Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane techniki analizy strategicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane techniki analizy strategicznej"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane techniki analizy strategicznej
Instrukcja zastosowania technik integracyjnych (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

2 Techniki integrujące wnioski strategiczne
Analiza SWOT Szanse Zagrożenia Atuty Słabości Analiza SPACE Siła finansowa Zdolność do konkurowania Stabilność sektora Atrakcyjność sektora

3 1 - Analiza SWOT - integracja wniosków analitycznych
Analiza makrootoczenia Analiza PEST Scenariusze stanu otoczenia Analiza mikrootoczenia Model Portera Luki strategiczne Mapy grup strategicznych Metoda profilu konkurencyjnego Analiza portfela Macierz BCG Macierz McKinsey Macierz ADL SWOT (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

4 Analiza SWOT - arkusz roboczy
SZANSE Ocena 0-5 Waga 0-100 Ocena ważona ZAGROŻENIA Razem SZANSE (ocena ważona) + Razem ZAGROŻENIA - ATUTY SŁABOŚCI Razem ATUTY Razem SŁABOŚCI

5 2 - SPACE STRATEGIC POSITION AND ACTION EVALUATION OCENA POZYCJI STRATEGICZNEJ I DZIAŁALNOŚCI (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

6 Ustal wskaźniki ważności dla każdego kryterium w czterech obszarach analizy (suma w każdym obszarze = 100%) SPACE - arkusz roboczy Pozycja wewnętrzna Pozycja zewnętrzna Siła finansowa przedsiębiorstwa Ocena 1-6 Waga 0-100 Ocena ważona Stabilność sektora (branży) Kryteria oceny: Wskaźnik stopy zysku (rentowność) Koszty produkcji Stabilność zysku Rentowność inwestycji Płynność finansowa Zadłużenie Zdolność do podnoszenia akumulacji i zdobywania kapitałów obcych Etap rozwoju sektora Innowacyjność sektora Uzależnienie branży od koniunktury Długość życia sektora Stabilność zysku w branży Podatność branży na napływ kapitału Konkurencyjność w sektorze Zdolność konkurencyjna firmy i jej pozycja rynkowa Atrakcyjność sektora Rynek i jego zasięg Udział przedsiębiorstwa w rynku w ujęciu dynamicznym Struktura asortymentowa produkcji Umiejętności marketingowe Możliwość kontrolowania cen i kosztów Powiązania z odbiorcami Rentowność sprzedaży Charakterystyka konkurencji Faza cyklu życia sektora Zależność tempa rozwoju sektora od koniunktury Społeczna atrakcyjność sektora Dokonaj oceny każdego kryterium w czterech obszarach analizy w skali od 1 do 6 Skalkuluj oceny ważone dla każdego kryterium w czterech obszarach; OSZACUJ SUMĘ OCEN WAŻONYCH W KAŻDYM OBSZARZE (c) prof. dr hab. Aneta Zelek

7 SPACE – szacowanie współrzędnych
Proszę oszacować sumę ocen ważonych w poziomie, tj: Siła finansowa + stabilność sektora Zdolność do konkurowania + atrakcyjność sektora OBSZAR ANALIZY OCENA WAŻONA OCEN WAŻONYCH SIŁA FINANSOWA 4,4 STABILNOŚĆ SEKTORA 3,8 8,2 ZDOLNOŚĆ DO KONKUROWANIA 2,5 ATRAKCYJNOŚĆ SEKTORA 3,0 5,5

8 Analiza SPACE - KONSTRUKCJA
Siła finansowa 12 (5,5; 8,2) Zdolność konkurencyjna Atrakcyjność sektora 1 12 1 (c) prof. dr hab. Aneta Zelek Stabilność sektora

9 WYKONAJ ZADANIE! Przeprowadź analizę SWOT dla Twojej firmy przy użyciu ARKUSZA ROBOCZEGO NR 8 (szukaj w materiałach dodatkowych) Skonstruuj analizę SPACE dla Twojej firmy - ARKUSZ ROBOCZY NR 9 (szukaj w materiałach dodatkowych) (c) prof. dr hab. Aneta Zelek


Pobierz ppt "Zintegrowane techniki analizy strategicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google