Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2009/2010 Maków 31.05.2010 GIMNAZJUM ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W MAKOWIE Hanna Głuszek Krystyna Strzemińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2009/2010 Maków 31.05.2010 GIMNAZJUM ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W MAKOWIE Hanna Głuszek Krystyna Strzemińska."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2009/2010 Maków 31.05.2010 GIMNAZJUM ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W MAKOWIE Hanna Głuszek Krystyna Strzemińska

2 Obszar EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ GIMNAZJUM.

3 Cel ewaluacji: Doskonalenie jakości i efektywności pracy szkoły poprzez analizę wyników egzaminu i wdrożenie wniosków z tej analizy.

4 Przedmiot ewaluacji Wymaganie 1.1 W szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego.

5 Kryteria 1. Jawność wyników. 2. Dostępność wyników. 3. Zgodność z przepisami prawa. 4. Realizacja wniosków z analizy wyników egzaminów.

6 Chcąc się przekonać, czy dokonywana jest w szkole analiza wyników egzaminu gimnazjalnego oraz w jaki sposób przebiega ten proces, sformułowaliśmy pytania badawcze dotyczące jawności i dostępności wyników egzaminu, a także realizacji wniosków z ich analizy. Zbieranie danych odbywało się podczas rozmów z dyrektorem, nauczycielami i uczniami oraz poprzez analizę dokumentów i aktów prawnych.

7 W gimnazjum jest prowadzona analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, co potwierdza dokumentacja (coroczne raporty z analizy wyników egzaminu). Analiza jest prowadzona różnorodnymi metodami: zestawienia liczbowe łatwości zadań i średnich punktów szkoły na przestrzeni lat, wykresy, w zakresie standardów egzaminacyjnych, staninów, porównanie z ocenami, z uwzględnieniem wpływu czynników środowiskowych i indywidualnych; obliczanie i interpretacja wskaźnika EWD.

8 1. Kto analizuje wyniki egzaminu gimnazjalnego? Analiza dokonywana jest w zespołach przedmiotowych oraz indywidualnie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

9 2. Kiedy są analizowane wyniki egzaminu gimnazjalnego? Wyniki egzaminu gimnazjalnego są analizowane każdego roku niezwłocznie po otrzymaniu z OKE z Łodzi, a raport przedstawiany jest na radzie podsumowującej pracę szkoły.

10 3. W jaki sposób są analizowane wyniki egzaminu gimnazjalnego? Analiza jest prowadzona w wielu zakresach: zestawienia liczbowe łatwości zadań i średnich punktów szkoły na przestrzeni lat; opracowania graficzne; w zakresie standardów egzaminacyjnych; w zakresie staninów; porównanie z ocenami; w kontekście czynników środowiskowych i indywidualnych; obliczanie i interpretacja wskaźnika EWD.

11 4. Jak są wykorzystywane wnioski z analizy wyników? Szczegółowe opracowania wyników i wnioski nauczyciele przedmiotów wykorzystują w dalszej pracy planując w procesie dydaktycznym zadania mające na względzie poprawę efektywności kształcenia.

12 5. W jaki sposób są komunikowane i prezentowane wyniki egzaminów? Wyniki egzaminów komunikuje się uczniom i ich rodzicom, z zachowaniem poufności informacji, podczas rozmów z wychowawcą wraz z komentarzem, co uczeń opanował dobrze, a jakie umiejętności powinien doskonalić.

13 6. Jak wyniki egzaminów wpływają na modyfikacje procesu dydaktycznego? Wnioski z analizy są wdrażane – dokonuje się modyfikacji oddziaływań dydaktycznych poprzez systematyczne monitorowanie stopnia opanowania umiejętności kluczowych; organizowane są dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu.

14 7. Jakie akty prawne dotyczą procesu ewaluacji wewnętrznej? Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

15 Mocne strony Nauczyciele posiadają szeroką wiedzę w zakresie technik i metod analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, wykorzystują ją w praktyce dokonując szczegółowej analizy wyników w wielu zakresach. Analiza wyników egzaminu oraz wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektywności kształcenia w gimnazjum.

16 Słabe strony Nie wszyscy nauczyciele są zaangażowani w proces analizy wyników egzaminu gimnazjalnego.

17 Rekomendacje – wnioski do dalszej pracy Zaangażować w proces analizy wyników egzaminu gimnazjalnego wszystkich nauczycieli gimnazjum.


Pobierz ppt "WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2009/2010 Maków 31.05.2010 GIMNAZJUM ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W MAKOWIE Hanna Głuszek Krystyna Strzemińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google