona Razem ATUTY (ocena ważona) + Razem SŁABOŚCI (ocena ważona) -

5 2 - SPACE STRATEGIC POSITION AND ACTION EVALUATION OCENA POZYCJI STRATEGICZNEJ I DZIAŁALNOŚCI (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

6 SPACE - arkusz roboczy (c) prof. dr hab. Aneta Zelek Pozycja wewnętrznaPozycja zewnętrzna Siła finansowa przedsiębiorstwa Ocena 1-6 Waga 0-100 Ocena ważona Stabilność sektora (branży) Ocena 1-6 Waga 0-100 Ocena ważona Kryteria oceny: 1.Wskaźnik stopy zysku (rentowność) 2.Koszty produkcji 3.Stabilność zysku 4.Rentowność inwestycji 5.Płynność finansowa 6.Zadłużenie 7.Zdolność do podnoszenia akumulacji i zdobywania kapitałów obcych Kryteria oceny: 1.Etap rozwoju sektora 2.Innowacyjność sektora 3.Uzależnienie branży od koniunktury 4.Długość życia sektora 5.Stabilność zysku w branży 6.Podatność branży na napływ kapitału 7.Konkurencyjność w sektorze Zdolność konkurencyjna firmy i jej pozycja rynkowa Ocena 1-6 Waga 0-100 Ocena ważona Atrakcyjność sektora Ocena 1-6 Waga 0-100 Ocena ważona Kryteria oceny: 1.Rynek i jego zasięg 2.Udział przedsiębiorstwa w rynku w ujęciu dynamicznym 3.Struktura asortymentowa produkcji 4.Umiejętności marketingowe 5.Możliwość kontrolowania cen i kosztów 6.Powiązania z odbiorcami 7.Rentowność sprzedaży Kryteria oceny: 1.Charakterystyka konkurencji 2.Faza cyklu życia sektora 3.Zależność tempa rozwoju sektora od koniunktury 4.Społeczna atrakcyjność sektora 5.Długość życia sektora 6.Stabilność zysku Ustal wskaźniki ważności dla każdego kryterium w czterech obszarach analizy (suma w każdym obszarze = 100%) Dokonaj oceny każdego kryterium w czterech obszarach analizy w skali od 1 do 6 Skalkuluj oceny ważone dla każdego kryterium w czterech obszarach; OSZACUJ SUMĘ OCEN WAŻONYCH W KAŻDYM OBSZARZE Skalkuluj oceny ważone dla każdego kryterium w czterech obszarach; OSZACUJ SUMĘ OCEN WAŻONYCH W KAŻDYM OBSZARZE

7 SPACE – szacowanie współrzędnych Proszę oszacować sumę ocen ważonych w poziomie, tj: Siła finansowa + stabilność sektora Zdolność do konkurowania + atrakcyjność sektora OBSZAR ANALIZY OCENA WAŻONA OBSZAR ANALIZY OCENA WAŻONA OCEN WAŻONYCH SIŁA FINANSOWA 4,4 STABILNOŚĆ SEKTORA 3,8 8,2 ZDOLNOŚĆ DO KONKUROWANIA 2,5 ATRAKCYJNOŚĆ SEKTORA 3,0 5,5

8 Analiza SPACE - KONSTRUKCJA (c) prof. dr hab. Aneta Zelek Siła finansowa Stabilność sektora Zdolność konkurencyjna Atrakcyjność sektora (5,5; 8,2) 1 12 1

9 WYKONAJ ZADANIE! 1. Przeprowadź analizę SWOT dla Twojej firmy przy użyciu ARKUSZA ROBOCZEGO NR 8 (szukaj w materiałach dodatkowych) 2. Skonstruuj analizę SPACE dla Twojej firmy - ARKUSZ ROBOCZY NR 9 (szukaj w materiałach dodatkowych) (c) prof. dr hab. Aneta Zelek9


Pobierz ppt "Zintegrowane techniki analizy strategicznej Instrukcja zastosowania technik integracyjnych (c) prof. dr hab. Aneta Zelek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google