Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyka szkolna wskaźniki efektywności nauczania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyka szkolna wskaźniki efektywności nauczania"— Zapis prezentacji:

1 Statystyka szkolna wskaźniki efektywności nauczania
Program Statystyka szkolna wskaźniki efektywności nauczania PREZENTACJA

2 Program „Statystyka szkolna – wskaźniki efektywności nauczania” jest narzędziem służącym dyrektorowi szkoły do określania jakości nauczania w placówce poprzez analizę wystawianych przez nauczycieli ocen oraz poprzez wyniki uzyskiwane przez uczniów w trakcie egzaminów zewnętrznych. Porównywanie obydwu typów oceniania pozwala również wyciągać wnioski dotyczące efektów pracy nauczycieli.

3 Po wprowadzeniu przez wychowawców klas wyników uczniów do arkusza kalkulacyjnego dyrektor szkoły otrzymuje pełną informację dotyczącą sytuacji wszystkich zespołów. Wypełnienie tej tabeli zajmuje około 30 minut.

4 Program edytuje również podsumowanie wyników klasy.

5 Otrzymuje również możliwość porównywania średnich ocen dla wszystkich klas w danym poziomie.

6 Informacje o średnich są jednak niewystarczające do dokonania analizy jakościowej efektów nauczania. Sytuację dydaktyczną w klasach wyjaśnić mogą rozkłady liczebności uczniów uzyskujących konkretną średnią. Podany przykład pokazuje, że pomimo zbliżonych średnich ocen istnieje różnica w sytuacji dydaktycznej poszczególnych klas. W klasach A i B można realizować ambitny program (niewielu uczniów bardzo słabych). Natomiast w klasie C przy przeciętnie trudnym programie należy zorganizować zajęcia wyrównawcze i zajęcia rozszerzające.

7 Podobnej analizy można dokonać przyglądając się wynikom sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego.
Program pozwala porównać wyniki poszczególnych klas ze średnimi wynikami osiągniętymi w gminie/powiecie i województwie.

8 Najdonioślejsze jednak wnioski możemy wyciągnąć porównując oceny nauczycielskie z wynikiem sprawdzianu/egzaminu. W świetle badań przeprowadzonych ostatnio w szkołach należy spodziewać się wysokiej korelacji pomiędzy ocenianiem nauczycielskim a wynikami sprawdzianu/egzaminu. Wobec takiej sytuacji, jeżeli współczynnik korelacji spada poniżej 0,50 (w poniższej tabeli pola przyciemnione), jest to sygnał dla dyrektora mówiący o tym, że coś „dziwnego” dzieje się z nauczaniem danego przedmiotu; na przykład nauczyciel zaniża oceny lub uczniowie umieją znacznie mniej niż wskazują oceny szkolne. Program pozwala prześledzić, jakie oceny najczęściej stawiają poszczególni nauczyciele.

9

10 Użycie programu pozwala na dokonanie pełnej analizy statystycznej oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego. Obok prezentowanych przykładów dyrektor szkoły uzyskuje wszelkie niezbędne do tego zestawienia i wykresy. Użycie polecenia drukuj raport umożliwia szybkie sporządzenie sprawozdań wymaganych przez organy prowadzący i nadzorujący. Szczegóły dotyczące interpretacji jakościowej wskaźników statystycznych znajdują się w podręczniku dołączonym do programu w postaci dokumentu PDF.

11 ZALETY PROGRAMU Prosty w obsłudze,
Oszczędza dyrektorowi szkoły czas poświęcany na przygotowanie zestawień i sprawozdań, Pozwala prześledzić efektywność pracy nauczycieli, Umożliwia analizę sytuacji dydaktycznej szkoły, Obiektywizuje uzyskane wyniki poprzez możliwość odrzucenia ocen uczniów mających obniżone możliwości intelektualne (opinia poradni), Ukazuje pozycję szkoły na tle gminy i powiatu, Wykorzystuje wskaźniki zgodne ze stosowanymi w raportach okręgowych komisji egzaminacyjnych, Ośrodek gwarantuje bezpłatne dostosowanie programu do ewentualnych zmian w systemie egzaminów zewnętrznych, Kosztuje jedynie 240 zł.

12 Życzymy satysfakcji z użytkowania programu


Pobierz ppt "Statystyka szkolna wskaźniki efektywności nauczania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google