Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Korolko Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toru ń, 9 lutego 2012 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Korolko Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toru ń, 9 lutego 2012 rok."— Zapis prezentacji:

1 Michał Korolko Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toru ń, 9 lutego 2012 rok

2 Przyszły okres programowania i rola miast w nowej perspektywie finansowej

3 Stan wdrażania Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

4 Cele Działania 7.1: - Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich - Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów miejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców miast

5 Wsparcie w ramach Działania 7.1 uzyskać mogą projekty z zakresu rewitalizacji ujęte w: Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR) 32 miasta województwa kujawsko-pomorskiego (pow. 5 tys. mieszkańców)

6 Warunki udzielania wsparcia w ramach Działania 7.1 i alokacje dla poszczególnych miast określają: „Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji”* *przyjęte uchwałą nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r. (z późn. zm.)

7 formalnamerytoryczna Ocena LPR

8 Wydatkowanie środków - stan na 2 stycznia 2012 r.: Lp. Liczba mieszkańców Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Alokacja dla poszczególnych LPR w zł Alokacja dla poszczególnych LPR w euro Nałożone kary Kwota przyznanego dofinansowania w zł Pozostała alokacja do wykorzystania w zł Dofinansowanie w złożonych i zweryfikowanych WOP w zł 12345 6 789 1. 5-10 tys. Więcbork1 367 059,85383 467,00 -154 423,571 212 636,28 0,00 2. Radziejów1 352 108,25379 273,00 -1 088 778,00263 330,25 1 042 339,17 3. Pakość1 353 976,31379 797,00 -0,001 353 976,31 0,00 4. Strzelno1 412 620,56396 247,00 -0,001 412 620,56 0,00 5. Nowe1 457 482,52408 831,00 -0,001 457 482,52 0,00 6. Gniewkowo1 694 398,16475 287,00 7 470,541 686 075,38852,24 1 686 075,38 7. Barcin 1 826 410,11512 317,00 35 061,041 755 206,5436 142,53 1 382 896,32 dodatkowy konkurs - 345 000,00 0,00 - 8. Janikowo2 133 417,21598 434,00 -2 133 417,210,00 1 538 492,21 9. Sępólno Krajeńskie2 166 129,65607 610,00 -2 166 129,650,00 159 490,45 10. Szubin2 179 448,49611 346,00 -2 179 448,490,00 595 744,99 11. Kruszwica2 178 279,17611 018,00 -0,002 178 279,17 0,00

9 Wydatkowanie środków - stan na 2 stycznia 2012 r.: Lp. Liczba mieszkańców Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Alokacja dla poszczególnych LPR w zł Alokacja dla poszczególnych LPR w euro Nałożone kary Kwota przyznanego dofinansowania w zł Pozostała alokacja do wykorzystania w zł Dofinansowanie w złożonych i zweryfikowanych WOP w zł 12345 6 789 12. 10 -15 tys. Koronowo2 386 756,81669 497,00 -2 386 756,810,00 2 386 756,81 13. Ciechocinek2 403 287,71674 134,00 670 932,632 403 287,71-670 932,63 730 903,02 14. Aleksandrów Kujawski 2 720 576,28763 135,00 -0,002 720 576,28 0,00 15. Mogilno2 716 169,94761 899,00 -2 667 018,8749 151,07 2 667 018,87 16. Golub-Dobrzyń2 841 764,88797 129,00 -2 283 448,49558 316,39 2 283 448,49 17. Wąbrzeźno3 051 533,05855 970,00 3 051 533,050,00 2 898 300,32 18. Żnin3 070 263,56861 224,00 -3 070 263,560,00 19. Lipno3 279 589,66919 941,00 -2 731 025,13548 564,53 2 056 493,18

10 Wydatkowanie środków - stan na 2 stycznia 2012 r.: Lp. Liczba mieszkańców Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Alokacja dla poszczególnych LPR w zł Alokacja dla poszczególnych LPR w euro Nałożone kary Kwota przyznanego dofinansowania w zł Pozostała alokacja do wykorzystania w zł Dofinansowanie w złożonych i zweryfikowanych WOP w zł 12345 6 789 20. 15-20 tys. Solec Kujawski3 167 873,26888 604,00 50 717,891 724 489,491 392 665,88972 553,84 21. Chełmża 3 201 822,75898 127,00 148 952,403 046 633,706 236,652 422 408,14 dodatkowy konkurs - 454 904,59 0,00- 22. Rypin3 463 368,98971 492,00 -2 174 760,071 288 608,91173 683,87 23. Naklo nad Notecią4 067 561,611 140 971,00 -4 067 561,610,00

11 Wydatkowanie środków - stan na 2 stycznia 2012 r.: Lp. Liczba mieszkańców Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Alokacja dla poszczególnych LPR w zł Alokacja dla poszczególnych LPR w euro Nałożone kary Kwota przyznanego dofinansowania w zł Pozostała alokacja do wykorzystania w zł Dofinansowanie w złożonych i zweryfikowanych WOP w zł 12345 6 789 24. Powyżej 20 tys. w tym Tuchola i Brodnica jako Miasta mogące pełnić funkcje subregionalne Tuchola 3 066 498,92860 168,00-3 066 498,000,922 521 018,76 dodatkowy konkurs- - 25. Chełmno4 477 921,631 256 079,004 351,742 045 934,982 427 634,91586 160,45 26. Świecie5 631 840,831 579 759,00280 512,385 351 328,450,00 2 618 937,90 27. Brodnica6 048 632,111 696 671,00 -4 510 855,541 537 776,57 2 155 897,86

12 Wydatkowanie środków - stan na 2 stycznia 2012 r.: Lp. Liczba mieszkańców Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Alokacja dla poszczególnych LPR w zł Alokacja dla poszczególnych LPR w euro Nałożone kary Kwota przyznanego dofinansowania w zł Pozostała alokacja do wykorzystania w zł Dofinansowanie w złożonych i zweryfikowanych WOP w zł 12345 6 789 28. Miasta subregionalne Inowrocław17 723 903,734 971 642,00426,9217 672 193,7451 283,079 746 625,39 29. Grudziądz22 888 925,646 420 456,00 466 197,2111 157 502,0111 265 226,425 739 454,91 30. Włocławek 27 504 349,327 715 105,00 -17 805 866,939 698 482,3911 466 003,39 dodatkowy konkurs -2 391 558,82 -- 31. Aglomeracja bydgosko- toruńska Toruń39 230 065,6911 004 226,00 63 989,2522 169 162,9116 996 913,5312 131 570,06 32. Bydgoszcz 68 820 282,2519 304 427,00 -37 894 929,1830 925 353,0733 448 513,17 dodatkowy konkurs -5 685 999,99 --

13

14 Podsumowanie - stan na 23 stycznia 2012 r.: W ramach Działania 7.1 podpisano umowy na realizację 93 projektów na kwotę dofinansowania 171 924 194,04 PLN. Alokacja na Działanie 7.1 wynosi 70 374 283,00 euro, czyli 250 884 318,89 PLN. Alokacja jest wykorzystana w 55,01%.

15 Rola miast i metropolii w nowym okresie programowania

16

17 Dlaczego problematyka miejska w nowym okresie programowania? Opierając się na doświadczeniach i osiągnięciach płynących z włączenia środków w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich do programów operacyjnych wspieranych z EFRR w okresie 2007-2013, należy podjąć dalsze działania w tym kierunku na szczeblu UE. Za konieczne uznaje się wspieranie zintegrowanych działań służących rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, wobec których stają obszary miejskie, oraz określenie procedury w celu ustanowienia wykazu miast objętych takimi działaniami i alokacji finansowej przeznaczonej na takie działania. Stolice regionów postrzegane są jako główne centra rozwoju regionów, które w największym stopniu przyczyniają się do budowania siły konkurencyjnej regionu, w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Rozwój dużych ośrodków miejskich, ich funkcjonowanie w układach sieciowych, ułatwia wzrost, wymianę wiedzy i pobudza kreatywność. W największych polskich ośrodkach miejskich tworzone jest ponad 50% polskiego PKB (a zamieszkuje je 35% całej populacji). (Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności 2014-2020, 6.11.2011, KPZK 2030, KSRR)

18 Koncentracja tematyczna (Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności 2014-2020, 6.10.2011) (1)wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, (2)zwiększanie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, ich wykorzystywania i jakości, (3)zwiększanie konkurencyjności MŚP, (4)wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach, promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich, (5)promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, (6)ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza,

19 Koncentracja tematyczna (cd.) (Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności 2014-2020, 6.10.2011) (7)promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozwój kompleksowego, wysokiej jakości interoperacyjnego systemu kolejowego. (8)promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników, (9)promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, (10) inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, (11) zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej.

20 Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności 2014-2020 platforma na rzecz rozwoju obszarów miejskich, tworzona przez Komisję Cel:  promowanie rozwijania potencjału i tworzenia sieci między miastami,  wymiana doświadczeń w zakresie polityki miejskiej na szczeblu unijnym w dziedzinach związanych z priorytetami inwestycyjnymi EFRR oraz zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich.  Komisja przyjmuje wykaz miast będących uczestnikami platformy, sporządzony na podstawie wykazów ustanowionych w umowach partnerskich.  Wykaz zawiera maksymalnie 300 miast, przy czym maksymalna liczba miast dla każdego państwa członkowskiego wynosi 20.  Miasta wybierane są na podstawie następujących kryteriów: (a) ludność, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych systemów miejskich, (b) istnienie strategii dotyczącej zintegrowanych działań służących rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie.

21 Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności 2014-2020 zrównoważony rozwój obszarów miejskich  strategie określające zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie,  co najmniej 5% środków z EFRR przydzielonych na szczeblu krajowym, Z inicjatywy Komisji z EFRR mogą być wspierane innowacyjne działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich:  badania i projekty pilotażowe mające na celu zidentyfikowanie lub przetestowanie nowych rozwiązań problemów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich istotnych na poziomie Unii,  maksymalny limit wydatków na poziomie 0,2% całkowitej rocznej alokacji EFRR.

22 Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności 2014-2020 W przypadku gdy strategia rozwoju obszarów miejskich bądź inne strategie lub pakty terytorialne, zgodnie z definicją w art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie [EFS] wymagają zintegrowanego podejścia obejmującego inwestycje w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej jednego lub kilku programów operacyjnych, działania są przeprowadzane w postaci zintegrowanej inwestycji terytorialnej („inwestycje ITI”).

23 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (przyjęta przez Rząd RP 13 grudnia 2011) Jednym z 6 celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest: 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności 1.1. Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych głównych ośrodków miejskich. Wyznaczenie obszarów metropolitalnych, w tym Bydgoszczy z Toruniem (delimitacja obszarów metropolitalnych zostanie przeprowadzona na poziomie wojewódzkim w planie zagospodarowania przestrzennego województwa)

24 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (przyjęta przez Rząd RP 13 lipca 2010 r.) Cel 1 Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 1.1 Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych: 1.1.1. Warszawy – stolicy państwa, 1.1.2. pozostałych ośrodków wojewódzkich* * Pod pojęciem ośrodki wojewódzkie należy rozumieć miasta, które od 1.01.1999 r. siedzibą wojewody i (lub) sejmiku województwa (w województwie kujawsko-pomorskim przedmiotem wsparcia w tym kierunku działań będą oba miasta stołeczne: Bydgoszcz i Toruń) Wsparcie rozwoju powyższych ośrodków nie będzie ograniczać się do granic administracyjnych miast wojewódzkich, ale do całych funkcjonalnych obszarów miejskich w bezpośrednim zasięgu ich oddziaływania.

25 Grant globalny nowy mechanizm wsparcia na poziomie regionalnym, szczególnie dużych miast, w ramach Krajowego Programu na rzecz Konkurencyjności (o którym mowa w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego), finansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich (EFRR, EFS, FS). szczegółowa konstrukcja tego mechanizmu ma zostać opracowana na dalszym etapie prac, związanych z przygotowaniem rozwiązań wdrożeniowych do KSRR.

26 www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Michał Korolko Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toru ń, 9 lutego 2012 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google