Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA W 2016r. Elżbieta Niewczas – Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy w PUP Skarżysko-Kamienna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA W 2016r. Elżbieta Niewczas – Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy w PUP Skarżysko-Kamienna."— Zapis prezentacji:

1 FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA W 2016r. Elżbieta Niewczas – Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy w PUP Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna,

2 W roku 2016 na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał informację o dysponowaniu w 2016 roku środkami finansowymi w wysokości ,8 tys. zł. W kwocie tej znalazły się środki finansowe z następujących źródeł: ,9 tys. zł w ramach algorytmu (w tym 990,0 tys. zł na realizację Programu Regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50+) 4.483,4 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.690,5 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Ponadto Powiatowy Urząd Pracy otrzymał informację, iż dla powiatu skarżyskiego zostały przyznane środki w wysokości: 2.159,5 tys. zł przeznaczone na aktywizację w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. 334,0 tys. zł przeznaczone na Krajowy Fundusz Szkoleniowy ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ BEZROBOTNYCH W ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

3 PODZIAŁ ŚRODKÓW PODSTAWOWEGO FUNDUSZU PRACY W 2016R. Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r. Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy ,0050 Staż ,85215 Prace interwencyjne ,00238 Roboty publiczne ,00120 Szkolenia ,0082 Prace społeczne użyteczne ,00280 Środki na działalność dla bezrobotnego - dotacja ,0028 Środki na założenie spółdzielni socjalnej/przystąpienie ,008 Refundacja składki ZUS członków spółdzielni socjalnej37 200,005 Zatrudnienie wspierane15 000,002

4 Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r Bon stażowy ,0020 Bon szkoleniowy65 000,0020 Szkolenia bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych ,0015 Bon zatrudnieniowy ,0030 Bon na zasiedlenie75 000,0010 Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu ,002 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia ,0010 Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy22 200,002 Przygotowanie zawodowe dorosłych ,0012 Program Aktywizacja i Integracja ,0060

5 Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r Stypendia z tytułu podjęcia nauki ,1911 Koszty dojazdów ,00x Koszty opieki nad dzieckiem20 000,00x Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – art.150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ,00100 Inne wydatki10 000,0015 RAZEM ,

6 Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r Szkolenia25 000,0010 Staż u pracodawcy ,0040 Środki na podjęcie działalności gospodarczej - dotacje ,0030 Doprowadzenie skierowanego bezrobotnego do zatrudnienia przez agencję zatrudnienia ,0010 RAZEM ,0090 PODZIAŁ ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PROGRAM REGIONALNY 50+ W 2016R.

7 Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r Środki na działalność dla bezrobotnego ,0023 Bon stażowy ,0040 Staż u pracodawcy ,81255 Bon szkoleniowy67 930,0020 Bon zatrudnieniowy ,0015 Bon na zasiedlenie ,00140 RAZEM ,81* * Kwota nie obejmuje wydatków na realizację umów przechodzących z 2015r. 493 PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (EFS) W 2016R. Uczestnicy programu: bezrobotni do 30 roku życia NEET.

8 Forma aktywizacjiWysokość środków Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach umów zawartych w 2016r Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy ,0020 Staż ,15120 Środki na działalność dla bezrobotnego ,0035 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia ,005 RAZEM ,15* * Kwota nie obejmuje wydatków na realizację umów przechodzących z 2015r. 191 PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO(EFS) W 2016R. Uczestnicy programu: bezrobotni powyżej 30 roku życia, którzy spełnią jedno z wymienionych kryteriów: powyżej 50 roku życia, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach.

9 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

10 ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA WSPARCIA PRZEZ URZĄD PRACY W 2016 ROKU Roman Białek – Dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna,

11 KWOTY REFUNDACJI/DOFINANSOWANIA OBOWIAUJĄCE W 2016R. W PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA Aktywne formyKwota refundacji Prace interwencyjne 830 zł + FUS (refundacja co miesiąc)* zł + FUS (refundacja co drugi miesiąc)* *Deklaracja zatrudnienia po okresie refundacji na minimum 4 miesiące Roboty publiczne (w szczególności dla osób korzystających z pomocy MOPS, GOPS oraz dłużników alimentacyjnych oraz członków rodzin w których 2 lub więcej osób w gospodarstwie domowym posiada status bezrobotnego) zł + FUS (refundacja co miesiąc)* *Deklaracja zatrudnienia po okresie refundacji na minimum 1 miesiąc Środki na działalność dla bezrobotnego zł* * Obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej min.15 miesięcy Środki na założenie spółdzielni socjalnej zł* *Obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej min.15 miesięcy Środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej zł* * Obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej min.15 miesięcy

12 KWOTY REFUNDACJI/DOFINANSOWANIA OBOWIAUJĄCE W 2015R. W PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA Aktywne formyKwota refundacji Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy zł* * Obowiązkowy okres utrzymania stanowiska pracy przez min.27 miesięcy Prace społecznie użyteczne60 % świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Stypendium z tytułu podjęcia nauki100% zasiłku dla bezrobotnych Zatrudnienie wspierane 100 % zasiłku przez okres 3 pierwszych miesięcy 80 % zasiłku przez okres 3 kolejnych miesięcy 60 % zasiłku przez okres 6 następnych miesięcy Bon stażowy badania lekarskie: max. 100 zł koszty dojazdu: do 100 zł za miesiąc Termin ważności bonu: 14 dni Deklaracja zatrudnienia po zakończeniu stażu na minimum 7 miesięcy.

13 Aktywne formyKwota refundacji Bon szkoleniowyw wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia Termin ważności bonu: 30 dni Bon zatrudnieniowy 100 % zasiłku Termin ważności bonu: 14dni Deklaracja zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji na minimum 7 miesięcy. Bon na zasiedleniew wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 925 zł/m-c* *Deklaracja zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji na minimum 7 miesięcy. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 925 zł/m-c* *Deklaracja zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji na minimum: 7 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego w wieku lat 13 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego w wieku 60 lat i więcej

14 Aktywne formyKwota refundacji Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy zł Świadczenie aktywizacyjne 50 % minimalnego wynagrodzenia w przypadku 12 miesięcznego okresu zatrudnienia 30% minimalnego wynagrodzenia w przypadku 18 miesięcznego okresu zatrudnienia Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – art.150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zł + FUS (co miesiąc)* *Deklaracja zatrudnienia po okresie refundacji na minimum 13 miesięcy Koszty dojazdu Wypłata na zasadzie ryczałtu Bon stażowy: do 100 zł za miesiąc Bon szkoleniowy: do 150 zł (jeśli szkolenie ma do 150 h), od 150 do 200 zł (jeśli szkolenie ma 150 h i więcej) Zatrudnienie, inna praca zarobkowa, staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego, szkolenie (w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania): 10 zł za 1 dzień uczestnictwa w danej formie, max. 200 zł za miesiąc.

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA W 2016r. Elżbieta Niewczas – Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy w PUP Skarżysko-Kamienna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google